Projects » Slekt fra Aust-Agder » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Folketelling 1801 for 0901P Risør prestegjeld Fra Wikipedia : Henrik Carstensen (født 30. oktober 1753, død 15. september 1835) var en skipper, kjøpmann, trelasthandler, skipsreder og eid...

4/12/2009 12/10/2019

Ingen barn.

8/5/2014 4/26/2016

Tvilling til Torvild

3/30/2012 4/25/2016

Peder Cortsen (lille) (c.1610 - c.1660)

"Peder Cortsen Råmundstad", "Peder Cortsen Birkenes"

Fra Dypvåg gårds- og slektshistorie: På Råmundstad som Birkenes og Laget hørte til før 1668, bodde det i 1660-årene 2 av navnet Peder Cortsen, "store" og "lille". I 1664 var den ene, 64 år gl. og den...

4/22/2016 4/22/2016

4/12/2009 11/1/2015

Ruth Arnesen (1905 - 1949)

Viet til Arnt ca 1928-29, medlem av Jehovas Vitne i Skien. Hun døde i mars 1949 og begraves ett år senere, i mai 1950.

9/13/2008 7/18/2015

4/10/2009 7/17/2015

Ole Aasuldsen Grimsland (1740 - 1824)

4/10/2009 7/17/2015

Christen Olsen Aakvaag (1773 - 1829)

4/12/2009 7/17/2015

Beint Beintsøn Nipe (1806 - 1881)

10/11/2014 10/11/2014

Siri (b. - 1801)

5/7/2013 10/11/2014

4/2/2013 10/11/2014

4/2/2013 10/11/2014

Siri Kittelsdatter (deceased)

8/5/2014 10/11/2014

8/5/2014 10/11/2014

Gunder Askerøya (1580 - 1620)

"Første kjente oppsitter på Østre Askerøy"

Farsnavnet hans er ukjent. Han er oppført blant krone- og leil.bønder fra 1610 til 1617—18. I 1611 ble «knekten» Ånon Knudsen Skattebunes «belønnet» av Gunder Ø. A. sammen med Knud Reinsfjell. I be...

8/22/2009 10/2/2014

Peder Torjusen Nipe (1819 - 1910)

8/30/2009 8/14/2014

Torbjørn Torskeberg (1957 - d.)

4/12/2009 8/12/2014

4/12/2009 8/12/2014

SAK, Søndeled sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1889-1899, s. 86 Brukslenke for sidevisning:

4/12/2009 8/12/2014

Tørje Karl Torskeberg (1927 - 2016)

4/12/2009 8/12/2014

Helene Gundersen Bota (1853 - 1912)

1/18/2012 8/11/2014

Folketelling 1910 :

9/25/2011 8/11/2014

Gunder Knudsen Ø. Garta (1775 - 1849)

Gunder Knudsen Garta var lensmann i Holt. Bygdeboka for Holt (Sv. Svensen 1940) gjengir følgende anekdote: "Gjest Bårdsen, mestertyven, kom forbi Garta en dag, og lensmannen stod utenfor på tunet. Ha...

6/5/2011 8/11/2014

8/27/2011 8/11/2014

8/30/2011 8/11/2014

8/30/2011 8/11/2014

Per Henriksen Risøya (1722 - 1803)

"Petter Henrichsen"

Også kalt Petter Henrichsen; Peder Henrichsen. Peder. Døpt 16. august 1722 (Dominica 11 post Trinit.) i Risør, Aust-Agder Venstre side, øverst i venstre kolonne. Folketelling 1801 for 0901P Risør...

4/11/2009 8/11/2014

4/10/2009 8/11/2014

4/3/2008 8/11/2014

Aasulf Halvorsen Lyngør (1796 - 1880)

Dypvåg gårds- og slektshistorie: Åsuld Halvorsen var skipsfører og skipsreder i L. men gjorde lenge tjeneste som los. Han eide 1 1/8 ksk. i Yt. L. og 6/20 ksk. i Gjeving. Han døde i 1880. I 1878 eide...

4/3/2008 8/11/2014

4/12/2009 8/11/2014

28th October 1817?

4/12/2009 8/11/2014

8/11/2014 8/11/2014

Johanne Olsdatter Reinsfjell 1713-1759 Johanne Olsdatter , datter til Ole Jonsen Reinsvåg og hustru Mette Gjerulvsdatter , gift i 1747 med Tellev Ellevsen Kråkevåg . Barn: Karen Olsdatter Aase ...

8/11/2014 8/11/2014

8/11/2014 8/11/2014

Nils Olsen Reinsfjell (1708 - d.)

8/11/2014 8/11/2014

Ole Jonsen Reinsfjell (b. - 1725)

7/20/2012 8/11/2014

Mette Gjerulvsdatter (1673 - 1737)

Dypvåg gårds- og slektshistorie: I 1720 overlater Ole Jonsen sin kones arv i Hofsdal, 1 19/21 ksk, , til hennes bror, Gunlek Gjerulvsen, mot å få Vassøya og 28 rd. isteden. I 1721 pantsetter Lars Tor...

7/20/2012 8/11/2014

3/30/2012 8/11/2014

8/18/2008 8/11/2014

Gjerulv Nilsen Valle (1600 - d.)

3/30/2012 8/11/2014

1/31/2009 8/11/2014

Gjerulv Nilsen Hofsdal (1646 - 1719)

3/23/2012 8/11/2014

Nils Gjerulvsen Hofsdal (1619 - 1666)

9/3/2008 8/11/2014

Guri Ellingsdatter Eidbo (c.1590 - d.)

