Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Per Hellervik's slektsnotater

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Anna Ulrichsdatter Brüghmann (1670 - bef.1750)
  30.8. Anna Ulrichsdatter Brüghmann Født 11.01.1670. Gift 1. gang (ukjent år) med Jonas Nielsen Budde, født omkring 1639. Søn af Nils Jonsson Bude og Christence Christophersdatter. Dette var Jon...
 • Hans Henrichsøn Heitmann (c.1640 - 1696)
  Utdrag fra Hemnes gård og slekt, s. 346-366 63. Sund BRUKERE BRUK III 3) Hans Henrichsøn Heitmann med 2 pund 18 mark 1675‑78, 2 våger til ‑95 og 2 våger 12 mark til 1700. Hans Heitmann var utel...
 • Elias Johansen (1723 - 1777)
  Utdrag fra Mo prestegjeld: gardshistorie, s. 482- 141. Litl-Alteren Brukarar Brukarar etter ca 1720: Bnr. 1 (lnr. 472 a) OPPIGARDEN 7) Elias Jonsa, født omlag 1723, død hausten 1777, brukar f...
 • Johannes Eliassen (1754 - 1818)
  Trolovet 1786 (høyre side): [ ] Forlovere: Ole Jensen Lilaltern og Christopher Olsen Busteraae. FT1801 : [ ] Viet 1815 : [ ] Skifte 1819 (s.128b): [ ] (De 2 sønnene er fra hans 1. ekteskap.)

Dette prosjektet har som mål å samle flest mulig av Per Hellervik sine slektsnotater. Vi ønsker også å bruke notatene hans som dokumentasjon.

Dette dokumentet ligger som vedlegg.

1. 1736 var Storforshei matrikulert og lagt for ½ bismerpund 12 mark fiskes landskyld. Da var det opplyst at den første rydningsmann het Jens Østensen. I midlertid var det i følge manntallet av 1710 en husmann på Storforshei som da var 40 år. Den 30/11 1743 var der trolovet en mann, [Private User 1808 og da oppgitt å være 94 år, hvilket stemmer så noenlunde. Deres børn var:

 1. Jens Andersen døpt 06/02 1746 Død før 1795
 2. Hans Andersen døpt 10/09 1747 Død som barn
 3. [Private User 1749 Gårdbruker på Storforshei

Den 18/8 1795 var der skifte etter haldsmand Anders Jensen, Storforshei, bo, diverse tilhørende og enke Karen Hansdatter Ervinger: Eneste sønn, Hans Andersen, gift og boende på Storforshei. Boets takstsum var 71 riksdaler 2 ort og 10 skilling. Hans Andersen, Storforshei, født 1749, blev den 30/6 gift med Elisabet Arnsdatter. De var først gårdbrukere på Storforshei, men flyttet omkring 1785 til Solfjell hvor de var i noen år og flyttet visst tilbake til Storforshei i 1795. Han døde den 10/8 1817 oppgitt å være 74 år. (Visstnok 6 år for meget.) Når hun døde har jeg ikke oppgave over. De hadde en masse børn:

 1. Anders Hansen født 23/06 1774 Bodde på Solfjell
 2. Arnt Hansen født 12/09 1775 Jordsatt 12/12- 75
 3. Arnt Hansen født 30/10 1776 ?
 4. Jens Hansen døpt 21/02 1777 Bodde på

Storforshei

 1. Beret Hansdatter født 12/04 1781 ?
 2. Hans Hansen født 25/03 1783 Død 6/07- 83
 3. Hans Hansen født 07/07 1784 Husmand Røsvollnes
 4. Lisabet Hansdatter født 26/03 1786 Gift Raufjell
 5. Ingeborg Anna

Hansdatter født 08/04 1787 ?

 1. Inger Dorthea Hansdatter 28/09 1788 Jordsatt 11/01 1789
 2. Inger Dorthea Hansdatter 06/06 1790 ?
 3. Gjertrud Hansdatter døpt 15/06 1791 Jordsatt 16 uker gammel
 4. Gabriel Hansen 24/06 1792 ?
 5. Gidsken Hansdatter 02/03 1794 Jordsatt 2 uker gammel
 6. Ane født 15/02 1795 Død samme dag
 7. Mathea født 15/02 1795 Død samme dag
 8. Gjertrud født 15/02 1795 Død samme dag
Nummer 9 til 13 av barna var født på Solfjell. 

4. Hans Hansen Storforshei 1784, blev den 26/12 1808 gift med Jonella Hågensdatter, Vesterfjell, døpt 27/04 1783. De bodde først som innderster på Storforshei, men fikk så siden husmannsplass i Røsvollsneset hvor han døde den 28/12 1839. Hans gjenlevende enke døde på Storforshei 02/12 1861. Deres børn:

 1. Hågan Hansen døpt 23/04 1809 Husmann på Tørrbekken
 2. Johann P. Hansen døpt 09/06 1811 Husmann i Røsvollneset
 3. Anders Hansen født 27/03 1814 Død som barn
 4. Hans Hansen født 15/07 1821 Gift punn Berget
 5. Anders Hansen født 26/04 1828 Husmann i Granskogen

5. Johann Peder Hansen Røsvoll født 1811, blev den 25/12 1837 gift med Sara Larsdatter, Jamtli, døpt 12/08 1804. De hadde husmannsplassen i Røsvollneset. Han satte til i Lofoten vinteren 1852. De hadde 4 barn:

 1. Ingeborg Anna Johansdatter født 29/04 1883. Gift på Båsmo.
 2. [Mike Shaw Elliston 1840. Husmann på Kjelen.
 3. Hanna Jonette Johansdatter født 10/07 1845. Død 17/09 1849.
 4. Hanna Henriette Johansdatter født 29/05 1847. Død 16/09 1860.

Enken Sara Larsdatter blev den 26/12 gift med enkemannen Johann Peder Jakobsen Granhei født ½ 1800. Han hadde barn i første ekteskap, men ikke i det siste. Hun døde den 03/06 1877 og han den 28/09 1881.

6. [Private User 1919, og hadde da i villelse gått utenfor en skrent og slått seg i hjel. Deres børn:

 1. Rakel Elise Jakobia Larsdatter født 19/04 1865. Død 05/11 1933.
 2. . Ida Sakrina Larsdatter født 05/07 1866. Gift med G. Nilsen.
 3. . Johann Heitmann Larsen født 14/10 1868. Død 18/05 1866.
 4. . Elias Benoni Larsen født 29/04 1870. Død 03/08 1893.
 5. . Lars Kristian Larsen født 12/03 1872. Parsellen på Aure.
 6. . Hans Heitmann Larsen født 27/01 1874. Gårdbruker Kjelen.
 7. . Peder Johann Larsen født 11/08 1876. Parsellen på Røsvoll.
 8. . Josefine Larsdatter født 05/03 1879. Død 19/10 1884.
 9. . Anders Ingemann Larsen født 20/04 1884. Parsellen på Røsvoll.

7. Anders Ingemann Larsen Kjelen født 1884, blev den 29/12 1911 gift med Albertine Margrete Nilsdatter, Skugghei, født 04/02 1887. De har en parsell på Røsvoll, hvor de bor. De har 7 børn:

 1. Anton Møller Larsen født 07/10 1910.
 2. Jenny Kristine Larsdatter født 02/11 1912.
 3. Astrid Irene Larsdatter født 25/02 1915.
 4. Lars Normann Larsen født 07/06 1917.
 5. Laurie Marie Larsdatter født 15/05 1920.
 6. Johann Emil Larsen født 24/01 1924.
 7. Edith Marion Larsdatter født 03/06 1928.

