Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Owner of Willestrup (Villestrup).

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

Willestrup (Villestrup) er en herregård i Astrup Sogn, Hindsted Herred, Region Nordjylland, Mariagerfjord Kommune. Hovedbygningen er opført i 1538-1542,[1] ombygget i 1757[1] og igen i 1812-1819.[1]

Baroniet Willestrup

I 1757 fik Werner Rosenkrantz gården ophøjet til baroni (Baroniet Willestrup). Erektionspatentet bestemmer, at lenet, dvs. baroniet, forspildes ved ægteskab med en borgerligt født, samt at af sønner skal den succedere, der ikke allerede besidder et len. Endelig bemærkes det, at baroniet ikke opnår skattefriheden på 100 tønder hartkorn, da godsets størrelse ikke levede op til mindestekravet for et baroni. Werner Rosenkrantz' sønnesøn Christian fik 1811 kongelig tilladelse til at substituere baroniet med en fideikommiskapital på 200.000 rigsdaler, hvorefter Christian Rosenkrantz solgte godset i 1812.

I en årrække var der offentlig adgang til slottets barokhave, ligesom det har dannet rammen om Willestrup-spillene.

Willestrup Gods er på 1407 ha.[1] Ejere af Willestrup

  (1500-1535) Søren Juul
  (1535-1577) Axel Sørensen Juul
  (1577-1588) Kirsten Ovesdatter Lunge gift Juul
  (1588-1627) Iver Axelsen Juul
  (1627-1666) Ingeborg Christoffersdatter Parsberg gift Juul
  (1666-1686) Ove Iversen Juul
  (1686-1721) Frederik Ovesen Juul
  (1721-1725) Elisabeth Sehested gift Juul
  (1725-1726) Frederik Sehested
  (1726-1755) Birgitte Sophie Sehested (enke)
  (1755) Else Margrethe Frederiksdatter Sehested (datter)
  (1755-1777) Werner baron Rosenkrantz (ægtemand)
  (1777-1811) Iver baron Rosenkrantz (søn)
  (1811-1812) Christian baron Rosenkrantz (søn)
  (1812-1813) Johan Conrad Schuchardt / Mathias Reinhold von Jessen / Johan Caspar Mylius
  (1813-1819) Johan Conrad Schuchardt
  (1819-1822) Slægten Schuchardt
  (1822-1836) Den Danske Stat
  (1836-1855) Hans Adolph Juel
  (1855-1863) Niels Hansen Juel
  (1863-1865) Hans Adolph Juel (igen)
  (1865-1869) Frederik Ferdinand Hansen Juel
  (1869-1882) Ove Sehestedt Juul
  (1882-1933) Christian Ove Ovesen Sehestedt Juul
  (1933-1967) Axel Christiansen Sehestedt Juul
  (1967-) Vincent Georg Axelsen Sehestedt Juul