Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Moson County (Mosonmagyaróvár, HU, AT, SK) (b)

Project Tags

Moson (Hungarian, German: Wieselburg) was an administrative county (comitatus) of the Kingdom of Hungary in present-day eastern Austria and northwestern Hungary, on the right (south) side of the Danube river. Moson is also the name of a town, nowadays part of the city Mosonmagyaróvár, Hungary. In 1918 (confirmed by the Treaty of Trianon 1920), a tiny part of Moson county close to Bratislava became part of newly formed Czechoslovakia. The eastern part stayed in Hungary and merged with Győr county and a very small part of Pozsony county to form Győr-Moson-Pozsony county. The western part became part of the new Austrian land Burgenland.

After World War II, Győr-Moson-Pozsony county merged with Sopron (county) to form Győr-Sopron county. This county was renamed to Győr-Moson-Sopron county in the early 1990s.

Hungarian (from wiki)

Moson vármegye (szlovákul Mošoň, németül Wieselburg, latinul Mosoniensis) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság nyugati részén. Területe ma Ausztria, Magyarország és Szlovákia között van felosztva.

A vármegye területe szinte mindenhol síkság volt, csak északnyugati sarkába nyúlt be a Lajta-hegység egy csoportja. A vármegye síkságának tengerszint fölötti magassága 112–120 méter között van mindenhol. Fontos folyói a Duna, a Lajta, a Rábca voltak, valamint lényeges tava a Fertő. Északról Ausztria, illetve Pozsony vármegye, keletről Pozsony és Győr, délről Győr és Sopron, nyugatról pedig Ausztria határolta.

A vármegyét Szent István király hozta létre az államalapítás és a királyi vármegyerendszer megszervezése idején Mosonvár központtal.[1]

Székhelye régente Moson volt, később Magyaróvár lett. A 17. században Alsó-Ausztria a sárfenéki (Scharfeneck) uradalom négy községét (Sommerein (Lajtasomorja), Au, Hof, Mannersdorf) bekebelezte (ezt megelőzően Lajtafalutól (Potzneusiedl) délre a vármegye nyugati határát megszakítás nélkül a Lajta folyó képezte). A községek visszatéréséért a vármegye követei 1662 és 1848 között 12 alkalommal interveniáltak a pozsonyi rendi országgyűlésen.

A trianoni döntés után keleti része Magyarországnak maradt, a vármegye nyugati részét Ausztria területéhez csatolták, a Duna balpartján lévő csekély terület pedig Cseh-Szlovák állam része lett.

1923-ban Magyarországon maradt területeit a szintén csonka Győr és Pozsony vármegyékkel összevonták, létrehozva Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyét, melynek neve a második világháború után Győr-Moson megye lett. 1947-ben a párizsi békekötéskor 3 község (Oroszvár, Horvátjárfalu és Dunacsún) Csehszlovákiához került a pozsonyi hídfő kiszélesítéséhez. Az 1950-es megyerendezéskor Győr-Moson megye egyesült Sopron megyével, így jött létre Győr-Sopron megye, melynek neve 1990 óta Győr-Moson-Sopron megye.

1910-ben a vármegyének összesen 94 479 lakosa volt, ebből:

  51 997 (55,04%) német
  33 006 (34,93%) magyar
  8 123 (8,60%) horvát

*A vármegye három járásra volt felosztva 1910-ben:

 • * Magyaróvári járás, székhelye Magyaróvár
 • A vármegye ispánjai, főispánjai, vezetői.
  • Héder 1146
  • Győr nembeli Poth 1199-1214
  • Botiz 1219-1220
  • Lőrinc 1264-1267
  • Héder nembeli Herrand 1268-1269
  • Máté 1277 után
  • Péter 1279
  • Amadé 1285
  • Héder nembeli Kőszegi (Németújvári) Iván 1287-1290
  Győr nembéli Óvári Jakab 1292
  Héder nembeli Kőszegi János 1303
  Hencfi János 1317-1335
  Wolfurti Ulrik 1350-1352
  Wolfurti Rudolf 1350-1359
  Wolfurti Konrád 1357-1359
  Nezdei Besenyő János 1360-1362
  Kusalyi Jakcs 1362
  Hédervári Miklós 1368-1371
  Oroszvári Tompek György 1401
  Hédervári Lőrinc 1421-1447
  Hédervári Imre 1447
  III.Ferdinánd király 1641
  Gróf Draskovics Miklós 1662
  Gróf Esterházy Ferenc 1793-
  Gróf Győri Ferenc -1807
  Gróf Szapáry József 1807-1822
  Gróf Zichy Károly 1822-1836
  Gróf Nádasdy Ferenc 1836-1845
  Gróf Zichy Henrik 1845-1848 és 1861-1867
  Gróf Hunyady László 1867-1871
  Herceg Esterházy Pál 1871-1872
  Gróf Batthányi József 1872-1879
  Báró Miske Imre 1879-1884
  Simon Gyula 1884-1892
  Gróf Erdődy Pálffy-Daun Vilmos 1893-1900
  Dr. Hegyi Gyula -1918
  Réthey Ferenc 1920-1923