8. Jenny Kristine Larsen ble / 1936 gift med Ola Nilsen Røsvoll, født 09/04 1910. De bodde på Sanmo på Røsvoll til 1938 da de flyttet til Mo i Rana, hvor de nå bor De har en sønn:

 1. Torbjørn Røsvoll født 25/10 1937.

X-tra (ny info)

(Torbjørn Røsvoll giftet seg med Gerd Nilssen (nå Røsvoll) XX.XX.XX. 

De har to barn:

 1. Tore Røsvoll, født 17/11. 1964
 2. Geir Røsvoll, født 02/07 1968

1. På Lillealteren fra ca. 1753 og utover til 1777 bodde det en mann som het Elias Johannesen. Hvor han kom fra vet jeg ikke han var neppe oppvokst på Lillealteren, men det synes rimelig å tenke at han var kommet fra Straumgrenda noensteds. Han ble den 23/09 1753 gift med [Private User 1777, oppgitt å være 53 år. Altså født i 17724. Når hun døde har jeg ikke noget om. Deres børn var:

 1. Johannes Eliassen døpt 16/05 1754. Gårdbruker i Skjåvik, Rødøy.
 2. Christen Eliassen døpt 01/01 1756. Død 12/03 1766.
 3. Marte Margrete Eliassen døpt 20/08 1758. ?
 4. Ole Eliassen døpt 07/04 1760. Død samme år.
 5. Joen Eliassen døpt 16/12 1764. Gårdbruker i Storli.
 6. Ole Eliassen døpt 07/03 1762. Bodde på Nerdal.
 7. Marith Eliasdatter døpt 20/08 1767. Døde 1794.
 8. Christen Eliassen født 03/05 1770. Døde 1772.
 9. Apolene Eliasdatter født 18/10 1774. Gift med Johann Nilsen.
 10. Elias Eliassen født 07/04 1777. Gårdbruker Lillealteren.

2. Gurine Olsdatter,Sandhei, født 1778. De bodde da på Båsmo. Hun var datter til Ole Cristoffersen fra Sletten, som da var flyttet til Sandhei, og hustru Marta Olsdatter. Gurine Olsdatter døde allerede i 1800. Om de hadde noen barn er jeg ikke sikker på. Den 13/07 1800 ble enkemannen Joen Eliassen gift med pike [Private User 1856, oppgitt å være 65 år, men det må være minst 10 år for lite. Deres børn var:

 1. Gurine Joensdatter født 17/08 1801. Gift på Storforshei.
 2. Keirstin Joensdatter døpt 21/05 1804. Gift på Strandjord.
 3. Elias Joensen døpt 25/05 1806. Gårdbruker i Storli.
 4. Anna Joensdatter døpt 28/02 1808. Død 10/11 1830.
 5. Cristian Joensen født 13/02 1810. Bodde på Elvebakk.
 6. Miceline Joensdatter født ? 1812. Gift i Altermark.
 7. Lars Joensen født 16/07 1814. Bodde i Storli.
 8. Johannes Joensen født 13/07 1816. Gårdbruker på Kildal.
 9. Beret Joensdatter født 01/05 1818. Gift på Storbjerkmo.
 10. Ole Joensen født 16/09 1820. ?

3. [Private User 1864. Hennes etterlatte barn var:

 1. Nils Christia Eliassen født 13/06 1832. Gårdbruker på Sjånes.
 2. Ane Bendikke Eliasdatter født 01/06 1835. Langvasshei.
 3. Jakob Eliassen født 18/10 1837. Gårdbruker på Ytteren.
 4. Kristine Joh. Eliasdatter født 26/07 1840. Gift på Kjelen.
 5. Beret Marie Eliasdatter født 29/09 1842. Gift på Kviteng.
 6. Rakel Elisabet Eliasdatter født 29/10 1844. Gift på Strandjord.
 7. Marianna Eliasdatter født 28/04 1847. Amerika 1880.
 8. Johannes Kristian Eliassen født 12/08 1849. Gårdbruker på Storli.
 9. Kristine Johanna Eliasdatter, født 1840, var som foran nevnt gift på Kjelen.

4. Omkring 1670 Kom der en mann til Mo som het Jona Nielsen Budde. Antakelig var han av den gamle offiserslekta Budde som vi hadde her i landet og som er kjent fra Norgeshistorien, men vi vet intet bestemt om det. Der finnes ingen opplysninger om hans stand og stilling. Nok om det. Han kom til Mo og har nok ikke vært betraktet som en omvankende gasell. For han ble gift med Maren Joensdatter, datteren til storbonden og skippersønnen Joen Hendrichsen Selfors. Denne var bruker av hele Selfors alene. Han var ikke eier av grunnen. På den tid var det bare bøkelsesmenn og Statens gods overalt. Joen Nilsen Budde fikk bøksel, et gårdsbruk på Ytteren ( Mittigarn) hvor han bodde og ætta enno den dag i dag.(Per Mikalsen) Maren Joensdatter døde i 1690. Der var skifte etter henne den 15/07 1690. De i skifte nevnte barn var Niels Joen og Benjamin Joens- sønner samt døtrene Ane og Christine Joensdøtre. Dødsboet var takstert til 205 riksdaler. For å få et begrep om verdien på den tid kan anførest at ei ku da var verd 1 ½ - 2 riksdaler. Av de saker som var registrert kan nevnes:

1 rede penger Rd. 39. 4 kviger Rd 6. 1 sølvsaker " 22. 8 dalanaut " 8. Kobbergjenstander " 12. 3 okser " 6. Lingjenstander " 15. 37 sauer " 11. Jernfang " 9. 10 gjeiter " 3. Sengeklær " 30. 1 hest 5 år " 4. 25 kjør " 50. 1 otring med seil " 3. m.m.m.

Enkemann Jonas Nielsen Budde ble så gift igjen med Ane Ulriksdatter Brughmann fra Neppelberg. Hun skulle være av Slesvig Holstensenh herkomst. Hun ble enke i 1716. Da døde Jona Nielsen Budde som var født 1639. Enka ble den 08/11 1716 gift med en Fordel Olsen som etter datidens skikk giftet seg med enka og gården. Han var gravfestet den 08/06 1727 oppgitt å være 41 år. Ane Ulriksdatter Brughmann var gravfestet den 13/11 1750, oppgitt å være 88 år. I hennes ekteskap var der ingen barn. Barna i hennes første ekteskap var:

Alexander Jonassen født 1692. Gårdbruker i Fagerli på Ytteren. Christoffer Jonassen født 1696. ? Michel Jonassen født 1700. Gårdbruker på Ytteren. Ulich Jonassen født 1703. Blev i elva Grdvf. 08/09 1726. Jonas Buddes barn med Maren Joensdatter var:

Ane Jonasdatter født 1672. Gift på Enge. Christma Jonasdatter født 1675. Gift på Ytteren. Niels Jonassen født 1676. Død før 1716. Joan Jonassen født 1678. Var i Stenbekkhaug i 1716. Benjamin Jonassen født 1681. Død før 1716.

