Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Armika Leijoncrantz (c.1655 - 1718)
  Armika Leijoncrantz , död 1718-05-22 Bjursund . Gift med överstelöjtnanten Magnus Gripenwaldt , född 1651, död 1696. Båda ligga begravda i Loftahammars kyrka.
 • Carin Hammarskjöld (1874 - 1941)
  Carolina ( Karin ) Tiselius , född 1874- 09-19 i Fredrikshald, död 1941-02-16 i Västervik (Tuna förs, Kalmar län, db n:o 2). Eldb. i Stockholm Norra krem. Fosterdotter till kamreraren i riksbanken Carl...
 • Johanna Lovisa Laurin (1801 - 1852)
 • Johannes Hedenius (1679 - 1723)
  komminsiter i Ulrika Eleonora, blef Past. et Præp. i Westerwik, Kyrkoherde i Västervik 1719-1723.
 • Erich Mickelsson Gyllenbreider (1627 - 1707)
  Erik Breedh , adlad Gyllenbreider, till Djursdala i Djursdala sn . Född 1627, troligen på Åby gård i Gamleby sn . Kornett vid adelsfanan 1661; löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1675. Ledde de...

Västervik, Smolandia, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Västervik, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

You should also consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

Våstervik Municipality

Västervik Municipality (Swedish: Västerviks kommun) is a municipality in Kalmar County, in southern Sweden, in not-at-all historical Province of Smolandia / Småland by the Baltic Sea. The municipal seat is the town of Västervik. The population of the municipality is somewhat shy of 37,000.

The present municipality was created in 1971, when the former town of Västervik was amalgamated with eight surrounding rural municipalities. These are Gamleby, Hallingeberg, Hjorted, Loftahammar och Överum, and parts of Locknevi, Uknadal and Tjust-Ed. For more specifics, please consult the page in Swedish.

There are eleven conurbations within the municipality: Västervik (pop ~22,000), Gamleby, Ankarsrum, Överum, Gunnebo, Piperskärr, Loftahammar, Hjorted, Edsbruk, Totebo and Almvik.

//media.geni.com/p13/d9/fe/93/05/5344485ce572556c/vastervik_2_large.jpg?hash=fa18b0d7e80b6dc4e61842ea4e3dca8a2942e2729a178856eec8f3ec2e720576.1708675199
Est'd 2020-12-17

Västervik, Smoolanti, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Västervik-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

Västervik

Västervikin kunta on Kalmarin läänissä sijaitseva kunta. Maakuntajaossa se kuuluu ei-yhtään-historialliseen Smoolantiin. Kunnan keskustaajama on Västervik ja kunnan alueella asuu noin 37 000 henkeä.

Kuntajaon kehitys

Vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan nykyisen Västervikin kunnan alueella sijaitsi Västervikin kaupunki, 13 maalaiskuntaa ja Gamlebyn epäitsenäinen kauppala. Vuonna 1931 perustettiin alueelle vielä 14. maalaiskunta, Överumin maalaiskunta erottamalla se Gamlebyn, Dalhemin, Loftan, Västra Edin ja Uknan maalaiskunnista.

Vuoden 1952 kuntauudistuksessa alueelle muodostettiin yhdeksän "suurkuntaa":

 • Gamleby (Gamleby, Lofta ja Odensvi)
 • Gladhammar (Gladhammar, Törnsfall ja Västrum)
 • Hallingeberg (ei muutosta)
 • Hjorted (ei muutosta)
 • Locknevi (Blackstad ja Locknevi)
 • Loftahammar (pieni alue liitetty Östra Edistä)
 • Tjust-Ed (Tryserum, Västra Ed ja Östra Ed)
 • Uknadalen (Gärdserum, Hannäs ja Ukna)
 • Överum (Dalhem ja Överum).

