Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Onderscheidingen - Nederland

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Cornelis van Vonno (1876 - 1950)
 • Johannes Nicolaas Leddy (1930 - 2022)
  Hij verkreeg landelijke bekendheid door zijn rollen als Jan Engelmoer in de televisieserie De kleine waarheid en als Koos Dobbelsteen in Zeg 'ns Aaa. In 2018 werd door de waarnemend burgemeester Roel A...
 • Nicolaas Roestenburg (c.1791 - 1857)
  Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, 123e Regiment Infanterie van Linie Als sergeant in 1813 getekend zonder handgeld voor 6 jaren, bij de infantrie. Heeft 2 veldtochten meegemaakt ond...
 • Johannis Kartner (c.1779 - 1857)
  De oudst bekende voorvader is Jean Baptiste (Johan) Kartnar (ook wel genoemd Kärtner, Gernerd of Gernard - mogelijk afgeleid van het Duitse woord voor tuinder), huzaar in het 7e regiment, derde compagn...
 • Antoni Fredrik Hartsuiker (1933 - 2015)
  Ton Hartsuiker 1933 2015 Ton Hartsuiker Onderscheingen: Aan Ton Hartsuiker werd in 1998 de GeNeCo Prijs en in 2002 de Hogenbijl Prijs toegekend. Bij zijn afscheid van het Sweelinck Conser...

—2018-apr-12-do-10:40+GMT-summer-time—jMVu—

Onderscheidingen - Nederland

Het profiel van familieleden kunnen sieren met de vermelding van 'n onder- scheiding die men tijdens leven of posthuum verdiende, betekent ook achtergrond-informatie over de persoon zelf die U aan de stamboom toevoegt. Hier volgt 'n lijst van onderscheidingen die daarvoor wellicht in aanmerking komen.

foto: gala-insigne behorend
bij de onderscheiding tot Ridder
in .....zoeken we op in WikiPedia!

Koninklijke onderscheidingen

Wie bij leven een Koninklijke onderscheiding krijgt, realiseert zich niet dat men deze bij overlijden terug moet geven aan de staat. De onderscheiding is in bruik-leen, die ook voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.

Versierselen, eretekenen, onderscheidingen

 • Militaire Willemsorde
 • Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Orde van Oranje-Nassau
 • Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
 • Huisorde van Oranje

Onderlinge rangorde der Nederlandse staatsorden

 1. Alle graden van de Militaire Willemsorde
 2. Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 3. Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau
 4. Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 5. Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
 6. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
 7. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 8. Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 9. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 10. Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 11. Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud
 12. idem in zilver
 13. idem in brons

Nederlandse onderscheidingen

Overzicht der Nederlandse en militaire onderscheidingen, herinneringsmedailles en door de overheid niet verleende, doch wel erkende onderscheidingen, vermeld in de volgorde, zoals deze is voorgeschreven voor militairen, voor het dragen van uniform.

Ridderorden, kruisen, medailles, erfpenningen en eretekenen

 1. Militaire Willemsorde
 2. Kruis voor Moed en Trouw
 3. Eresabel
 4. Verzetskruis
 5. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
 6. Orde van de Nederlandse Leeuw
 7. Orde van Oranje Nassau
 8. Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
 9. Huisorde van Oranje
 10. Eervolle vermelding
 11. Bronzen Leeuw, eventueel met cijfer
 12. Verzetsster Oost Azië, 1942-1945
 13. Bronzen Kruis, eventueel met cijfer
 14. Kruis van Verdienste, eventueel met cijfer
 15. Vliegerkruis, eventueel met cijfer
 16. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in zilver
 17. Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in brons
 18. De Ruitermedaille, a. in Goud, b. in Zilver, c. in Brons
 19. Grote gouden, kleine gouden, of zilveren medaille voor Verdiensten jegens openbare verzamelingen (de Museummedaille)
 20. Onderscheidingstekens ter erkenning van uitstekende daden, bij watersnood verricht in a. zilver en b. in brons
 21. Medaille van het Rode Kruis, eventueel met gesp(en) 'Balkan' en/of 'Ethiopië' (de zgn. regeringsmedaille die bij afzonderlijk Koninklijk Besluit wordt toegekend
 22. Erkentelijksheidmedaille, a. in Zilver; b. in Brons
 23. Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, eventueel met gesp(en)
 24. Lombokkruis
 25. Oorlogsherinneringkruis, eventueel met gesp(en)
 26. Ereteken voor Orde en Vrede, eventueel met gesp(en) a. Nieuw Guinea-Kruis;
 27. Mobilisatie-Oorlogskruis
 28. Kruis voor Recht en Vrijheid, eventueel met gesp
 29. Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier - met cijfer XV-XX-XXV- enz.
 30. Onderscheidingstekenen voor langdurig trouwe dienst voor beroepsmilitairen beneden de rang van tweede luitenant in -a. Brons, -b. Zilver wegens 24 jaar trouwe dienst en -c. Goud wegens 36 jaren trouwe dienst
 31. Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire -Marine- Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier in -a. Brons wegens 12, -b. Zilver wegens 24 en -c. Goud wegens 36 jaren dienst
 32. Vrijwilligersmedaille
 33. Medaille -- Garnegie-Heldenfonds