5. Alexander Jonassen Ytteren, født 1692, ble den 08/11 1716 gift med Beret Olsdatter Åeng. De var først i 6-7 år gårdbrukere i Fagerlien, men flytta så tilbake til Ytteren, hvor de hadde den jordpart som nå Ingvald Davidsen bor. De døde begge to i 1777, hun i februar og han den 27/05. Børn:

Jonas Alexandersen døpt 28/03 1717. Bodde i Namdalen. Christen Alexandersen døpt 08/10 1719. Gårdbrukere på Ytteren. Oluf (Ole) Alexandersen døpt 02/04 1722. Gårdbruker i Vesterfjell. Niels Alexandersen døpt 23/04 1724. Død ugift i 1800 Ulrik Alexandersen døpt 03/02 1726. Gårdbruker i Hestneset. Fordel Alexandersen døpt 06/04 1728. Død som barn. Elias Alexandersen døpt 07/05 1730. Død april 1788. Fordel Alexandersen døpt 26/10 1732. Død før 1788. Heironymus Alexandersen døpt 29/05 1735. Bosatt på Dønnes. Anders Brughmann Alexandersen døpt 22/05 1740. Gårdbruker på Båsmo. Der var skifte etter Alexander Jonassen den 30/07 1778. I skiftet er nevnt 8 av barna, og en må gå ut fra at de to som ikke er nevnt må være ugift, eller i alle fall uten efterslekt.

Jonas Alexandersen, som skulle oppholde sig i Namdalen, dog efter sigende død og efterlater sig børn, hvis navne ei vides. Christen Alexandersen, fullmyndet og bonde på gården. Ole Alexandersen likeså fullmyndet. Niels Alexandersen likeså myndig. Ulrich Alexandersen Hestneset i Sør- Rana. Elias Alexandersen fullmyndet Heironimus Alexandersen Myndig og bonde på Plassen, Sørøen, Dønnes. Anders Alexandersen Myndig og bonde på på Breimo. I Nesne Fierding. Boets taktsum var Rd. 18- 3- 12.

Den 10/06 1800 var der skifte efter dreng Niels Alexandersen Ytteren. Han døde altså ugift. Som arvinger er

er da nevnt:


1.Bonde Ole Alexandersen, har vært gift og bonde i Urtfjell, men døde og efterlot sig følgende børn:

Alexander Olsen, gift og husmand under Ånes. Haagen " " " boende på Vesteraali. Beret Olsdatter har vøret gift med Ole Olsen Fagerjord, men død og etterlot seg: A. Ellen Olsdatter, 17 år tjener hos Ansers Zahl Ytrastrand.

B. Beret " 11 " " " Jacob Andersen , Granhei.

C. Johannes Olsen gift og husmann under Storalteren.

D. Ane Ulrikke Olsdatter, hat vært gift med Niels Nielsen Urtfjell, men død etterlatende seg Christen Nielsen

9 år,og Ane Nielsdatter,10 år, begge hjemme.

E Adrianne Olsdatter, har vært gift med Ole Pedersen Hauknes, men død og etterlatt seg en sønn, Hans

Olai Olsen 17 år, hjemme hos faderen.

F. Kiersten Olsdatter, gift med Ivar Olsen, husmann under gården Storlien.

G. Marit Olsdatter , gift med Ole Jakobsen og boende på Sigerstad i Nesna.


Jonas Alexandersen har vært gift i Namdalens Fogderi på platsen Skjærvegen, men død og etterlatt seg: Heironimus Jonassen, 38 år, hjemme hos Bård Iversen i Hovigen i Namdalens Fogderi. Ane Jonasdatter Ulrik Alexandersen, haldsmann under gården Hestneset i Rana. Heironimus Brughmann Alexandersen , kårmann under gården på Dønnes, på plassen Sørøen. Anders Alexandersen , haldsmann på gården Breimo i Nesna. Ole Alexandersen , Ytteren, født 1722, blev den 15/11 1774 gift med Jonella Haagensdatter ,Jamtli, døpt 08/11 1722. Hun var datter til Haagen Joensen og Beret Andersdatter ,Jamtli. Disse var tilflytta Jamtli uten at jeg vet hvor de kom fra.

Ole Alexanderssen var gårdbruker i Urtfjell hvor en svoger av han Peder Hågensen var bosatt før. Når Ole Alexander og Jonella Haagendatter døde har jeg ikke oppgave over.

De hadde ikke mindre enn 11 barn:

1. Gidsken Olsdatter døpt 27/05 1745. ?

2. Alexander Olsen " 16/10 1746. Husmann på Ånes.

3. Beret Olsdatter " 09/02 1749. Gift på Storbekkmo.

4. Ane Ulrikke " " 31/01 1751. Gift i Urtfjell.

5. Marit " " 15/05 1753. Død som barn.

6. Andrine " " 15/12 1754. Gift på Hauknes.

7. Kjersten " " 20703 1757. Nevermoen.

8. Haagen Olsen " 11/05 1759. Gårdbruker i Vesterfjeld.

9. Johannes " " 11/10 1761. Bodde på Storalteren.

10. Fordel " " 02/11 1765. Død 13/07 1783.

11. Marit Olsdatter født 21/04 1769. Sigerstad.


Hågen Olsen, Urtfjell født 1759, ble den 02/10 1779 gift med Beret Joensdatter, Vesterfjell, født 1759. De var gårdbrukere i Vesteråli hvor hun døde i 1812, var jordsatt 12/4, oppgitt å være 53 år. Han døde den 13/07 1835. Deres børn var:

1. Jonella Hågendatter døpt 27/04 1783. Gift på Storforshei.

2. Karen Marie " " 20/06 1788. Gift i Altermark.

3. Beret Anna " " 10/10 1790. Gift på Tørrbekkmo.

4. Niels Fordel Hågensen " 26/12 1792. Gårdbruker på Loftfjell.

5. Ole Alexander " " 26/12 1796. Gårdbruker på Vesterfjell og Loftfjell.

Jonella Hågendatter Vesteråli, født 1783, ble som foran nevnt gift med Hans Hansen, Storforshei, født 1784.

1. På Selfors, som formodentlig er en av de eldste gårdene i Nord- Rana, var der skipperleie allerede på 1500

tallet, og omkring 1400 var gården Kirkegods og hørte som sådan til Erkebiskopstolen i Nidaros.

I 1610 var der på Selfors en Skipper Jens, som altså måtte være født på 1500 tallet. Han er ute av sagaen

allerede i 1620.

2.Da er der på Selfors en Skipper Henrik, uten tvil en sønn til Skipper Jens. Da det er så tidlig som 1620, er han

rimeligvis også født på 1500- tallet. Han var i allefall gift før 1605 og hadde to sønner som er kjent:

1. Elias Henriksen født 1605. Første gårdbruker i Åenget.

2. Joen Henriksen " 1610. " " på Selfors.

3. Omkring 1650 er Skipper Henrik død. I 1652 har vi enken nevnt i skattemanntallet og sønnen Joen Henriksen

Han var ikke skipper men drev gården. Han er nevnt i det ordinære manntallet av 1666 som bruker av hele

Selfors, men han er død før 1701. Han er ikke nevnt i det års manntall.

Joen Henriksen, født 1610 hadde to sønner og to døtre:

1. Beret Joensdatter født omkring 1650. Gift tre ganger på Selfors.

2.Maren " " " 1650. Gift på Ytteren med J. Budde.

