Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Nekrutid Eesti aladelt Vene keiserlikus sõjaväes

Project Tags

view all

Profiles

 • Ilaste Tomas (c.1794 - d.)
  1811 hingedeloenduse ajal oli Atla mõisa Waiwala külas Himmiste Jaagu sulane: Saaga EAA.1865.5.132:5?240,876,966,105,0 1816. a hingedeloendus, Atla mõis: Saaga EAA.1865.4.320/1:10?170,883,940,92,0
 • Aleksander Tempelfelt (1834 - 1887)
  Sünd vallaslapsena: Saaga EAA.3151.1.40:29?60,26,1120,438,0 1834. a hingedeloend, Kotlandi mõis: Saaga EAA.1865.4.323/5:15?116,1476,2275,277,0 - Ludwig 1850. a hingedeloend, Kotlandi mõis: Saaga EAA...
 • Aleksander Johann Tarkind (1822 - d.)
  Sünd vallaslapsena: Saaga EAA.3151.1.40:5?68,922,1141,249,0 1826. a hingedeloend, Kotlandi mõis: Saaga EAA.1865.4.322/5:5?273,1356,2146,142,0 1834. a hingedeloend, Kotlandi mõis: Saaga EAA.1865.4.3...
 • [Hütsa] Peter {Tarkin} (1791 - d.)
  Sünd: Saaga EAA.3134.1.3:56?95,385,770,161,0 1795. a hingederevisjon: Saaga EAA.1865.1.86:11?130,507,1095,830,0 1816. a hingedeloend, Kotlandi mõis: Saaga EAA.1865.4.320/5:8?184,1020,2180,718,0 - 1813....
 • Jaak Wirwess (1806 - d.)
  Sünd: Saaga EAA.3134.1.3:151?1034,760,816,155,0 1816. a hingedeloendus, Lümanda mõis: Saaga EAA.1865.4.320/8:3?209,1414,2175,434,0 Vaherevisjon 1826 Kotlandi (Gotland) mõis Kaheksas hingerevisjon 1834

Venemaa Keisririigi (vene keeles Российская империя) ajal nekrutiks võetud eestlased ajavahemikul 1796–1917

Nekrut (vene keelest некрут < prantsuse keelest récruter 'sõjaväkke värbama') oli ajalooliselt äsja väeteenistusse võetud isik.

Põhjasõja ajal võeti nekruteid Eesti-ja Liivimaal talupoegade hulgast Rootsi kuningas Karl XII korraldusega alates 1701. aastast. Igalt 1,5 adramaalt tuli talupoegadel anda ja varustada üks maasõduriks üles kirjutatud noor nekrut ning maksta talle aastapalk. Eesti ja läti maasõduritest moodustati rahvuslikult homogeensed ja struktuurilt regulaarsed jalaväeosad – Eestimaal maarügemendid, Liivimaal maapataljonid. Kui maasõdur rivist välja langes, siis tuli talupoegadel palgata uus maasõdur. Kokku võeti väeteenistusse umbes 7000 eesti ja läti nekrutit. 1706. aastal moodustati pärast kaks aastat varem toimunud Narva langemist Järva, Läänemaa ja Viru maarügementide jäänustest ning Läänemaa nekruteist Tallinna garnisonipataljon major C. J. Hüene juhtimisel. See väeosa pidi jääma Tallinna linna alaliseks garnisoniväeosaks ka pärast Põhjasõja lõppu.

Balti kubermangudest hakati nekruteid liisuga võtma 1797. Taluperemehed, vallaametnikud, koolmeistrid ja mõisateenijad olid nekrutiteks minekust vabastatud. Samuti olid sõjaväeteenistusest vabastatud postiametnikud. Alates 1838 ka Liivimaa kubermangu ja 1855. aastast Eestimaa kubermangu postipoisid. https://et.wikipedia.org/wiki/Nekrut

Nekrutikohustus oli Vene keisririigi kehtestatud kohustus, mille järgi talupoegadel tuli enda seast anda Vene väeteenistusse teatud arv mehi ehk nekruteid.

Eesti alal kehtestati see pärast asehalduskorra likvideerimist Eesti- ja Liivimaal, 1796. aastal. https://et.wikipedia.org/wiki/Nekrutikohustus

Ülevaade sõjaväeteenistuskohustusest Balti kubermangudes

Nekrutiks läinute edasine elukäik