Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Memoriaal Eesti kommunismiohvritele 1940-1991

Project Tags

view all

Profiles

 • Oskar Leopold Lõvi (1903 - 1942)
  Oskar Leopold Lõvi (pseudonüüm Toomas Kivi; 6. II 1903 Tallinn – 2. IX 1942 Sevurallagi vangilaager, Sverdlovski oblast, Vene NFSV), spordiajakirjanik ja poliitik. Kommunismiohvrite memoriaal Tallinn...
 • Rudolf Seppar (1899 - 1942)
  Sündis 27.08.1899 Narvas Johannes Seppari ainsa lapsena. Viidi Sosvasse, Sverdlovski oblastis asuvasse Sevurallagi, kus talle 12.03.1942 surmaotsus langetati ja 24.04.1942 maha lasti. Vabadussõja aja...
 • Lucie (Lucilie) Seppar (1899 - 1944)
  Seppar, Lucia, Aleksander, abikaasa, 01.06. 1899; Tomski obl. Vasjugani raj. Dalni Jar, surn. asum. 01.11.44.
 • Egon Parbo (1910 - 1942)
  Egon Parbo (ukj.15. aprill 1910 Tallinn – 24. aprill 1942 Sosva vangilaager) oli Eesti jalg- ja korvpallur. EW politseiametnik Foto: Foto 2. reas vasakult 2. 13, kes võitis Balti turniiri
 • Eduard Jürgens (1892 - 1946)
  - lk 100-101, 104-105, - lk 9 (9) Kure talu viimane peremees Eduard Jürgens vangistati 1945. a ja saadeti 20 aastaks sunnitööle osavõtu eest Vabadussõjas ja Omakaitses. Ta suri 1946. a Kemerovo ob...

PROJEKTI EESMÄRK

Projekti eesmärk on siduda Eesti kommunismiohvrite memoriaali mälestusseinale kantud nimed nende Geni profiilidega, st reaalsete inimestega. Seega on sellel projektil küll olemas teatud ühisosa ja osaline kattuvus teiste sarnaste projektidega, kuid erinevuseks (ja projekti olemasolu õigustuseks) on selle projekti isikute ringi seos konkreetse memoriaali ja selle tingimustega.

Projekti eesmärgi saavutamine nõuab rohkemat, kui ainult juba teadaolevate isikute lisamist projekti. Paljudel mälestusseinale kantud nimedel puudub tuvastatav profiil Genis. See tähendab, et tegelikult me ei tea, kes nende nimede taga on. Sellisel juhul tuleb profiil luua ja seejärel püüda see maailmapuuga siduda. Kui see õnnestub, siis on sellest kasu ka memoriaali andmebaasi täiendamisel.

Palun ärge lisage siia projekti isikuid, kelle andmeid ei ole mälestusseinale kantud!

HUKKUNUTE NIMEKIRI

Memoriaali teekonna mälestusseinale kantakse nende memoriaali andmebaasis sisalduvate Eesti inimeste nimed koos sünni- ja surmaajaga, kes on terrori käigus mõrvatud, vangistuses või asumisel surnud või on teadaolevalt mõrvatud Nõukogude võimuesindajate vahetu isikuvastase ründe tagajärjel.

Palun lisa isik siia projekti ainult juhul, kui tema nimi on mälestusseinal ehk hukkunute nimekirjas!

MEMORIAALI ANDMEBAAS

Memoriaali andmebaasi, mis on laiem, kui hukkunute nimekiri, kantakse aastatel 1940-1991 Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud ning vastavalt Eesti Vabariigi seadusele kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta rehabiliteerimisele kuulunud isikud. Lisaks sisaldab andmebaas: vahetu kommunistliku terrori käigus hukkunud isikuid; kannatanuid, kes vangistusest või asumiselt vabanesid; küüditamisele kuulunuid, kuid keda ei küüditatud ja neid, kelle saatus on teadmata.

KOMMUNISMIOHVRITE ANDMEBAASIS KÄSITLEMATA ISIKUD

 • 1940/1941 metsavennana või Omakaitse liikmena lahingutes Nõukogude võimuga langenud võitlejad;
 • sõjaohvritena lahingutegevuse tagajärjel hukkunud;
 • 1941. aasta suvel Eestist evakueeritavatena Nõukogude tagalasse lahkunud ja seal surnud isikud, kelle suhtes ei kohaldatud repressioone;
 • 1941. aasta suvel Punaarmeesse mobiliseeritud, kes surid Nõukogude tagalas tööpataljonides haiguste, ebainimlike elamistingimuste või selgelt tuvastamata asjaolude tõttu. Ohvritena käsitletakse mobiliseerituid, kes tööpataljonis olles poliitilistel põhjustel arreteeriti ning kohtu alla anti;
 • sõja kestel mistahes relvaüksuste koosseisus lahingutegevuses langenud või muus sõjaolukorras surnud isikuid;
 • kommunistliku terrori ohvrid, kes olid ise osalenud võitlustes Nõukogude hävituspataljonide ridades või astunud kommunistliku partei liikmeks enne 1954. aastat.

VIITAMINE MEMORIAALI ANDMEBAASILE

Projekti algataja poolt projekti lisatud isikute Geni profiili üldandmetesse on lisatud viide memoriaali andmebaasi kirjele, kasutades sealset "isikukoodi" (# 0123456789). Sisestades selle koodi otsingusse (ükskõik, kas koos # või ilma), tuleb välja ainult otsitav isik.

Olemasolevad viited on järgmisel kujul:

https://www.memoriaal.ee/otsing/?q=0123456789 Eesti kommunismiohvrid 1940–1991 tahvel: A/B XXX tulp: 1 / rida: 12 nimi tahvlil: EESNIMI PEREKONNANIMI XXXX–XXXX

Kogu see tekst koos õigete andmetega tuleb panna nurksulgudesse [...], siis on üldandmetes nähtav ainult vajalik tekst. Näiteks:

Samal põhimõttel ("isikukoodi" kaudu) saab viidata kogu memoriaali andmebaasile, st ka neile isikutele, kelle nime mälestusseinal ei ole.

Kui isiku nimi Genis on teistsugusel kujul, kui memoriaali andmebaasis, tuleks andmebaasis kasutatav kuju lisada lisanime väljale.

TÄIENDAVAT UURIMIST VAJAVAD PROFIILID

Siin on kirjas projekti lisatud profiilid, mis vajavad täiendavat uurimist. Eelkõige on siin kirjas need profiilid, mis on selle projekti käigus loodud, kuid mida ei ole õnnestunud maailmapuuga siduda. Samuti on siin kirjas isikud, kelle profiil on maailmapuuga seotud ainult abikaasa või laste kaudu.

Nimede järjestus on juhuslik.

https://epl.delfi.ee/eesti/sojakangelaste-nimed-toris-malestustahvl...

Estonia's victims of communism 1940-1991

AIM OF THE PROJECT

The aim of this project is to connect the names on the Wall of Remembrance of the memorial Estonia’s victims of communism 1940-1991 with their Geni profiles, i.e. with real persons. This project has some overlapping with other similar projects, but its distinctive feature is its connection to the Memorial.