3. Bjørn Joensen " 1662. Gårdbruker på Selfors.

4. Henrik Joensen " 1664. Gårdbruker på Mo.

4. Maren Joensdatter, Selfors, ble omkring 1670 goft med Jonas Nilsen Budde, og var gårdbruker på Ytteren

som foran anført. Søsteren, Beret Joensdatter, og broren, Bjørn Joensen, fikk hver sin halvdel av Selfors

hvor de bodde.

1. Første gang Røssvoll finnes nevnt i skattemanntallet er i 1614. Da er allerede den første rydningsmannen død,

og som bruker står enken. Navn på henne står der ikke.

I 1620 har vi på Røssvoll en mann som het Anders. I 1648 er der blitt tre bruk, og i 1666 har vi fire bruk på

Røsvoll

Men så kommer der i 1678 en bruker som het Lars Fordelsen. Han står som bruker av hele Røssvoll til sin

død 1710. Der finnes ingen opplysninger om hvor denne Lars Fordelsen er kommet fra. Han var to gange

gift . Hans første hustrus navn vites ikke, de hadde 7 barn:

1. Joen Larsen 20 år i 1701.

2. Fordel " 9 år i 1701.

3. Peder " 4 år i 1701.

4. Beret Larsdatter

5. Ingeborg "

6. Lisbet "

7. Dorthea "

Den 18/09 1710 ble Lars Fordelsen gift med Marit Andersdatter, men de er død samme år begge to.

Der var skifte etter Lars Fordelsen Røssvoll og for avdøde quinde Marit Andersdatter.

Arvinger:

Joen og Peder Larsen, Beret, Ingeborg, Lisbet (som er død og har efterladt seg en datter ved navn Marit

Andersdatter, som står i moders sted og arver den lodd, hennes moder kunde tilfalde), og Dororhea

Larsdatter , og den salig quindes børn Joen, Niels, Anders og Hans Pedersønne samt Margreteog Dorthea

Pedersdatter. På den salige quindes børns vegne som deres rette formynder. Ole Johansen Baasmann og

Peder Christoffersen Strømmen. Vurderingsmend i boet var lensmand Lars Nielsen, Abders Lieen og Bjørn

Joensen Selfors. Boets takstsum androg til 524 Riksdaler, 5 ort og 4 skilling.2. Efter Lars Fordelsens død blev sønnene Joen og Per gårdbrukere på Røsvoll, med hver sin halve del av jorda.

Joen Larsen Røssvoll født omkring 1680, blev den 19/10 1704 gift med Ragnhild Andersdatter. De var gårdbrukere på Røssvoll til omkring 1730.Da gjorde han makeskifte med Joen Iversen Jamtli, gift med Marith Gregersdatter. Disse kom no til Røssvoll meden Joen Larsen flytta til Jamtli. Der døde Ragnhild Andersdatter i 1740, var gravfestet 08/01 1741oppgitt å være 55 år og 7 uker gammel. Joen Larsen var gravfestet den 20/03 1755. De hadde følgende barn:

1. Lars Joensen døpt 10/12 107.Gårdbruker på Jamtli.

2. Elias " " 08/06 1710. Død som barn.

3. Maren Joensdatter " 05/06 1712. Gift på Berg.

4. Anders Joensen " 02/09 1714. Død som barn.

5. Elias " " 02/01 1717. Gårdbruker på Sund i Sør- Rana.

6. Marith Joensdatter " 30/04 1719. ?

7. Margrete " " 26/10 1721. ?

8. Fordel Joensen " 19/03 1724. Gårdbruker på Sletten.

9. Joen " " 23/04 1726. ?

10. Anders " " 06/03 1729. Gårdbruker på Jamtli.


Den 27/06 1755 var der skifte efter haldsmand Joen Larsen Jamtli, og fordeling mellom hans børn:

1. Lars Joensen gift og boende her på gården (Jamtli).

2. Elias " " " " på Sund i Hemnes.

3. Fordel " myndig og boende på Øverdal.

4. Joen " gift og boende på Lunderøen i Lurø.

5. Anders " " " bor på gården.

6. Maren Joensdatter gift med Anders Hansen Berget.

7. Marith " Sund, umyndig.

8. Margrete " umyndig.

Boets takstsum : Riksdaler 16- 4- 6.

3. Fordel Joensen Jamtli født på Røssvoll 1724, blev den 10/10 1755 gift med enke Karen Joensdatter Sletten. Hun hadde før vært gift med Simeon Nilsen, og med ham hatt 7 barn. Simeon Nilsen var jordsatt 01/01 1755.

Fordel Joensen hadde med Karen Joensdatter en datter, Ragna Fordelsdatter døpt den 25/09 1757. Karen Joensdatter døde i 1763. Der var skifte efter henne den 18/05 1764.

Den 05/11 1764 blev enkemann Fordel Jonsen Sletten gift med poke Ane Kistoffersdatter i nabogården, døpt 22/03 1744. Hun var datter til Kristoffer Larsen og Gura Andersdatter fra Berg. Hvor Kristoffer Larsen var fra vites ikke. Han var nok utenbygds fra, og hadde giftet seg med enka og gården.

I ekteskapet med Ane Kristoffersdatter hadde Fordel Jonsen følgende børn:

1. Kristoffer Fordelsen døpt 23/06 1765. Død som barn.

2. Karen Fordelsdatter " 24/08 1766. Gift på Enge, mor til Per Jonsa Ytteren

3. Lars Fordelsen " 17/09 1769. Gårdbruker på Jamtli.

4. Gura Fordelsdatter " 16/02 1772. Gift på Æverdal.

5. Fordel Fordelsen født 08/04 1774. Gårdbruker i Straumgrenda.

Fordel Jonsen døde den 18/08 1773. Den yngste av barna var da ikke født enda. Den 23/10 ble enka Ane Kristoffersdatter gift med ungkar Kristoffer Olsen Gråtnes, døpt 05/03 1746. Hun døde den 14/05 1817, og han den 12/05 1833. Deres børn var :

1. Kristoffer Kristoffersen født 12/01 1778. Død som barn

2. Ole " " 15/03 1779. Gårdbruker på Sandhei.

3. Kristoffer " " 31/08 1781. " " Sletten.

4. Arnt " " 29/07 1784. Død 1789.4. Lars Fordelsen Sletten født 1769, blev den 19/07 1795 gift med enke Ingeborg Anna Olsdatter, Jamtli,

født i Åeng den 02/08 1765. Hun hadde før vært gift med Anders Larsen Jamtli og med ham hatt

2 barn:

1. Lars Andersen døpt 26/12 1791. Gårdbruker i Avadalen

2. Gjertrud Andersdatter " 25/04 1793. Gift på Lapvamo.


I ekteskapet med Lars Fordelsen var der følgende barn:

1. Ane Larsdatter døpt 12/06 1796. Gift i Alterskjær.

2. Maren " " 17/06 1798. Død 11 uger gammel.

3. Anders Larsen født 04/09 1799. Gårdbruker på Jamtli.

4. Maren Larsdatter " 28/02 1802. Gift i Rundhaug.

5. Sara " døpt 12/06 1804. " i Røssvollneset.

6.Ingeborg Anna " " 08/02 1807. " i Vesterfjell.

