Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Top Surnames

view all

Profiles

 • Benjamin Eliaanpoika Ranki (1850 - 1853)
  Uudenkirkon seurakunnan (Viipurin lääni) arkisto - I Ab:4 Lastenkirjat, Airikkala - Kirjavala 1842-1862, jakso 84, sivu 169-170: Ino 6; Hietain, Rangi, Rokka; Kansallisarkisto: / Viitattu 8.5.2023

Suomi ja Karjala - Ohjeet -pääsivulle - klikkaa tästä!


Geni-projektit ovat yhteistyöverkostoja (English, Finnish, Russian, Swedish, Norwegian, French, German) -- eivät siis projekteja sanan varsinaisessa merkityksessä. Genissä työskentely on yhteistyötä, ja yhteistyö syntyy verkostojen ja yhteisen sukupuun kautta. Suomalais- ja karjalaisjuurisia käyttäjiä on Genissä jo todella paljon, ja lisää tulee jatkuvasti. Tarvitaan foorumeja, missä sukututkijat ja suvustaan kiinnostuneet voivat verkottua, ja mihin voidaan koota keskustelua ja ohjeistusta.

 • Paikkaprojektit Suomen, Ruotsin, Norjan, Venäjän ja Karjalan alueilta löydät Suomi ja Karjala -pääsivun kautta. Paikkaprojekteja ovat alueprojektit, paikkakuntaprojektit, kylä- ja taloprojektit sekä muut paikkakuntien tarkentavat projektit.
 • Projektiin voit liittyä yhteistyökumppaniksi ko. projektisivulla kohdasta Toiminnot > Liity yhteistyökumppaniksi. Kun pyyntösi on hyväksytty, voit liittää ylläpitämiäsi Geniprofiileita projektiin. Yhteistyökumppanina voit myös kutsua ja hyväksyä muita Genin-käyttäjiä projektiin.
 • Aloittaessasi liity ainakin yhteen maakuntaprojektiin, jonka alueella Sinulla esivanhempia, näin liityt maakunnan sukuja tutkivien verkostoon ja muut samoja paikkoja tutkivat löytävät Sinut helpommin, kun lisäät Geniin esivanhempiesi profiileita merkiten nimet, syntymäajat ja -paikat 3-4 sukupolvea. Maakunta-projektien sivuilta löydät lisää tietoa mm. paikallisista erityiskäytännöistä, ja ko. maakunnan paikkakuntakohtaisesta yhteistyöstä ja suvuista.
 • Suomen ja Karjalan paikkakuntaprojektit löydät myös paikkakuntakartan kautta. Siirry karttaan ja klikkaa siellä sen paikkakunnan ympyrää, johon haluat siirtyä. Näkyviin tulee linkki, jota klikkaamalla pääset projektisivulle.
 • Erikois- ja ammattiprojektit löydät sivulta Erikoisprojektit ja ammattikuntaprojektit

media.geni.com/p13/6c/bb/fa/62/53444847b3826749/projektit_ja_niihin_liittyminen_8_large.jpg?hash=e0be60a0e9c71695765e2775eb63b966d76d83b998a858118761bf6d94f2c839.1721458799

Finland och Karelen - Guider -huvudsidan - klicka här!


Geni-projekten är samarbetsnätverk (English, Finnish, Russian, Swedish, Norwegian, French, German) -- alltså inte projekt i ordets egentliga mening. Att jobba i Geni är samarbete, och samarbetet uppkommer via nätverken och det gemensamma släktträdet. Det finns redan jättemånga användare i Geni med finska och karelska rötter och mera kommer kontinuerligt. Det behövs forum där släktforskare och släktintresserande kan nätverka, och vart man kan samla diskussioner och guider.

 • Lokalitetsprojekt i Finland, Sverige, Norge, Ryssland samt Karelen områdena hittar du via Finland och Karelen -huvudsidan. Lokalitetsprojekt är områdesprojekt, bygdeprojekt, bya- och husprojekt samt andra specificerande projekt i landskapen.
 • Man kan gå med som samarbetspartner i projektet via ifrågavarande projektsida under menyn Verktyg> Gå med i projektet. När ansökan har blivit godkänd, kan du koppla Geni-profiler du förvaltar till projektet. Som samarbetspartner kan du också bjuda in och godkänna andra Geni-användare till projektet.
 • När du börjar gå med i åtminstone ett landskapsprojekt, där du har förfäder, på så vis går du med i nätverket som forskar i landskapet och andra som forskar samma platser, hittar dig lättare, då du lägger till dina förfäders profiler i Geni noterande namn, födelsedatum och -platser 3-4 generationer. På landskapsprojektenas sidor hittar du mera information, bl.a. om lokala kutymer och samarbetsformer samt släkter.
 • Finlands och Karelens lokalitetsprojekt hittar du också via lokalitetskartan. Gå till kartan och klicka på den bygdens cirkel som du vill flytta dig till. En länk uppenbarar sig, som leder dig till projektsidan.
 • Special- och yrkesprojekt hittas från sidan Specialprojekt och yrkesprojekt

media.geni.com/p13/6c/bb/fa/62/53444847b3826749/projektit_ja_niihin_liittyminen_8_large.jpg?hash=e0be60a0e9c71695765e2775eb63b966d76d83b998a858118761bf6d94f2c839.1721458799