Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

A branch of the Croatian Genealogy – Dalmatia project / Ovaj projekat je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija. Obitelji, prezimena, etimologija prezimena.

O mjestu:

Plinom se naziva prostrano područje između Neretvanske doline i Jezera s više desetaka starijih i mlađih sela i zaselaka. U užemu se smislu Plinom naziva selo Karamatići. Ojkonim se dovodi u svezu s apelativom plina ‘tlo pod vodom’

Plina se prvi put spominje 1571. kad se, kao i 27 sela od Omiša do Neretve, predala Mletačkoj Republici. Da je selo i prije bilo naseljeno, svjedoče i ruševine utvrde Grupkovića na Oblićevcu. Knezovi se Grupkovići (njihovi su potomci današnji Puljani) spominju u Hercegovini potkraj 15. st., a u Plini je Radovan Jerković bilježi glagol poplinuti ‘poplaviti’ i domeće da je glagol u uporabi za brdske terene (M. Vidović 2000:405).početkom 15. st. rođen fra Ivan Grupković Puljan kojega su ubili Turci 1570. na otočiću Osinju. Već se 1646. spominju zaseoci Pline Rupa, Vidonja (kasnije su zabilježeni i likovi Vidovdol i Vidonje) i Vrbica(M. Vidović 2000:408-410). Još se ranije (1452.) spominje zaselak Crnoća(M. Vidović 2000:392). Godine 1725. u Plini su stanovala 102 stanovnika, u Vidonju 55, a u Vrbici 14 (Glibota 2006:179). U službenim se popisima spominju naselja Istočna i Zapadna Plina te Plina Jezero. Plini pripadaju i današnja prigradska pločanska naselja Čeveljuša i Stablina. Onomastički je veoma zanimljivo prvo ime koje se dovodi u svezu s glagolom raščeveljiti se ‘raščupati se, zamrsiti kose’ koji je motiviran apelativom čevrntija ‘vir, vrtlog’ (usp. tur. çevrinti ‘vrtio se’; Sk 1:319) i neretvanskim glagolom čevrtati se ‘okretati se’. Plina Jezero ima 35 stanovnika.Od toga je 4 mlađih od 30 godina, 8 je stanovnika u dobi između 30 i 60 godina, dok su 23 stanovnika starija od 60 godina.

Plina Jezero Families / Plina Jezero - obitelji

Plina Jezero Surnames / Plina Jezero - prezimena

Etymology of Surnames from Plina Jezero / Etimologija prezimena iz Plina Jezero