Projects » Makarski načelnici » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Špiro Miličić MP (1810 - 1883)

Kroničari su o Špiru Miličiću zabilježili da je bio trgovac, veleposjednik, dugogodišnji zastupnik brodarskog osiguravajučeg društva Loyd, te gradonačelnik Makarske do 1865. godine. Za njega pop Petar ...

5/10/2009 4/14/2017

Dr Jakov Dudan MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog držanja prema vlastima smije...

5/14/2011 5/15/2011

Juraj Jurišić MP (1891 - 1969)

"Jure"

Načelnik u dva mandata 1936-1938 i 1939-1941. Aktivan u organizaciji HSS-a, čije je jedno vrijeme bio i predsjednik u Makarskoj. Svrgnut sa mjesta načelnika 1938.god. jer nije izvjesio zastavu u čast p...

5/15/2011 5/15/2011

Silvestar (Silve) Matulović MP (1883 - 1927)

Načelnik od 1918 do 1923 god. Trgovac tekstilom. Za vrijeme njegovog načelnikovanja postavljen grbovnik na Kačićev spomenik 1922. god. Aktivan u stranci HSS. Bio posebno obljubljen među građanima. Pozn...

5/12/2011 5/13/2011

Vukoslav (Volfgang) pl. Nonković bio je načelnik Makarske od 1869 do 1874 godine. Kao načelnik, s grupom narodnjaka, aktivan je u radu Makarsko-primorske čitaonice, kod uvođenja hrvatskog jezika u ured...

4/24/2011 5/10/2011

Mate Klarić MP (1871 - 1938)

Posjednik i trgovac. načelnik općine Makarska u dva mandata: 1905-1910 i 1926-1929 godine. Pravaški politički opredjeljen u početku svog političkog djelovanja, obnašao i dužnost u dalmatinskom saboru u...

5/7/2011 5/10/2011

Marcello (Lino) Barbieri MP (1894 - 1977)

Načelnik Makarske 1932-1936. Magistar farmacije. Posebno zaslužan za elktrifikaciju grada, uređenje i turizam. Vezan za organizaciju Crvenog križa već od 1914.god. Savezni poslanik u Zdravstvenom vijeć...

5/10/2011 5/10/2011

Ante Tonči Mastrović MP (1898 - 1945)

Makarski načelnik 1929-1930. Veletrgovac, trgovačku akademiju završio u Švicarskoj. Na listi je JNS, a poslije podržava Stojadinovićevu politiku. Ministar za tjelesni odgoj u Vladi Kraljevine Jugoslavi...

7/22/2007 5/10/2011

Ivo Marija Vuković MP (1831 - 1910)

Načelnik Makarske u dva mandata 1879-1884 i 1886-1887. Narodnjak. Za vrijeme njegovih mandata, oćina je uspila otkupiti Peškeru, sagraditi novi Obćinski dom, kupit kuću na poluotoku Sv.Petar za zdravst...

5/9/2011 5/10/2011

Ivo Marija Ševeljević MP (1833 - 1917)

Načelnik Makarske 1888-1895. Bio je veleposjednik, a po zanimanju krojač. Narodnjak. Jedan od glavnih zagovaratelja i zaslužnika u obilježavanju i postavljanju spomenika fra Andriji Kačiću Miošiću

5/9/2011 5/10/2011

Ante Alačević MP (1841 - 1911)

Načelnik Makarske 1875-1879. Kao javni bilježnik prvi je u Dalmaciji uredovao na hrvatskom jeziku, a cara Franju Josipa I prilikom njegove posjete Makarskoj 1875 god. pozdravio na domaćem jeziku. Osnov...

5/9/2011 5/10/2011

Mihovil Marinović MP (1863 - d.)

Mihovil Marinović , drugi po redu makarski gradonačelnik nakon Prvog svjetskog rata. Michael Marinovic, the second mayor of Makarska, after the First World War.

12/28/2007 5/10/2011

Luka Nola MP (1885 - 1962)

9/19/2007 5/10/2011