Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Gustaf Filip Creutz (1787 - 1863)
  Gustaf Filip Creutz , född 1787-03-20 på Horns kungsgård på Öland. Furir vid Svea artilleriregemente 1801. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1802. Fänrik vid dalregementet 1808. Stabsfänrik vid d...
 • Harriet Carlheim-Gyllenskiöld (1917 - 2000)
  Harriet Hamilton , född 1917-06-23 i Borgholm (Lunds stadsförs, fb). Leg sjukgymnast . Död 2000-02-24 i Sankt Pauli förs, Skåne län. Gift 1943-03-20 i Solna kyrka (Barsebäcks förs, Malmöhus län...
 • Carl Nordenadler (1808 - 1896)
  Carl August Nordenadler , född 1808-08-16 på Horns kungsgård på Öland. Furir vid Kalmar regemente 1824. Avsked 1829. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen 1829-08-26. Extra ordina...
 • Lorentz Nordenadler (1758 - 1837)
  Lorentz Nordenadler , född 1758-02-12 i Varberg. Volontär vid Sprengtportska regementet 1775 fänrik därst. 1779. Kornett vid livdragonregementet 1781. Löjtnant i rysk tjänst 1784. Avsked därifrån 17...
 • Fredrik Nordenadler (1801 - 1881)
  Anders Fredrik Nordenadler , född 1801-05-07 på Horns kungsgård . Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1815. Fänrik därst. 1818. Löjtnant 1827. Kapten 1837. Avsked 1852. Död 1881-05-31 Rydboholm .

Borgholm Municipality

Borgholm Municipality (Borgholms kommun) is a municipality in Kalmar County, south-eastern Sweden, constituting the northern half of the island of Öland in the Baltic Sea. The municipal seat is located in the town of Borgholm. At the end of 2021 the population in the municipality was 10,895.

The local government reform in the 1970s saw the creation of two municipalities on the island of Öland. Borgholm Municipality is the northern of the two and consists of sixteen original (pre-1952) entities. The southern half of the island is made up of Mörbylånga Municipality.

There are five urban areas in Borgholm municipality: Borgholm, Köpingsvik, Löttorp, Rälla and Björkviken.

Notable historic sites in this municipality are Borgholm Castle and Halltorps Estate. Solliden Palace - commonly known as just Solliden - is the summer residence of the Swedish Royal Family.

Borgholmin kunta

Borgholmin kunta (ruots. Borgholms kommun) on Kalmarin läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Öölantiin. Borgholmin kunta käsittää pohjoisen osan Öölannin saaresta. Eteläosa saaresta kuuluu Mörbylångan kuntaan. Kunnan keskustaajama on Borgholm. Kunnan väkiluku vuoden 2021 lopussa oli 10 895.

Borgholmin kunnassa sijaitsee Sollidenin linna, joka on Ruotsin kuningasperheen kesänviettopaikka. Historiallisempi rakennus on mm. entinen Borgholmin linna.

Kuntajaon kehitys

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa Pohjois-Öölannin 15 maalaiskuntaa ryhmiteltiin kolmeksi "suurkunnaksi":

 • Gärdslösa (Gärdslösa, Högsrum, Långlöt, Runsten ja Räpplinge)
 • Köpingsvik (Alböke, Bredsätra, Egby, Föra, Köping ja Löt)
 • Ölands-Åkerbo (Böda, Högby, Källa ja Persnäs)

Borgholmin kaupunkiin tämä uudistus ei vaikuttanut. Ennen 1970-luvun alun kuntauudistusta Öölanti päätettiin jakaa kahteen kuntaan: pohjoiseen ja eteläiseen, jolla kummallakin olisi oma keskustaajamansa. Vuonna 1969 Gärdslösa ja Köpingsvik liitettiin Borgholmin kaupunkiin. Vuonna 1971 kaupunki muutettiin Borgholmin kunnaksi, mutta kuntaliitoksia ei tuona vuonna tehty. Vuonna 1974 Borgholmin kunta sai nykyiset rajansa, kun Ölands-Åkerbon kunta liitettiin siihen.

Kunnassa on viisi taajamaa: Borgholm, Köpingsvik, Löttorp, Rälla ja Björkviken.

Pientaajamia ovat: Bredsättra, Byxelkrok, Böda, Furuhäll och Blårör och Solbergamarken, Gärdslösa, Lindby, Långlöt, Mellböda, Runsten och Bjärby, Rälla tall, Räpplinge, Sandby, Sandvik, Spjutterum, Stora Rör, Störlinge, Sättra, Södvik, Sörby ja Åkerby och Lopperstad.

Entisiä pientaajamia ovat: Binnerbäck, Egby, Löt, Tjusby ja Vedborm.

Vuoden 2012 aluejaon mukaan kunnassa on seuraavat Ruotsin kirkon seurakunnat: Borgholm, Föra-Alböke-Löt, Köpingsvik, Räpplinge-Högsrum, Gärdslösa Långlöt och Runsten ja Nordöland.

Historiallisia seurakuntia ovat: Alböke, Borgholm, Borg, Bredsätra, Böda, Egby, Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs, Runsten ja Räpplinge.

Borgholms kommun

Borgholms kommun är en kommun i Kalmar län. Kommunen omfattar norra Öland. Centralort är Borgholm. Vid slutet av 2021 var folkmängd i kommunen 10 895.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Alböke, Bredsättra, Böda, Egby, Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs, Runsten och Räpplinge. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns också sedan 1816 Borgholms stad som 1863 bildade en stadskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Gärdslösa (av de tidigare kommunerna Gärdslösa, Högsrum, Långlöt, Runsten och Räpplinge), Köpingsvik (av Alböke, Bredsätra, Egby, Föra, Köping och Löt) samt Ölands-Åkerbo (av Böda, Högby, Källa och Persnäs) medan Borgholms stad förblev oförändrad.

År 1969 införlivades Köpingsviks och Gärdslösa landskommuner i staden. Borgholms kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Borgholms stad. År 1974 införlivades Ölands-Åkerbo kommun.

Det finns tre tätorter i Borgholms kommun: Borgholm, Löttorp och Rälla.