Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Jest duże prawdopodobieństwo, że rodziny Sudymt i Sudynt należy połączyć. Na pewne mają one, przynajmniej częściowo, podobną genezę. Po drugie, niektórzy Sudymtowie i Sudyntowie mieszkali w tym samym powiecie. W literaturze, np. u Ciechanowicza, wydaje się, że pomieszano obie rodziny: Sudymtów herbu Przegonia i Tępa Podkowa i Sudynttów herbu Tępa Podkowa.

W 1653 r. testament spisał Stanisław Sudimt. Chciał być pochowany przez syna Hieronima i jego małżonkę Katarzynę Janownę Norwidownę „w mogiłach macierzystych" w imieniczu Dopsze w Łukajciach w pow. telszewslcim. Jego „ubogą majętriostką" były wspomniane dobra macierzyste Dopsze oraz własne imienicze ojczyste Sudimty w pow. Telszewskim. Miał trzech synów: najstarszego Augustyna, średniego Franciszka i najmłodszego Hieronima, już wspomnianego oraz córkę Katarzynę. Z owym Franciszkem był w pewnym konflikcie, bo nie wykonał on jego polecenia załatwienia transakcji kupna części dóbr Sudimtów od szwagierki. Największy zapis uczynił dla najmłodszego Hieronima i jego żony, u których miał mieszkanie (VUB, F 7 ŹP 7 15-15a). Żadnego Wymienionych nie notowano w taryfie 1667 r. W 1661 r. zanotowano Jerzego Sudymta, mieszkającego w okolicy Bizduki w pow. Telszewskim (Obdukcja generalska 1661 n). W taryfie 1667 r. osoba o tym imieniu i nawisku mieszkała w Bedziach w tym powiecie. Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny w pow telszewskim, większość z nich (3 na 4) miała po jednym poddanym. Z kolei w 1690 r. spisano 3 rodziny w tymże powiecie, bez poddanych. W 1667 r. notowano ich w Sudmontach, w 1690 - w Sudymtach, pewnie gnieździe ich rodu. Sudymty (lit. Sūdintai) to miejscowość na południowy wschód od Zydyków i na północ od Żemelan, koło Ukrynów. Byla to okolica szlachecka.