Ingebirg Anna Olsdatter Jamtli døde den 14/03 1830 og Lars Fordelsen døde den 28/01 1832. Sara Larsdatter Jamtli født 1804, var som foran anført gift med Johan Peder Hansen, husmann i Røssvollneset

Omkring 1670 kom der til Sunde i Sør- Rana en Hans Henriksen Heitmann. Han hadde vært kjøpmann i Trondhjem, men slutta med sin handel der og reiste oppover til Nordland. Han fikk seg et gårdsbruk på Sund, og bøkslet siden mer så han hadde på to voger, eller som de gamle sa " to vogsleger".

Han hadde tre sønner:

1. Hans Hansen Heitmann

2. Svend " " født 1665.

3. Johan " "

Hans Hansen Heitmann hadde gården etter faren, men døde ung, omkring år 1700. Johan Heitmann, den yngste av brødrenehjalp faren med handelen og for øvrig med gårdsbruket. Etter farens død, omkring 1690, reiste Johan Heitmann til Bergen og studerte navigasjon. som navigatør utmerket han sig i fen grad at han fikk tittelen som "Norges beste pilot" (los)

Han hadde således i oppdrag å kartlegge hale vestkysten av Norge, et arbeid som han holdt på med i 6 år. Men han gikk også i utenriksfart. På sin siste tur til Ost- Indien var han uheldig. I tjeneste hos" Det Asiatiske Kompani" førte han skipet" Den gyldne løve" og gikk i 1730 ut på tur til Tvankebor i Ostindien, men han led skibbrudd på den Irske kyst, og måtte efterpå føre en prosess, som tvang han til å bli i Irland i flere år.

I 1739 kom han til København, hvor han døde den 06/07 1740.

Han var gift med Anna Marie Nordborg født 1670, død 1748 i Risør.

Johan Heitmanns navn er godt kjent i Ranen og for øvrig over hele Helgeland, han utgav en bønnebok" Besværede Søemands søde sjelero", eller som den populært kaltes" Sjømannen". Den utkom i mange opplag og var for ca. 80- 90 år siden å finne i nesten hvert hjem over hele Helgeland og i vidne omkrets.

Svein Hansen Heitmann var gårdbruker på Sund, men hadde ikke det gårdsbruk som faren og hans eldste bror hadde. Kan hende han giftet seg til et gårdsbruk der ute, men det kjenner vi ikke noe til, der er ingen opplysninger om det. Hans hustru het Ane Jakobsdatter og de var blitt gift straks før 1700. Hun døde i 1748 og han i 1756, oppgitt å være 91 år. I 1701 var hans alder oppgitt å være 30 år, så det stemmer ikke helt.

De hadde 6 barn:

1. Hans Heitmann Svendsen født 1701. Gårdbruker på Sund og lensmann.

2. Maren Svendsdatter " 15/03 1705. Gift på Seljei.

3. Ane " " 02/07 1707. " " Øverleiren.

4. Beret " " 24/11 1709. " i Tomsvik.

5. Sara " " 23/07 1713. " på Selfors.

6. Johanna " " 29/11 1718. " i Husby.

Der var skifte efter Svend Hansen Heitmann den 30/07 1756. Der var følgende arvinger nevnt:

Hans Svendsen død og efterlatende sig følgende børn: A. Rebekka Hansdatter gift med Østen Olsen Sund.

B. Ane " " " Johan Olsen Drevatne.

C. Karen " umyndig.

D. Maren " "

Maren Svendsdatter død og efterlater sig: A. Johann Amundsen 17 år gammel.

B. Ane Amundsdatter umyndig.

Anna Svendsdatter gift med Lars Pedersen Øverleiren. Beret Svendsdatter død og efterlater sig 3 sønner og to døtre: A. Svend Olsen 18 år.

B. Peder " 15 ½ år.

C. Ole " 12 år.

D. Marit Olsdatter 22 år.

E. Ane " 10 år.

Alle oppholdt sig i Tomsvigen, hos sin fader Ole Olsen.

Sara Svendsdatter gift med Hans Bjørnson Selfors. Johanna " i ekteskap med Christen Andersen Husby. Dødsboets taktsum var: 214 Riksdaler, 2 ort og 7 skilling.

Sara Svendsdatter Sund født 1713, blev den 07/10 1739 gift med Hans Bjørnson Selfors født omkring 1700. De var gårdbrukere på Selfors hvor de døde, han den 25/03 1768 og hun den 20/03 1774

Børn:

1. Ane Margrethe Hansdatter døpt 22/03 1739. Konfirmert 1756, død ugift.

2. Ingeborg " " 31/04 1740. Jordsatt 31/07 1757.

3. Maren " " 18/02 1742. Gift i Åenget.

4. Svend Hansen født ? 1745. Gårdbruker på Selfors.

5. Adeløs Hansdatter døpt 01/01 1747. Gift på Løkkbeg.

6. Henrik Heitmand Hansen " 28/12 1749. Gårdbruker i Øvergruben.

7. Bjørn " " 28/10 1752. ?

8. Hans Heitmand " " 23/02 1755. Gårdbruker og lensmand, Skonseng.

Den 18/08 var der skifte efter Sara Svensdatter Selfors og tilligende avdøde mand Hans Bjørnson.

Børn og arvinger:

1. Svend Hansen Selfors , myndig og nærværende.(blev gift året efter)

2. Henrik Heitmand Hansen , myndig og nærværende.

3. Bjørn " 22 år, nærværende med Ole Pedersen Åeng.

4. Hans Heitmand " 19 år, nærværende.

5. Maren Hansdatter , gift med Ole Pedersen Åeng.

6. Adeløs " , " " Peder Christoffersen Løkkeberg.

Dødsboets takstsum Rd. 382- 1, hvorfra går og andre utgifter ved skiftet Rd. 43- 4- 4. Igjen netto Rd. 338- 2- 12.

Maren Hansdatter Selfors født 1742, blev den 14/10 1764 gift med Ole Pedersen Åeng. De var gårdbrukere i Åeng. Han var jordsatt 04/08 1811 og hun døde den 29/01 1822. Deres børn var:

1. Ingeborg Anna Olsdatter født 02/08 1765. Gift på Jamtli.

2. Anna " " 21/12 1768. " " Fagerjord.

3. Sara " " 17/03 1770. " i Grønnfjell.

4. Hans Olsen " 13/02 1775. Gårdbruker i Mdtstraum.

5. Peder " " 16/01 1778. " på Ytteren.

6. Christen " " 19/09 1780. " " Fagermo.

7. Ole " " 19/09 1783. " i Åenget.

Ingeborg Anna Olsdatter Åeng født 1765, ble som anført gift med Lars Fordelsen født på Sletten i 1769. Skugghei( i de første tid skrevet Skuggen) har opprinnelig tilhørt Granhei og Lille Granhei.

Skugghei var til å begynne med 1/3 av Granhei fra først av var 12 mark. Senere blev skyldverdien forandret således at den i 1838 ved den da stedfunden revidering av mattrikkeln var 6 mark for Skugghei og 9 mark for

Hvert av de 2 bruk på Granhei. Altså 1 bismerpund for begge gårdene til sammen.

I 1701 er der på Skugghei en mann ved navn Peder Andersen, som er nevnt i det ordinære manntall, samt en Ørger Nielsen, begge to gitt tittelen "oppsittere", medens der på Granhei er kun en oppsitter nevnt, nemlig Østen Eriksen. Men det kan godt hende at 2 av dem skulde ha vært under Granhei og den 3dje på Skugghei.

