Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Boller (Nordjylland)

view all

Profiles

 • Johanne Marie Hermansdatter Werchmeister, af Boller (1697 - 1754)
  Budolfi 1697 Tårs 1754
 • Jacob Jensen Bergh, til Boller (1684 - 1735)
  Begravet ---Tårs kirke Jacob Jensen Bergh overtog Boller, købte sin søskende ud i 1719. Arvede Boller i Tårs Sogn med Gods efter sin Fader. Han synes ikke at have været nogen særlig dygtig Mand, i h...
 • Johan Conrad Schuchardt (1764 - 1819)
  Kilde: Wikipeida: : Johan Conrad Schuchardt (1764 – 5. oktober 1819 i Viborg) var en dansk generalkrigskommissær og godsejer.Han var søn af landmåler Adolph Christopher Johann Conrad Schuchardt (ca. 17...
 • Peder Marcussen Mørch, til Boller (1710 - 1793)
  Lidt om familien Bergh. Boller i Vendsyssel kom i hænderne på to så prominente kreditorer som Ras­mus Bartholin og Poul Vinding, begge assessorer i højesteret og pro­fessorer og anerkendte videnskabs...
 • Hanne Abel
  Maren Marcusdatter Mørch (c.1722 - 1783)
  Vedr. profilbilledet: Maren Marcusdatter Mørch's søn Christen Jørgen Schaarup var ejer af boller Hovedgaard. Christen J. Schaarup blev gift med Anna Cathrine Bering. Efter Christen J. Schaarups død a...

I det 14. århundrede tilhørte Boller Stig Pedersen Skovgaard fra den magtfulde Hvide-slægt, der i højmiddelalderen dominerede dansk politik.

Den næste navngivne ejer var Mads Thorstensen Vognsen, der ejede gården i år 1380. Hans efterkommere ejede Boller i næsten to hundrede år. Hans sønnesøn, Jens Pedersen, der døde omkring 1500, kunne således efterlade gården til sine to døtre, Johanne og Karen Pedersen.

Ved Karen Pedersens død omkring 1536 arvede hendes datter, Johanne Viffert, en anpart i gården. Dennes mand, Claus Iversen Dyre, udkøbte de andre ejere, og Boller gik derfor i arv til deres søn, Jens Clausen Dyre. Det var karakteristisk for periodens arveregler, at ejendomme ved skiftet blev delt mellem mange forskellige arvinger, bl.a. fordi kvinder også var arveberettigede. Denne praksis gjorde godserne meget ustabile, og i slutningen af 1500-tallet blev det i stedet kutyme, at arvingerne delte de hele gårde imellem sig. Derved blev godserne og herregårdene mere faste størrelser, og Dyre-slægten formåede da også at holde fast i Boller frem til 1631.

I 1631 købte Niels Arenfeldt Boller. Han måtte kort tid efter flygte ud ad landet, da han blev fanget i et mislykket forsøg på at forgifte sin kone, og i løbet af de næste 30 år skiftede Boller ejer mange gange.

I år 1684 blev Boller overtaget af Christian Reedtz. Han forsøgte at opdyrke mere af den magre og svært opdyrkelige jord. Indsatsen lykkedes ikke, og Reedtz gik konkurs allerede fem år senere.

Kort efter blev Boller købt af den borgerligt fødte handelsmand, Jens Hansen Bergh, hvis slægt ejede gården frem til 1793. Den sidste slægtning - en Peder Mørch - ejede Boller i tiden under de store landbrugsreformer. Peder Mørch var særdeles konservativ og strittede med næb og klør imod de reformer, som styret søgte at gennemføre. Selv udskiftningen - som ellers blev opfattet som en måde, hvorpå landbrugsproduktionen kunne øges - tog han på det kraftigste afstand fra med henvisning til bondestandens beklagelige dovenskab og skarnagtige natur.

Ved hans død blev testamentet bestridt, og Boller blev derfor solgt i 1793. Salget blev startskuddet til en ny periode med hyppige ejerskifter helt op til dette århundrede.

I 2013 blev gården ejet af Peter og Henrik Christiansen.

Owners

 • (1300- ) Stig Pedersen Skovgaard
 • (1423-1440) Mathias Thorstensen
 • (1440-1452) Peder Madsen
 • (1465-1473) Jens Pedersen
 • (1500- ) Marine Munk, gift Pedersen
 • (1501-1536) Karen og Johanne Jensdatter
 • (1530-1547) Claus Iversen Dyre
 • (1547-1587) Jens Clausen Dyre
 • (1587-1621) Karen Hansdatter Stygge, gift Dyre
 • (1621- ) Hans Jensen (Dyre)
 • ( -1634) Niels Arenfeldt
 • (1634-1637) Berte Nielsdatter Stygge
 • (1637) Erik Juel
 • (1637-1661) Malte Sehested
 • (1661- ) Margrethe Reedtz
 • ( -1684) Jens Sehested
 • (1684-1689) Christian Reedtz
 • (1689) Rasmus Bartolin og Poul Vinding
 • (1689-1717) Jens Hansen Bergh
 • (1717-1719) Jørgen Bergh, Christian von Ginchel Bergh og Jakob Bergh
 • (1719-1735) Jakob Bergh
 • (1735-1754) Johanne Marie Werkmester
 • (1754-1793) Peder Marcussen Mørch
 • (1793-1796) Boet efter Peder Marcussen Mørch
 • (1796-1802) Christen J. Schaarup
 • (1802-1803) Anne Cathrine Biering, gift 1) Schaarup, 2) Abel
 • (1803-1806) Fr. Joachim Abel
 • (1806- ) Johan Conrad Schuchardt
 • ( - 1826) Munch
 • (1826) Staten
 • (1826-1855) Chr. Lemberg
 • (1855-1870) P. Ferdinand Lange
 • (1870-1875) C. H. Westermann
 • (1875-1891) Th. L. Bindeballe
 • (1891-1901) V. Tutein
 • (1901) Johan Knudsen og N. Th. Nielsen
 • (1901- ) Søren Chr. Pedersen
 • ( - 1908) Chr. Pedersen
 • (1908-1910) Esben Kjær
 • (1910-1912) Johs. Kjærgaard
 • (1912-1915) Johan Andersen
 • (1915-1953) C. Pedersen-Lindrup
 • (1953- ) S. A. Lindrup
 • (2011- ) Peter og Henrik Christiansen

http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/boller-nordjyllandThis project is included in The History Link Project - Trace your ancesters! you can add projects here