Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Mannsnavnet Fanuel er et sjeldent navn i Norge. (Men det finnes også som kvinnenavn i andre land)

Dette prosjektet er et forsøk på å samle alle med navnet Fanuel i Norge. Prosjektets formål er å finne felles koblinger disse, da det virker som de fleste med dette navnet har slekt fra Rogaland (Høle-Gjesdal).

Fanuel, Fanjel er en norsk variant av lat. Phanuel, gr. Phanouel, heb. Penu'el. Navnet blir første gang brukt i Bibelen, Lukas 2,36 og betyr "Guds ansikt" Navnet er satt sammen av de hebraiske ordene paneem (ansikt/visjon) og el (Gud). Forekomsten er svært lav i Norge, noe høyere i Sverige og finnes ikke i Danmark. Ifølge bygdebok for Sirdal er uttalen Fanjel.

Linje A

Linje B

(Hører delvis inn under Linje A)

Linje C

Linje D

Linje E

Ukjente

  • 1. Fanuel Amundsson (f. 1746) Født på gården Lunde i Høyland. Mulig av Linje E?
  • 2. Fanuel, nevnt i manntallet 1664/66 på gården Watne i Strand prestegjeld.