Siden kom der en Amund Nielsen til Skugghei, men om der er nogen slektsforbindelse mellom ham og nogen av dem som har vært før ham på Skugghei, har jeg ingen formening om.
Amund Nielsen blev den 13/10 1723 gift med Beret Davidsdatter men der står ikke da nevnt hvor de var fra. Efter navnet å dømme kan Beret Davidsdatter ha vært fra Plurhei, hvor der bodde en David Persen.

Amund Nielsen kan da godt ha vært en ætling av Granheifolket, men derom has ingen opplysning.

Efter kirkebøkene, som tar sin begynnelse med 1704, finner vi Amund og Berett igjen på Skuggheia, hvor han føfe 21/10 1774. Når hun føfe har jeg ingen oppgave over.

Børn:

1. Sakarias Amundsen døpt 16/05 1717. Død uten etterslekt.

2. Niels " " 20/10 1726. Gårdbruker på Skugghei.

3. Johanna Amundsdatter " 18/12 1728. Var ugift.

4. Inger " " 28/05 1731. Gift på Plurhei.

Den 16/08 var der skifte efter Amund Nielsen Lillegranhei. (Assassor Hans Sommers eiendom)

Hans Efterlatte børn:

1. Niels Amundsen , myndig og voende på arvetomten.

2. Inger Amundsdatter , gift med Abraham Olsen Prugelhei.

3. Johanna " , ugift 43 år.

Boet var Rd. 46- 2- 12.

Niels Amundsen Skugghei født 1726, blev den 23/06 1754 gift med Marit Gabrielsdatter, Ytteren (Hansgarn), i Hemnes Kirke. Hun var døpt den 29/08 1734. Hennes foreldre var Gabriel Nielsen og hans hustru Marit Pedersdatter. Niels Amundsen og hustru Marit Gabrielsdatter hadde 4 børn:

1. Beret Nielsdatter døpt 19/05 1755. Gift på Stormdalshei.

2. Marit " " 04/09 1751. " " Sudand Holandsfjorden.

3. Kirsten " " 18/11 1759. " " Bjønnforsmoen.

4. Gabriel Nielsen " 13/04 1762. Gårdbruker på Skugghei.

Der var skifte efter Marit Gabrielsdatter Lillegranhei og gjenlevende mann Niels Amundsen den 12/10 1790. Deres børn var:

1. Gabriel Nielsen , myndig og boende på gården.

2. Beret Nielsdatter , gift med Ole Olsen Stormdalsheien.

3. Marit " , " " Elias Olsen Snelandslien i Melø.

4. Kirsten " , " " Anders Nielsen Bjørnforsmoen.

Av besetningen var det 10 storfe og 15 smafe. Dødsboet var verdsatt til Rd. 129- 2--.

Den 03/11 1793 blev Niels Amundsen Skugghei gift med Kirsten Nielsdatter .

Vet ikke hvor hun var fra, når hun var født eller når hun døde. De hadde ikke børn. Niels Amundsen døde den 06/01 1801. Der var skifte etter Niels Amundsen den 11/08 1801. De 4 børn levet og var på samme sted som før. Boet var da skrumpet ned til Rd. 88- 4- 8.

Niels Gabrielsen Skugghei født 1789 eller 1790, blev gårdbruker på Skugghei efter sin far. Han blev den 08/08 1813 gift med Randine Dorthea Olsdatter Grønnfjell døpt 16/04 1791. Hun var datter til Ole Eliassen Grønnfjell og hustru Maren Pedersdatter fra Skonseng.

Niels Gabrielsen Skugghei er mest kjent for efterslekta for sine regle om Ranværingen fra "Bustnes- sleivan", og rundt heile Nord- Rana til han stoppet opp ved "Dalsgrend- grisan". For ikke å komme i klemme for regla si, hadde han tatt "Skuggheiskallan" med i laget.

Han hadde 11 børn:

1. Gabriel Nilsen født 02/02 1814. Død 11/04 1841.

2. Marit Nilsdatter " 19/09 1815. Gift i Villen.

3. Ole Mikal Nilsen " 12/08 1816. Gårdbruker på Skugghei.

4. Johannes " " 02/06 1818. Husmand i Bhøgli.

5. Maren Petrine Nilsdatter " 27/06 1820. Gift i Brendåsen.

6. Nils Andreas Nilsen " 02/06 1822. Gårdbruker på Jamtli.

7. Fredrik Kristian " " 18/10 1824. " " Prugelhei.

8. Ane Bergitte Nilsdatter " 16/06 1827. Gift i Fagerdal.

9. Elisabet " " 10/08 1830. " " Nergruben.(Bodde på Saghei)

10. Peder Nilsen " 23/06 1833. Døde 09/03 1935.

11. Beret Henrikke Nilsdatter " 02/04 1837. Gift på Granhei.

Niels Gabrielsen Skugghei døde den 13/12 1874. Hans gjenlevende enke døde den 14/05 1876.

Ole Mikael Nilsen Skugghei født 1816, blev gårdbruker på Skugghei efter sin far. Han blev den 26/10 1851 gift med Gjertrud Sakrine Larsdatter, Nergruben, født 29/03 1821. Hun var datter til gårdbruker Lars Hansen og hustru Abel Johannesdatter. Ole Nilsen og Gjertrud Larsdatter blev meget gamle begge to, Han døde den 20/12 1899 og hun den 06/11 1916.

De hadde 5 børn:

Randine DorotheaOlsdatterfødt 28/12 1851. Gift i Asphaug. NilsJohanOlsen " 26/05 1856. Gårdbruker på Skugghei. Ane Abelone Olsdatter " 17/02 1854. Gift i Villen KarenMarie" " 06/02 1859. Død 25/06 1862. Olava Marie " " 20/12 1864. " 07/08 1866. Nils Johan Olsen Skugghei født 1856, ble gårdbruker etter sin far og den 20/06 1881 gift med Jette Rebekka Larsdatter, Østerdal, født 03/09 1860. Han døde den 12/07 1904 og hun den 16/12 1930. Børn:

Albertine MargreteSkuggheifødt 04/02 1887.Gift på Brenden. Ole FredrikNilsen " " 15/04 1889. Gårdbruker på Skugghei. HansNormann " " " 31/03 1891. Bor på Mo. Johannes Lind " " " 25/04 1893. Død 04/01 1921. Ludvik Martin " " " 08/09 1895. " 13/04 1920. GjertrudKaroline " " " 08/12 1897. Bor i Oslo. NannaJulie " " " 30/11 1900. " " " 7. Albertine Skugghei, født 1887, blev som foran anført gift med Anders Ingemann Kjelen den 29/12 1911 og har sin heim på Brenden (Røssvoll).


Første gang Fagerli er nevnt i skattemanntallet er i 1638. Da er der en Joen anført som oppsitter. Han hadde da 1 bismerpund rodskjær å betale i stat eller leding som det da het. I 1648 er matrikkelskylden anført med ½ vog. I det ordinære manntallfor 1666 er siste gang vi har gamle Joen. Han er da 75 år og bruker av 1 bismerpund, medens Jens Joensen, uten tvil sønnen, 45 år gammel er bruker av ½ bismerpund. 2. I skattemanntallet for 1668 viser det seg at gamle Joen er død. Da står enken Eli som bruker av

1 bismerpund, og Jens Joensen bruker av ½ som før. Siden har Jens Joensen overtatt hele gården.