Bij Koninklijk Besluit -KB- ingestelde medailles en eretekenen - aanvulling

 • 1898 : Huldigingmedaille - inhuldiging Kon. Wilhelmina - 6 september
 • 1901 : Huwelijksmedaille - huwelijk Kon. Wilhelmina met Hertog Hendrik von Mecklenburg-Schwerin - 7 februari
 • 1926 : Herinneringsmedaille - 25-jarig huwelijk Kon. Wilhelmina & Prins Hendrik der Nederlanden - 7 februari
 • 1933 : Herinneringsmedaille van de Erewacht - ingesteld t.g.v. de nationale huldiging 9 september te Amsterdam ter ere van 35ste herdenking inhuldiging Kon. Wilhelmina
 • 1937 : Huwelijksmedaille Prinses Juliana & Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld 7 januari
 • 1948 : Inhuldigingsmedaille 1948 - Inhuldiging Kon. Juliana - 6 september
 • 1962 : Zilveren huwelijksmedaille - Herinneringsmedaille
 • 1906 : Ereteken voor meester-scherpschutter op geweer voor schepelingen Koninklijke Marine - ingesteld bij KB dd. 8 september
 • 1909 : Ereteken voor meester-kanonnier voor schepelingen Koninklijke Marine, ingesteld bij KB dd. 19 maart

Bij gouvernementsbesluit, ministeriële beschikking of order legercommandant van het -voormalig- KNIL ingestelde medailles & sterren

 • Vaardigheidsmedaille - medaille voor met goed gevolg afleggen zware vaardigheidsproef door leden -voormalig- KNIL - ingesteld door de leger-commandant
 • Schietprijsster - toegekend aan leden van het -voormalig- KNIL, ingesteld door de legercommandant

Particulier verleende ridderorden, kruisen, medailles & erepenningen

 • Ridderlijke Duitse Orde - Balije van Utrecht
 • Johannieter Orde in Nederland
 • Kruis van Verdienste -- Ned. Rode Kruis
 • Medaille van Verdienste -- Ned. Rode Kruis, a. in Zilver- b. in Brons;
 • Medaille voor trouwe dienst -- Ned. Rode Kruis, met cijfers X,XX, enz.
 • Herinneringskruis 1939/1940 -- Ned. Rode Kruis a. in Zilver, b. in Brons
 • Herinneringskruis 1940/1945 -- Ned. Rode Kruis, evt. met gesp 'Indonesië 1945/1950'
 • Kruis van de Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde mars-vaardigheid -- 't zgn. 'Vierdaagsekruis'
 • Medaille -- Ned. Sportfederatie
 • Kruis -- Ned. Sportfederatie -militaire vijfkamp-
 • Medaille der Kon. Ned. Ver. voor de Luchtvaart -a. in Goud-b. in Zilver -c. in Brons
 • Medaille der Nederlands-Indische Vereniging voor Luchtvaart
 • Kruis van Verdienste -- Ned. Bond van Vrijwillige Burgerwacht;
 • Medaille voor bijzondere toewijding -- Ned. Bond van Vrijwillige Burgerwachten
 • Draagpenning van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing
 • Kruis v.d. Alg. Vereniging van Ned. Reserve Officieren voor militaire prestatietocht
 • Prins Maurits-medaille
 • Mobilisatiekruis 1914-1918
 • Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
 • Kruis van Verdienste -- Nationale Bond 'Het Mobilisatiekruis'
 • Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945 -- Ned.Ver.v. Lucht-bescherming
 • Kruis voor Recht en Vrijheid

_____________