Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Top Surnames

view all

Profiles

  • Joseph Vinca (1905 - 1990)
    Wikipedia: Juozas Vinča was a Lithuanian boxer.
  • Kazys Merkis (1905 - 1980)
    Wikipedia: Kazys Merkis was a Lithuanian boxer, chess player.

Lithuania sent its athletes to the 1924 Summer Olympics in Paris for the first time. In 1932 Summer Olympics in Los Angeles, Lithuania did not participate due to economic difficulties and political controversies surrounding the National Olympic Committee. In 1936 Summer Olympics in Berlin, Lithuania was not invited by Germany due to Memelland/Klaipėda region controversy. In 1940, Lithuania lost its independence to the USSR. After the war, Lithuanians participated in the Olympic games with the Soviet Union team. From 1952 to 1988, 86 Lithuanians participated in the Olympics and won 60 medals (57 in Summer and three in Winter Olympics). Since the restoration of its independence in 1990, Lithuania has not missed any Olympic games.

Source Wikipedia: Lithuania at the Olympics

Wikipedia: Olympic athletes of Lithuania

Please add profiles of Lithuanian athletes who have competed in Olympics including those that represented other countries than Lithuania.

Only public profiles can be part of this project.

Lietuva pirmą kartą išsiuntė savo atletus į 1924 Vasaros Olimpiadą Paryžiuje. Lietuva nedalyvavo 1932 Vasaros Olimpiadoje Los Andžele dėl ekonominių sunkumų ir politinių priežasčių. 1936 metais Lietuva nebuvo pakviesta dalyvauti Vasaros Olimpiadoje Berlyne dėl Klaipėdos regiono nesutarimų. Po karo, lietuviai dalyvavo olimpiadose, tačiau su Sovietų Sąjungos komanda. Nuo 1952 iki 1988 metų, 86 lietuviai dalyvavo olimpiadose ir laimėjo 60 medalių (57 medaliai - Vasaros olimpiadose, 3 - Žiemos). Nuo 1990 metų, atgavus nepriklausomybę, Lietuva nepraleido nei vienų Olimpinių žaidynių.

Vikipedija: Lietuva olimpinėse žaidynėse

Vikipedija: Lietuvos olimpiečių sąrašas

Pridėkite Lietuvos atletų profilius kurie žaidė olimpiadose įtraukiant ir tuos kurie atstovavo kitas šalis nei Lietuva.

Tik vieši profilai gali būti šio projekto dalimi.