I 1697 er nevnt 2 brukere, Joen og Holger med hver sin del av gården. I manntallet for 1701 står etternavnene på de to brukere. Den ene het Joen Olsen og den andre het Holger Jensen, som altså må være sønnen til Jens Joensen. Han var 6 år i 1666, i 1701 står han anført som 46, men det kan være en feillesing av 40.

Forreste er unøyaktigheten i alderanførelser en nokså hyppig foreteelse.

3. Holger Jensen hadde i 1701 en sønn, Johannes, som da var 6 år, altså født i 1695. Når Holger Jensen døde har jeg ikke greie på, heller ikke har jeg navn på hans hustru.

Sønnen Johannes Holgersen, født 1695, ble den 29/09 1713 gift med Beret Israelsdatter. Han døde 01/06 1763 og hun den 05/04 1766. Børn:

Holger Johannesendøpt 18/02 1714. Gårdbruker i Fagerli. Thommas " " 25/10 1716. ? Oluf (Ole) " " 29/05 1719. Gårdbruker i Østerdalen. Israel " " 02/04 1722. Rydningsmann i Fiskkjønnli. Lars " " 29/09 1724. Gift og bodde i Fagerli. Jens " " 09/04 1730. " " " " Ole Johannesen Fagerli, født 1719, var gift med Ane Pedersdatter. Vet ikke hvor hun kom fra og heller ikke når de var gift Han døde den 15/10 1773. De bodde i Østerdalen. Børn:

AneOlsdatterdøpt 24/10 1745. Gift på Storbekkmo. Anders Olsen " 21/07 1748. Bodde i Dalsvåg (Dønnes). Johannes " " 02/08 1750. Død som barn. Peder " " 11/06 1753. " 23/07 1753. Johannes " " 11/08 1754. ? Peder " " 20/03 1757. Gårdbruker i Østerdal. Beret KristineOlsdatter " 08/12 1758. Død som barn. KristenOlsen " 24/03 1761. ? BeretOlsdatter " 24/04 1763. Gift på Bjørnhei. OleOlsen " 16/03 1766. ? Lars " " 05/04 1769. Gårdbruker i Østerdal. Jens " " 22/07 1771. " i Gåskjønnli. Ane Pedersdatter ble den 15/19 1775 gift med Jens Kristensen fra Røedrapet. De hadde ingen barn. Hun døde i 1792. Der var skifte efter Ole Johannesen Østerdal og gjenlevende quinde den 11/05 1774.

Da var alle barna fra 26 år og nedover til 2 ¼ år hjemme. Boets takstsum Rd. 128- 4- 10. Den 06/08 1797 var der skifte etter Ane Pedersdatter Østerdal og gjenlevende enkemann Jens Kristensen.

Hennes børn:

AndersOlsenGift på gården Dalsvåg på Dønlandet. Johannes "Myndig og tjener på Dønnes gård. Peder "Gift på gården Østerdalen. Kristen "Myndig og tjener på gården Hugelen i Nesna. Lars " " " " " " " Ole " " " " i Woxvaag i samme fjerding. Jens " " " " på arvetomta. BeretOlsdatterGift med Anders Nielsen Bjørnhei. Ane "Er død. Hennes børn:

A. Peder Olsen 15 år

B. Barbro Olsdatter 24 år.

C. Ane " 22 år.

D. Ellen " 20 år.

E. Beret " 18 år

Boet var taksert til Rd. 271- 1- 12.

Besetningen besto av 17 storfe, 40 småfe, en hoppe, 7 Rd. og en hest 13 Rd.

Lars Olsen Østerdal, født 1769, blev den 31/12 1797 gift med enka Rebekka Andersdatter fra N. Nevernes født 1767. Hun var nå enke etter Jens Kristensen og således giftet Lars Olsen seg til gården i Østerdal. I ekteskapet med Jens Kristensen var der tre barn: Kristen, Anders og Kirsten.

I ekteskapet med Lars Olsen var der en sønn.

1. Ole Larsen , døpt 30/12 1798. Bodde i Langkjønnli.

Moren døde på barselsenga og var jordsatt 30/12 1798. Den 07/09 1799 ble enkemannen Lars Olsen Østerdal gift med Karen Bang Pedersdatter fra Gåskjønnli, født 26/02 1755. Også hun døde på barselseng efterlatende seg en sønn. Anders Larsen født 97/04 1800, gårdbruker i Reinfjell.

Denne siste var far til Mathea Andersen Rauvatne. Der var skifte etter Karen Bang Pedersdatter Østerdal den 12/06 1800. Der var da i skifte nevnt: 13 storfe a 6 Rd., 50 småfe a 3 Rd., uslået korn m.m.

Bort var taksert for Rd. 227- 5- 6. For tredje gang ble Lars Olsen Østerdal gift og da med Målfrid Larsdatter, Berg, født 27/07 1776. De ble gift den 20/07 1800. Så er sagt at når Lars kjørte sin kone til graven, så fikk han med seg neste hjem. Det kan jo høres rart ut, men når en husker på at han satt alene øverst oppe i en fjelldal med en stor budskap, så matte han jo straks ha nogen til hjelp. Og når det så laget seg slik, at det ble vordende koneemne, så var det jo så meget desto bedre.

Hans tredje giftermål faller i løpet av 2 ½ år, og i løpet av 3 ½ år hadde han 3 barn med 3 forskjellige hustruer. Hans tredje hustru, Målfrid Larsdatter, døde den 26/12 1840. Selv døde han den 16/06 1845.

Deres børn var:

RebekkaLarsdatterfødt 21/05 1801. Gift på Fiskkjønmo. EllenSakrine " " 21/11 1802. " i Østerdal. (reiste til Falden) Gjertrud "jordsatt11/11 1804, 5 uker gammel. Gjertrud "døpt27/10 1805. Gift på Bjurbekkmo. Karen Banng " "15/11 1807. Død 17/11 1825. Kjerstin " "03/12 1809. Gift i Akersvannet. LarsLarsen "04/08 1811. Gårdbruker i Østerdal. Elias " "10/10 1813. " på Bjøllånes. Peder "født06/01 1816. " " Granhei. Jens " " 12/10 1817. Bodde på Storvoll. (død på Gruben) MolfridMaleneLarsdatter "16/08 1819. Gift i Tapperskar. Ane " " 16/05 1822. Gift i Rundhaugen. Lars Larsen Østerdal født 1811, var gårdbruker i Østerdal. Han blev gift den 01/01 1843 med Marith Jonsdatter, Tapperskar, født 09/02 1821. Hun døde den 13/06 1870 og han den 07/07 1874. Deres børn:

MolfridMarieLarsdatterfødt 06/06 1843. Gift på Fiskkjønnmo. JohanOlausLarsen "11/12 1844. Død 20/05 1857. LorntsKristian " "30/11 1846. " 25/05 1877. AntonMikael " "30/01 1849. Gift i Åeng. Til Amerika. MarenKristineLarsdatter "26/03 1851. ? Jørgine Olette " "17/05 1858. Død 25/06 1863. KarlJuliusLarsen "03/05 1853. Gift i Østerdal. Til Amerika. KristinaOlavaLarsdatter "27/08 1860. Død 14/06 1863. Jette Rebekka " "02/09 1860. Gift på Skugghei LoviseMatea " "22/07 1862. Til Amerika. IdaKristina " "05/07 1865. Gift i Rørapet. Til Amerika. Jette Rebekka Larsdatter Østerdal født 1860, ble som foran nevnt gift med Nils Olsen Skugghei den 20/06 1886. På Berg i Plurdalen var der i 1666 en nyrydningsmann dom het Joen Joensen, født omkring 1630. Han var på Berg en tid, men forlot stedet, som ble liggende øde en stund. Så kommer der i 1690 årene en Anders Andersen, antakelig fra Villen, han tok opp stedet igjen. Han var født omkring 1660 og hans hustru het Marit. Hun må være død omkring 1707 eller 1708.

