Projects » Makarski načelnici » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Dr Jakov Dudan MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...

5/14/2011 5/15/2011

Juraj Jurišić (1891 - 1969)

"Jure"

Načelnik u dva mandata 1936-1938 i 1939-1941. Aktivan u organizaciji HSS-a, čije je jedno vrijeme bio i predsjednik u Makarskoj. Svrgnut sa mjesta načelnika 1938.god. jer nije izvj...

5/15/2011 5/15/2011

Načelnik od 1918 do 1923 god. Trgovac tekstilom. Za vrijeme njegovog načelnikovanja postavljen grbovnik na Kačićev spomenik 1922. god. Aktivan u stranci HSS. Bio posebno obl...

5/12/2011 5/13/2011

Vukoslav (Volfgang) pl. Nonković bio je načelnik Makarske od 1869 do 1874 godine. Kao načelnik, s grupom narodnjaka, aktivan je u radu Makarsko-primorske čitaonice, kod uvo&...

4/24/2011 5/10/2011

Mate Klarić (1871 - 1938)

Posjednik i trgovac. načelnik općine Makarska u dva mandata: 1905-1910 i 1926-1929 godine. Pravaški politički opredjeljen u početku svog političkog djelovanja,...

5/7/2011 5/10/2011

Marcello (Lino) Barbieri (1894 - 1977)

Načelnik Makarske 1932-1936. Magistar farmacije. Posebno zaslužan za elktrifikaciju grada, uređenje i turizam. Vezan za organizaciju Crvenog križa već od 1914.god. Sa...

5/10/2011 5/10/2011

Ante Tonči Mastrović (1898 - 1945)

Makarski načelnik 1929-1930. Veletrgovac, trgovačku akademiju završio u Švicarskoj. Na listi je JNS, a poslije podržava Stojadinovićevu politiku. Ministar za t...

7/22/2007 5/10/2011

Ivo Marija Vuković (1831 - 1910)

Načelnik Makarske u dva mandata 1879-1884 i 1886-1887. Narodnjak. Za vrijeme njegovih mandata, oćina je uspila otkupiti Peškeru, sagraditi novi Obćinski dom, kupit kuć...

5/9/2011 5/10/2011

Ivo Marija Ševeljević (1833 - 1917)

Načelnik Makarske 1888-1895. Bio je veleposjednik, a po zanimanju krojač. Narodnjak. Jedan od glavnih zagovaratelja i zaslužnika u obilježavanju i postavljanju spomenika fra...

5/9/2011 5/10/2011

Ante Alačević (1841 - 1911)

Načelnik Makarske 1875-1879. Kao javni bilježnik prvi je u Dalmaciji uredovao na hrvatskom jeziku, a cara Franju Josipa I prilikom njegove posjete Makarskoj 1875 god. pozdravio na doma&#x...

5/9/2011 5/10/2011

Mihovil Marinović (1863 - d.)

Mihovil Marinović , drugi po redu makarski gradonačelnik nakon Prvog svjetskog rata. Michael Marinovic, the second mayor of Makarska, after the First World War.

12/28/2007 5/10/2011

Luka Nola (1885 - 1962)

9/19/2007 5/10/2011