Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Maine's Swedish Colony (arrivals and births 1870 - 1900)

view all

Profiles

Maine's Swedish Colony was founded in the 1870s in an effort to settle Northern Maine. Maine officials actively recruited several hundred immigrants from Sweden who came and formed the nucleus of a vibrant Swedish community. The first settlers, having arrived in Maine on July 23 of 1870, consisted of 22 men, 11 women, and 18 children, totaling 51 settlers. They settled lots in New Sweden and Woodland.

Maines svenska koloni grundades 1870-talet i ett försök att bosätta Northern Maine. Maine-tjänstemän rekryterade aktivt flera hundra invandrare från Sverige som kom och bildade kärnan i ett livligt svenskt samhälle. De första nybyggarna, som anlände till Maine den 23 juli 1870, bestod av 22 män, 11 kvinnor och 18 barn, totalt 51 nybyggare. De bosatte sig massor i Nya Sverige och Woodland.