De hadde 8 børn:

Ole Andersenfødt1629. Gårdbruker i Stenbekkhaug. Anders " "1694. Rydningsmann i Tapperskar. Zakarias "døpt1704. " på Bjurbekkmo. DordieAndersdatterfødt1690. Gift på Sund i Sør- Rana. Ane " "1692. " i Villen. Abelone " "1698. " i Nergruben. Marith " "1700. " i Rørapet. Gura "døpt02/09 1707. Gift på Sletten. Den 08/09 blev enkemann Anders Andersen gift med Kirsten Israelsdatter. Vet ikke hvor hun var fra. Hun døde i 1733.

Deres børn var:

ChristianAndersendøpt24/05 1710. ? BeretAndersdatter "20/05 1713. Død som barn. HansAndersen "20/07 1715. Gårdbruker på Bjurbekkmo. BeretAndersdatter "07/06 1718. ? ErikAndersen "29/09 1720. ? EliasAndersen "27/09 1722. Gårdbruker på Sandhei. Israel " "06/01 1725. ? Ole " " 08/06 1727. ? Steffen " "28/05 1731. Død som barn. MarenAndersdatter "¾ 1732. Død samme år. Den 01/11 1733 blev Anders Andersen Berg gift for 3dje gang med Marith Monsdatter, Stor- Rødvann, født omkring 1698.

Børn:

Mons Andersendøpt 15/06 1734. Død 1749 Lars " " 27/11 1735. Gårdbruker på Berg. Den 07/08 1733 var der skifte efter Kristine Israelsdatter Berg udi Langfjellet i Ranans Fierding, og efterlevende mand Anders Andersen.

Da levet 7 av barna, fra 21 år og nedover til 6 år. Foruten den første Beret var også Steffen og Maren døde.

Boets takstsum var Rd. 239- 4- 12. Av besetningen var nevnt 18 naut. 41 småfe, 1 hest og 1 skjut.

Den 25/03 1736 var der skifte efter salig Anders Andersen Berg og gjenlevende quinde Marith Magnusdatter.

Børn med 1ste quinde.

OleAndersen, Stenbekkgaug Anders ", Tapperskar. Zakharias", Bjurbekkmo. 4. Dordie Andersdatter , Gift med Ellmnd. Andersen.

5. Ane " , Villen, gift med Lars Israelsen.

6. Abelone " , Nergruben, gift med Lars Henriksen.

7. Guro " , Busteråen, gift med Gabriel Eliassen.

Med den anden quinden avlet:

ChristenAndersen, Stenbekkhaug. Myndig Hans", 19 år. Erik", 13 år. Elias ", 11 år. Israel", 10 år. Ole", 9 år. BeretAndersdatter, 16 år. Med den efterlevende quinde hadde han Magnus og Lars Andersen, begge små og umyndige.

Boets takstsum var da 175 Riksdaler, 2 ort.

Anders Andersen var jordsatt 30/05 1735, og enka Marith Monsdatter blev den 20/09 1736 gift med Johannes Augustiniussen fra Holmslett i Korgen, født 1702.

Deres børn:

AndreasJohannesendøpt 06/01 1738. Død før 1752. DortheaJohannesdatter "23/06 1743. Gift på Røsvoll. Johannes Augustiniussen døde i 1752, var jordsatt den 13/01 1752, oppgitt å være 49 år og 17 dager.

Marith Monsdatter døde den 23/11 1781 oppgitt å være 85 år gammel, hun skulle være født i 1696, om alderen er oppgitt riktig.

2. Lars Andersen Berg født i 1735, var gårdbruker på Berg og blev gift med Lisbett Pedersdatter den 01/11 1762. Hun døde den 20/06 1770, oppgitt å være 30 år.

1. Peder Larsen døpt 15/01 1764. Bodde i Huglen, Nesna.

2. Marith Larsdatter " 09/11 1766. Gift på Setermoen.

Den 24/11 1771 blev enkemannen Lars Andersen Berg gift med Gjertrud Eliasdatter, Grønnfjell, døpt 29/07 1747. Hun var datter av gårdbruker Elias Israelsen og hustru Molfrid Michalsdatter Grønnfjell.

Lars Andersen og Gjertrud Eliasdatters barn var:

ElisabetLarsdatterfødt 12/03 1772. Gift på Berg. AndersLarsen "19/03 1774. Gårdbruker på Berg. MolfridLarsdatter "29/07 1776. Gift i Østerdal. EliasLarsen"27/02 1778. Død 1789. Ole"" 1781. Gårdbruker på Plurhei. Anders"" 1785. " i Forseng. Michel""30/09 1787. " i Rundhaug. Lars Andersen Berg døde i 1812 og Gjertrud Eliasdatter den 09/02 1831.

3. Målfrid Larsdatter Berg født 1776, blev som foran anført gift med Lars Olsen Østerdal som hans 3dje

livsledsagerinne.

Lars Andersen Bergs halvsøster. Dorthea Johannesdatter født i 1743, blev den 09/10 1763 gift med Anders

Joensen Røssvoll, sønn til Joen Iversen og Marith Gregersdatter. De var gårdbrukere på Røssvoll, hvor han

døde i 1782 og hun i 1787.

Deres børn:

JohannesAndersenfødt 05/02 1764. Bosatt i Nesna. Joen "døpt 01/11 1765. Gifta seg til Vesterfjell. MarithAndersdatterfødt 02/06 1767. Gift i Lommahaug. Ane"02/08 1769. " på Selfors. JakobAndreasAndersen"23/09 1773. Gifta seg til Granhei. BeretAndersdatter"27/12 1775. Gift i Bjørnå. Uten efterslekt. PederAndersen"09/04 1778. ? Anders""18/12 1781. Gårdbruker på Setermo. 4. Ane Andersdatter Berg født 1692, blev den 13/08 1724 gift med Lars Israelsen fra Ner- Gruben. De var

gårdbrukere i Villen og var et par av mine tipp- tipp- oldreforeldre.

Deres datter Ane Larsdatter, født 1731, var gift med min tipp- oldefar Erik Jensen Lillevand, født 1758.

Fra Lillevand kom så den slekta utover Melfjellet til Rødøy.


Dette er da i store trekk, hvad jeg har kunnet finne frem om Røssvoll- nes- ætta og Skugghei- ætta.

Det tør hende at der er flere av sidelinjene som har interesse, men det blir et kapittel for seg og kan efter begjering bli behandlet, så langt jeg har materialer.

Mo i Rana den 20. februar 1945. Per Hellervik. (sign.)