Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Axel Reuterskiöld (1834 - 1915)
  Axel Magnus Otto Reuterskiöld , född 1834-08-18 i Stora Tuna socken , Kopparbergs län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1849. Fanjunkare 1852. Student i Uppsala 1852. Officersexamen 1853. Underlö...
 • Algot Jonsson (c.1435 - d.)
  Citat från Torsten Berglund ( 31 dec 2005): "Släktforskaren Karl-Erik Olsson har i Västerbergslagens släktforskares medlemstidning Släktforskaren nr 74/2000 framfört hypotesen att denne Algot Jönsson v...
 • Olof (c.1440 - d.)
 • NN Olofsdotter (c.1470 - d.)
 • Peter Ihlström (1683 - 1767)
  kaptenen vid dalregementet Peter Ihlström, född 1683 i Södermanland, död 1767-09-26 Hovgården Tuna socken Kopparbergs län.

Borlänge, Dalecarlia, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Borlänge, Sweden. Everybody interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

//media.geni.com/p13/a2/40/6e/ce/5344485d7627744a/borlange_5_large.jpg?hash=86bcc08ef431c4a04c16ffa6ac13d12b8c60996780c43a9b97a27eb7e38e85a8.1708761599

Borlänge Municipality

Borlänge Municipality (Borlänge kommun) is a municipality in Dalarna County in central Sweden. The municipality seat is located in the town of Borlänge. The population of the municipality at the end of 2021 was 52,254.

Borlänge, Taalainmaa, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Borlängen kunta-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

//media.geni.com/p13/a2/40/6e/ce/5344485d7627744a/borlange_5_large.jpg?hash=86bcc08ef431c4a04c16ffa6ac13d12b8c60996780c43a9b97a27eb7e38e85a8.1708761599

Borlängen kunta

Borlängen kunta (ruots. Borlänge kommun) on Taalainmaan läänissä sijaitseva Ruotsin kunta. Maakuntajaossa se kuuluu Taalainmaahan. Kunnan keskustaajama on Borlänge. Kunnan väkiluku vuoden 2021 lopussa oli 52 254 henkeä.

Kuntajaon kehitys

Vuonna 1891 Stora Tunan maalaiskuntaan perustettiin Borlängen taajaväkinen yhdyskunta. Vuonna 1898 se erotettiin maalaiskunnasta Borlängen kauppalaksi. Stora Tunaan perustettiin vuonna 1925 toinen taajaväkinen yhdyskunta, Domnarvet. Se erotettiin vuonna 1929 omaksi maalaiskunnaksi. Borlängen kauppala ja Domnarvetin maalaiskunta yhdistettiin vuonna 1944 Borlängen kaupungiksi.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa Torsångin maalaiskunta liitettiin Stora Tunan maalaiskuntaan. Vuonna 1971 muodostettiin nykyinen Borlängen kunta yhdistämällä Borlängen kaupunki ja Stora Tunan maalaiskunta.

Kunnassa on seitsemän taajamaa, Borlänge, Ornäs, Torsång, Halvarsgårdarna, Idkerberget, Norr Amsberg ja Repbäcken. Entisiä taajamia ovat Matsknutsgårdarna, Romme, Tuna Hästberg ja Tylla.

Pientaajamia kunnassa ovat Baggbo, Bomsarvet och Blecktorp och Gerbergärd, Dalsjö, Fagerbacken, Fjäkelmyra och Åby, Floda och Bäck, Grevbo, Kyna, Lindan och Baggarvet, Rämshyttan, Skärsjö, Strandbro, Tuna-Hästberg, Västansjö-Långsjö ja Ängesgårdarna-Täktgårdarna. Entisiä pientaajamia ovat Backgården, Hovgården, Murbo och Hinsbo ja Norr Amsberg.

Borlänge kommun, Dalarna, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Borlänge kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Du borde också tänka om att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

//media.geni.com/p13/a2/40/6e/ce/5344485d7627744a/borlange_5_large.jpg?hash=86bcc08ef431c4a04c16ffa6ac13d12b8c60996780c43a9b97a27eb7e38e85a8.1708761599

Borlänge kommun

Borlänge kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Borlänge, som är Dalarnas största tätort. Vid slutet av 2021 var folkmängd i kommunen 52 254.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Stora Tuna och Torsång. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

I Stora Tuna landskommun fanns det två municipalsamhällen. Det första, Borlänge municipalsamhälle, inrättades den 29 maj 1891 och bröts ut den 1 januari 1898 för att bilda Borlänge köping. Det andra, Domnarvets municipalsamhälle, inrättades den 27 februari 1925 och bröts ut den 1 januari 1929 för att bilda Domnarvets landskommun. Borlänge stad bildades 1944 av Borlänge köping och Domnarvets landskommun.

Vid kommunreformen 1952 inkorporerades Torsångs landskommun i Stora Tuna landskommun medan Borlänge stad förblev opåverkad. Borlänge kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Borlänge stad och Stora Tuna landskommun.

Det finns åtta tätorter i kommunen, Borlänge, Romme, Ornäs, Torsång, Halvarsgårdarna, Idkerberget, Norr Amsberg och Repbäcken.