Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Jöns Danielsson Svinhufvud, till Framby (1553 - 1613)
  Jöns Danielsson Svinhufvud Son of Daniel Torkelsson Svinhufvud, till Främmandeby and Anna Margaretha Jönsdotter Scrifvare, af Qvalstad Jons Danielsson to Främby. Brought to arms a dark gray Svinh...
 • Olaus Laurentii (c.1543 - 1607)
  Olaus Laurentii född Olof Larsson var kyrkoherde i Gagnef från 1572. Han föddes 1543 och dog 1607. Han har gett upphov till en släktförening som kallas "Olaus Laurentii släktförening, deras hemsida: Ol...
 • Petrus Petri Gangius (1633 - 1707)
  Petrus Petri Gangius , född 1633-12-15 i Gagnefs prästgård. Student i Uppsala 1649. Disputant 1661. Utrikes resor. Student i Jena, där han disputerade. Återkom 1664. Eloquentiæ lektor vid Västerås ...
 • Arent Persson, till Granhammar (Örnflycht) (1478 - 1547)
  Arent Persson, till Granhammar samt Ornäs i Torsångs socken Kopparbergs län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte. Bergsman på Ornäs . Bevistade riksdagarna i Västerås 1527 och i Strängnäs 1529. Bidro...
 • Margareta Arendtsdotter (Örnflycht) (c.1514 - 1598)
  Margareta Arendsdotter (Örnflycht till Granhammar) Född: 1514 Ornäs, Torsång, Dalarnas län, Sverige Död: 12 mars 1598 (84) Seglinge, Närdinghudra herred, Almunge skn, Uppsala län, Sverige Dotte...

Borlänge, Dalecarlia, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Borlänge, Sweden. Everybody interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Borlänge, Taalainmaa, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Borlängen kunta-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Borlänge kommun, Dalarna, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Borlänge kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Du borde också tänka om att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.