Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Baltzer Caspersen (1812 - 1876)
  Ved giftemål var oppholdstedet hans Nordbye vestre. I folketellingen 1865 for Vestby prestegjeld finner jeg Baltzer f 1811 Krokstad pr.gjeldog hans kone Marthe f 1805 Holand pr gjeld . Baltzer anført y...
 • Marthe Maria Olsdatter Kragtorp (1805 - 1882)
  født Holand prestegjeld. Marthe Marie og Baltzer bodde begge i Sagstua ved folketellingen i 1875. Ved Baltzers død 11/12.1876 er Kalfjøs (Juskerud) oppgitt som hans bosted. Ved Marthe Maries død 5/1.18...
 • Thorbjørn Johansen (1901 - d.)
  Det kan se ut som om Ole Lauritz og Pauline Kristine i Sagstua tok seg av både Thorbjørn (f. 12/3.01) og Sverre (f. 2/1.03). De vokste opp sammen og mange trodde nok de var brødre. Thorbjørn og Nini ...
 • Ole Lauritz Arvesen (1834 - 1927)
  Ole Lauritz bosatte seg i Sagstua på Emmerstad, husmannskontrakt ble tegnet i 1861 med påholden penn, Iflg min far Bjørn fortalte farmor Ruth at hun kunne huske at Ole Lauritz leste avisen. Det kan jo ...
 • Pauline Kristine Baltzersdatter Arvesen (1838 - 1914)
  Her er bilde av kona Pauline Kristine og hennes mann Ole Lauritz Arvesen. Ved dåp bor på væstre Nordbye plads

Sagstua var en husmannsplass under Hauger gård, som idag er flyttet til Follo museum i Drøbak.Den lå i Sagdalen i nærheten av Emmerstad og Mølen. Bekken som renner ved siden av er det naturlige skille som skiller mellom landeier Hvitsten gård og Hauger gård. Denne bekken ble også nyttigjort ved bruk av flere oppgangssager når bekken sto høyt med vann. Utfra det min far Bjørn husker var plassen Sagstua og området rundt delt i øvre og nedre, antakelig het det noe mer enn dette. Stedet Emmerstad, som het Emmestad i gamle dager, kan tyde på at det var et gammelt vikingested pga endelsen -stad.

Kort om Hauger gård og plassen Emmerstad Hauger gård er sannsynligvis ryddet i de første århundrer av vår tidsregning og har vært en stor gård i Vestby med betydelig skogsdrift og jordbruksdrift. Sagbruk og utnyttelse av gode havnemuligheter i Emmerstadbukta har vært viktige ressurser for gården. Det har vært flere plasser under gården. I en takst fra 1896 er det nevnt 3 husmannsplasser og 8 øvrige plasser. Husmannsplassene var Emmerstad, Skjellviken og Sagstua. Ifølge Vestby gårdshistorie var det slutt på de egentlige husmenn på Hauger fra like etter 1900. Emmerstad ble fra 1903 forpaktet av den tidligere husmann Martin Johansen. Gården ble solgt på tvangsauksjon i 1904 til Tofte Cellulosefabrikk og ble kjøpt av Norske Skogindustrier AS i 1984 da Tofte Cellulosefabrikk gikk konkurs.(utdrag fra møtebok sak mellom Ivar Fæste og Petter Olsen 25.06.0).

Thorbjørn og Sverre: Ved konfirmasjonen til Sverre 30.9.1917 står oppføft som mor Ugift Selma f. Larsen og Dagarb. Sigvard Kristiansen som far. Sverre bodde da i Sagstua. Han giftet seg med Margit i 1929, de var da henholdsvis gårdsgutt og tjenestejente på Torp gård. Hans og Annie Trollerud var forøvrig forlovere så familiene beholdt forbindelsen.

Begge er gravlagt ved Vestby Kikre: Margit Kristiansen (2/7.1911 - 31/10.1985) og Sverre Ragnar Kristiansen (2/1.1903 - 21/2.1962)

Det kan se ut som om besteforeldrene Ole Lauritz og Pauline Kristine i Sagstua tok seg av både Thorbjørn (f. 12/3.01) og Sverre (f. 2/1.03). De vokste opp sammen og mange trodde nok de var brødre.

1801 telling Saugstuen (under Houger gård) beboende: huusmand med jord Peder Bottolfsen 32 år og hans kone Anne Gulbrandsdatter 40 år, begge i første ekteskap. Peder Bottolfsen er antakelig sønn av Houger huusbonde Bottolf Olsen 56 år.

1865 telling Sagstuen registrert beboende: Lauritz Arvesen husmand med jord,Pauline Baltzersdatter hans kone, sønn Anton M. Lauritzen, datter Bertine J. Lauritzen, datter Hilda Othilie Lauritzen,tjenestepige Hanna M. Andreasdatter.Drift: 2 store kveg, bygg 1/4, havre 1, poteter 2.

1900 folketelling Sagstuen husmandsplads(under Haugerplads) registrert beboende: Lauritz Arvesen husmand med jord, Kristine Arvesen hans kone, datter Anna Olsen(skal nok stå Alma Olsen f 1870), sønn Johan Olsen,pleiebarn John Johannesen, pleiebarn Rudolf Andresen og barnebarnet til Ole Lauritz; Magnhild Hjelm som var på besøk. Totalt bodde det 6 personer i Sagstua, 7 med besøkende barnebarn. Drift: korn/potet,kreatur,fjærkre,frukthage, men ikke kjøkkenhage.

ca 1930: rettsak mellom Johan Oskar Olsen fra Sagstua og Hauger gård, eier Tofte Cellulose. (stikkord NB! -dette må sjekkes!: tidligere eier 1911 lovt til Johan å få lov å overta Sagstua, endte med forhøyet leie som fattigvæsenet betalte deler av, Johan fikk ikke medhold, Johan ba om at rettsaken ble lagt utenom slåtten, men dette ble ikke gjort. Johan skrev da et brev istedet for oppmøte i rettsak) Generelt: 1 1928 ble loven åpnet for at husmannsplassene kunne kjøpes ut.