Projects » Ridderschap van Groningen & Ommelanden ‧ 1814-1853 ‧ » Profiles

Profiles belonging to this project

Photo
Actions

Added On:
3/3/2012
9/16/2023

Added On:
2/22/2010
9/16/2023

Added On:
10/4/2012
9/16/2023

Added On:
10/4/2012
9/16/2023

Joost Jarges (1760 - 1845)

Added On:
5/6/2013
9/16/2023
Added On:
5/6/2013
9/16/2023

Jan Ernst Polman Gruijs (1776 - 1818)

"J.E. Polman Gruijs (Jan)"

Added On:
12/2/2010
9/16/2023
Added On:
12/2/2010
9/16/2023

Maire van Oldekerke* Vrederechter voor het kanton Leek* Lid van de Provinciale Staten* Adjunct-houtvester van het Westerkwartier*

Added On:
5/27/2012
9/16/2023
Added On:
5/27/2012

Maire van Oldekerke* Vrederechter voor het kanton Leek* Lid van de Provinciale Staten* Adjunct-houtvester van het Westerkwartier*

9/16/2023

Added On:
10/5/2012
9/16/2023

Added On:
10/6/2012
9/16/2023

Added On:
10/5/2012
9/16/2023

1814 : Lid Vergadering van Notabelen

Added On:
9/28/2012
9/16/2023
Added On:
9/28/2012
9/16/2023

Added On:
9/25/2012
9/16/2023