Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Olaf på Sylte og DNA

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Lars Olsson Sylte (c.1615 - 1698)
  Lars er sønn av Oluf på Sør-Sylte, Martinesgarden.Til Rypdal.
 • Nils Olafsson Sylte (c.1550 - 1610)
  'Nevnes som Nils Olufsen på Bjerke i 1606-1607Feilaktig påstått være "prest fra Jylland" i Brovold-boka. =Y-DNA=En etterkommer har testet Y-DNA til haplogruppe R1b-U106, se Romsdalsprosjektet DNA . Fle...
 • Olaf Erikson Sylte (c.1530 - c.1602)
  Oluf Eiriksson på Sør-Sylte.Han har to kjente sønner, Nils og Eirik, og kan mulighens være far til Olaf Sør-Sylte også; DNA-test av direkte mannlige etterkommere trengs.
 • Olaf på Sylte (deceased)
  Første kjende brukar på Kyrkje-Sylte
 • Olaf Engelbrektsson Kyrkje-Sylte (c.1520 - c.1600)
  Se s260 Tresfjord I (Rekdal)

Olaf på Sylte

Noen av de eldste linjene i Tresfjord kommer fra Sør-Sylte (lensmannsslekta til Nils Dall) og Kyrkje-Sylte.

Her har det bodd flere som het Ole, Olaf eller Oluf, og det er ikke helt klart hvem som er i slekt. Merk at alle årstall her er estimater basert på år for giftermål eller når de overtok gard, de fleste fra Tresfjord-boka av Olaf Rypdal.

1. Dall-Sør-Sylte

Erik Larsson (Lauritsen) Sylte på Sør-Sylte (ca 1500-1597) er far til Olaf Eriksson Sør-Sylte (ca 1530-1602)

Han igjen har to kjente sønner:

2. Kyrkje-Sylte

Så har vi Olaf Olsson Kyrkje-Sylte (ca 1565-1631) som kan være sønn av Olaf Engelbrektsson Kyrkje-Sylte (ca 1520-1600) eller muligens en Olaf Eriksson på Sør-Sylte, og i så fall bror av Nils og Erik. Olaf Rekdal framsetter begge påstandene i Tresfjord I (se www.bokhylla.no for digital utgave) som teori.

3. Far til Lars og Anders på Sør-Sylte

Olaf (Olufsson) Sør-Sylte (ca 1580-1631) kan også være sønn av Olaf Eriksson på Sør-Sylte, og i så fall identisk med Olaf Olsson på Kyrkje-Sylte.

DNA-testing!

For å få klarhet i hvilke av disse linjene som har felles opphav og hvilke som ikke hører til: Her trengs Y-DNA-tester av etterkommere av disse mennene, i ren far-sønn-linje. Det fins flere slike etterkommere i linjene etter både Nils og Olaf Kyrkje-Sylte.

En etterkommer i Nils Dall-linja fra Lars Larsson Kyrkje-Sylte har testet og tilhører Y-haplogruppe R1b, U106.

Se Norgesprosjektet DNA for mer informasjon om slik testing. Bestilling via prosjektet her. Det holder med en Y12-test i første omgang ($49, ca 360 NOK) for å kontrollere om disse linjene har med hverandre å gjøre, om de har samme stamfar eller ikke.

Andre direkte farslinjer fra Vestnes-Tresfjordområdet er også interessante for testing, se Norgesprosjektets Y-resultatsider for å se hvilke som er testet pr i dag.

NB: Mange forskjellige linjer har vært koblet feil her, så linjene er ryddet og de eldre profilene stort sett låst. Vennligst IKKE legg inn flere duplikater her, og ikke koble linjene før vi eventuelt har fått mer klarhet i hva som er rett.