9/3/2008 8/11/2014

Gjeruld Toresen Eidbo (c.1585 - c.1630)

"Gjerulv", "Toresøn"

Dypvåg gårds- og slektshistorie: Han er nevnt første gang i 1621-22 som "ødegaardsmand" under navnet Gierrulld ferøen. Likeså i 1623-24. I 1626-27, da han hadde slått seg ned på E., fikk han og brore...

12/20/2007 8/11/2014

Tarjer Halvorsdatter Eidbo (c.1570 - c.1625)

"Tarjer", "Eidbo"

See: Dypvaag bygdebok (Eidbo) p. 69-72; & Oyestad bygdebok vol. I, p. 194-195 === GEDCOM Note ===See: Dypvaag bygdebok (Eidbo) p. 69-72; & Oyestad bygdebok vol. I, p. 194-195

5/30/2007 8/11/2014

Tore Hoskuldsen Olsen (c.1554 - c.1616)

"Haaskuldsen"

[] Den eldste odelsbonden vi kjenner navnet på het Tore Haaskuldsen . Han ble født på 1550-tallet og døde i 1616/1617. I hans tid var Eidbo den største gården i Dypvåg og utgjorde 15 1/2 huder (En full...

5/30/2007 8/11/2014

Haaskuld Toresen Eidbo (c.1525 - 1600)

Dypvaag bygdebok re: Eidbo - pages 69-71 Han bodde altså på E. Vi vet ikke annet om ham enn det at han var til stede ved eiendomshandelen på Kvastad i 1569. Han døde sikkert før 1600. Dypvåg B1 sid...

5/30/2007 8/11/2014

Tore Eidbo (1505 - 1561)

Dypvaag bygdebok - re: Eidbo, pages 69-71

5/30/2007 8/11/2014

Olaf Christiansen (1914 - 1986)

4/26/2008 8/11/2014

4/12/2009 8/8/2014

4/12/2009 8/8/2014

4/12/2009 8/8/2014

Einar Andreassen Nipedal (1938 - 1965)

4/12/2009 8/8/2014

Paul Ansgar Berntsen (1900 - 1985)

2/13/2011 8/7/2014

Døde av hjertesvikt på jobb, arbeidet som brøytebilsjåfør i kommunen.

2/13/2011 8/7/2014

Sverre Berntsen (1908 - 1989)

Gift 1.gang med Sigrid Formo fra Modum, i Asker kirke 13.juli 1941. Han arbeidet da som ekspeditør hos Evald Formo på Slependen. ICA Supermarked Slependen, tidligere koloniaforretning i Slependveien 10...

9/21/2009 8/7/2014

1/1/2010 8/7/2014

Hans Olsen Nipe (1816 - 1872)

Kom bort på sjøen

3/7/2012 8/7/2014

Jørgen Hansen Nipe (1856 - 1916)

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

8/15/2008 8/7/2014

8/15/2008 8/7/2014

Torgerd Gudrun Bjordal (1920 - 2007)

4/12/2009 8/7/2014

Georg Anders Torjusen (1891 - 1971)

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

Christen Christensen (1888 - 1888)

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

Gårdbruker på gården Laget i 1900. Skipsfører ombord på barken "Lingard"

4/12/2009 8/7/2014

2/5/2012 8/7/2014

Ingebjørg Ellefsen (1895 - d.)

2/27/2012 8/7/2014

Emil Ellefsen (1893 - d.)

2/27/2012 8/7/2014

Georg Kalib Ellefsen (1891 - d.)

2/27/2012 8/7/2014

Anna Ellefsen (1883 - d.)

2/27/2012 8/7/2014

Gunder Ellefsen (1857 - d.)

2/27/2012 8/7/2014

2/5/2012 8/7/2014

Thora Kristensen (1889 - d.)

2/27/2012 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

Ole Antonius Thorsen Åkvåg (1883 - 1959)

"Olav Antonius Torsen"

Konfirmasjon 1897: Folketelling 1900: (Sjømann) Folketelling 1910 : (er nå i USA)

4/12/2009 8/7/2014

4/12/2009 8/7/2014

Thor Christian Christensen Aakvåg (1852 - 1928)

"Gull-Tor"

"Gull-Tor" Eide Søndeledbanken, finansierte vei til Åkvåg.

4/12/2009 8/7/2014

Ole Peder Christensen (1850 - d.)

Ugift. Drev gruvedrift i Peru, ble syk på sinnet og ble hentet hjem av sin bror Thor Kristian. I folketellingen for 1900 er han registrert bosatt hos han, med påskrift "lever af erhvervet formue".

2/5/2012 8/7/2014

7/22/2014 8/7/2014

7/22/2014 8/7/2014

8/28/2011 8/7/2014

6/25/2011 8/7/2014

8/28/2011 8/7/2014

8/28/2011 8/7/2014

7/22/2014 8/7/2014

2/5/2012 8/7/2014

Olga Nilsen (1883 - d.)

7/15/2013 8/7/2014

Olaf Nilsen (1881 - d.)

7/15/2013 8/7/2014

Olaus Nilsen (1842 - d.)

Utmeldt av statskirken. Dissenter. Borgerlig vielse 12.juni 1879. En periode forstander for "Domsbasunistene" i Laget (Holt). Sagbruksformann og landhandler.

7/15/2013 8/7/2014

Utmeldt av statskirken. Dissenter,"Domsbasunistene". (Guds menighet) Ved folketellingen i 1865 er hun tjenestepike på gården Berge i Angelstad, Holt. Ugift. Borgerlig vielse 12.juni 1879

7/15/2013 8/7/2014