Västervikin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Gamlebyn taajaväkinen yhdyskunta lakkautettiin vuonna 1956. Vuonna 1967 Gladhammarin maalaiskunta liitettiin Västervikin kaupunkiin. Vuoden 1971 kuntauudistuksessa muodostettiin nykyinen Västervikin kunta yhdistämällä Västervikin kaupunki, Gamlebyn, Hallingebergin, Hjortedin, Loftahammarin ja Överumin maalaiskunnat sekä Blackstadin seurakunta Locknevin maalaiskunnasta, Uknan seurakunta Uknadalenin maalaiskunnasta ja Västra Edin seurakunta Tjust-Edin maalaiskunnasta.

Kunnassa on kymmenen taajamaa: Västervik (pop ~22,000),, Gamleby, Ankarsrum, Överum, Gunnebo, Piperskärr, Loftahammar, Hjorted, Edsbruk ja Totebo. Entisiä taajamia ovat: Almvik, Blankaholm, Helgenäs, Jenny ja Ukna.

Pientaajamia kunnan alueela ovat: Almvik, Björnsholm, Blackstad, Blankaholm, Gladhammar och Lunds by, Gränsö kanal, Hummelstad, Hälgenäs, Händelöp, Lindödjupet och Målängen, Norrhult, Odensvi, Stångeland ja Ukna. Entisiä pienaajamia ovat: Grönhult, Skaftet och Falkemåla ja Tyllinge. Myös Verkebäck kuuluu kuntaan. Mikä se nyt lieneekään.
//media.geni.com/p13/d9/fe/93/05/5344485ce572556c/vastervik_2_large.jpg?hash=fa18b0d7e80b6dc4e61842ea4e3dca8a2942e2729a178856eec8f3ec2e720576.1708675199
Alkaen 2020-12-17

Västervik, Kalmar län, Småland, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Västerviks kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Du kunde också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

Västerviks kommun

Västerviks kommun är en kommun i Kalmar län belägen i - inte alls historiska - lanskapet Småland och har Östersjön med Tjusts skärgård i öster. Kommunens centralort är Västervik. Folkmängd i kommunen är ca. 37 000.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Blackstad, Dalhem, Gamleby, Gladhammar, Hallingeberg, Hjorted, Lofta, Loftahammar, Odensvi, Törnsfall, Ukna, Västra Ed (f.d. en av Eds socnarna) och Västrum. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Västerviks stad som 1863 bildade en stadskommun. Överums landskommun bildades 1931 genom utbrytning ur landskommunerna Dalhem, Gamleby, Lofta, Ukna och Västra Ed.

Vid kommunreformen 1952 bildades ett antal "storkommuner" i området: Gamleby (av de tidigare kommunerna Gamleby, Lofta och Odensvi), Gladhammar (av Gladhammar, Törnsfall och Västrum), Locknevi (av Blackstad och Locknevi), Tjust-Ed (av Tryserum, Västra Ed och Östra Ed), Uknadalen (av Gärdserum, Hannäs och Ukna) samt Överum (av Dalhem och Överum). Landskommunerna Hallingeberg, Hjorted och Loftahammar samt Västerviks stad förblev oförändrade.

År 1967 införlivades Gladhammars landskommun i Västerviks stad. Västerviks kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Västerviks stad, landskommunerna Gamleby, Hallingeberg, Hjorted, Loftahammar och Överum samt en del ur Locknevi landskommun (Blackstads församling), en del ur Uknadalens landskommun (Ukna församling) och en del ur Tjust-Eds landskommun (Västra Eds församling).

Det finns tio tätorter i Västerviks kommun: Västervik (pop ~22,000), Gamleby, Ankarsrum, Överum, Gunnebo, Piperskärr, Loftahammar, Hjorted, Edsbruk och Totebo.

//media.geni.com/p13/d9/fe/93/05/5344485ce572556c/vastervik_2_large.jpg?hash=fa18b0d7e80b6dc4e61842ea4e3dca8a2942e2729a178856eec8f3ec2e720576.1708675199
Af 2020-12-17