Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Suur-Pahila küla Saaremaal

Project Tags

view all

Profiles

 • Sulev Endel Lember (1924 - 1981)
  Sulev Lember oli Eesti kooliõpetaja, -juht ning haridustegelane, kes töötas 1942 - 1958 Leisi, Pärsama, Roobaka, Loodna ja Aseri koolides: ünd kirikuraamatu järgi: : August Grepp, Aino Grepp, Paul Kall...
 • [Ööriku Tõnise Reediku] Jüri Kütt (1802 - 1842)
  HL 1811, Ööriku, Oerike Tönnis p Redik p Jurry 9a: Saaga EAA.1865.4.343/17:9?97,909,999,352,0 HL 1816, Öörikul, Jürri Rediku p, märge et läinud Suur-Pahila k Vessu t-sse: Saaga EAA.1865.4.344/8:12?29...
 • [Tiidu Matsi] Mart (aft.1731 - bef.1782)
  Tiidu Matsi Mart esineb 1771. ja 1778.a vakuraamatutes peremehena. Nimi viitab sellele, et tegemist on 1756.a maarevisjonis loetletud Tiidu Mardi Matsi pojaga. Samuti viitavad 1782. ja 1795.a hingelo...
 • [Tiidu] Mart (bef.1670 - bef.1731)
  Tiidu Mart (Tiido Martt) esineb 1670.a Maasi vakuraamatus,Suur-Pahila külas peremehena ning võib olla hiljem figureerinud Tiidu Mardi Matsi isa või talukohale nime edasi andja. Allikas: Saaga EAA.1862...
 • [Tiidu Mardi] Mats (c.1690 - d.)
  Tiidu Mardi Mats esineb Suur-Pahila adramaarevisjonides aastatel 1731-1756. Mats võib olla 1670.a vakuraamatus loetletud Tiidu Mardi otsene järeletulija, kuid võimalus on ka selleks, et tegu on talu...

Suur-Pahila ajaloolised allikad ja ajalugu.

Pahila küla kohta leiab andmeid 1569-71a Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatutest. 1992.a-l Ajalooarhiivi üllitatud raamatus lk 123-128 andmetel asus toona Pahila ("Paidele") vakuses 25 talu- ja 14 üksjalakohta. See arvestus hõlmas tõenäoliselt siiski mitmed külgnevad külad lisaks Suurele- ja Väiksele Pahilale.

Selles allikas on üles märgitud järgmised talukohad:
Markus Simo, Hinto Bent, Simo Vstal, Jowse Mart, Engelbrecht, Wesso Jack, Vstalle Janus, Pette Simo, Pinj Mat, Pinj Simo, Kullewart Hans, Karua Hans, Laipe Lull, Rowke Andres, Tischer Jack, Jacob tegeder, Titzi Tonnies, Titzi Jack, Rofene Jurgen, Hinto Simo, Rantkülla Hans, Simo Tomas, Simo Lukas, Rantkülla Cerstich. Lisaks veel üks "vaba Mats"

Üksjala kohtadest on üles märgitud järgmised:
Karua Otto, Numa Pawel, Kassibil Marxs, Woheme Jurg, Tie Ahndres, Hans Matt, Matz Seppick, Kerpick Matz, Hinto Mick, Hoitko Mats, Pancko Mick, Ranna Hans, Pairi Jack, Vrbus

Järgmises allikas 1670.a-l on Suur-Pahilas märgitud üles 12 kohta ja Väike-Pahilas 5 kohta. Selle järgi vaadates võib olla arusaadav, miks ühte kutsuti tol ajal suureks ja teist väikeseks. Viiest Väike-Pahila talumeeste nimest kolmes esinev "Kauckell" (=kaugel?) viitab võimalusele, et Väike-Pahila arenes algselt suurema küla keskusest "kaugemal" asunud talunike ümber.

Saaremaad ajalooliselt 1695-97 tabanud suure näljahäda, 1708-09 ikalduse, 1708-12 katku ja Põhjasõja tulemused kajastuvad 1731.a maarevisjoni andmetes, mil Suure-Pahila ülesmärgitud talukohtadest on toimivatena märgitud seitse, tühjadena aga koguni kümme. Väike-Pahilas vastavalt neli ja kolm.

Suur-Pahila küla Maa-ameti geoportaali kaardil: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bb...

Ajaloolised kaardid:

Suur-Pahila küla 1785.a-l (osaliselt kahjustunud): http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=276218&page=1
Väiksemas mõõtkavas 1785.a kaart: https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=25211&page=3
Suur-Pahila küla 1786.a-l: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=24194&page=1
Kaardikirjeldusraamat 1790.a-l, Suur- ja Väike-Pahila: Saaga EAA.311.1.580:3
Suur-Pahila küla 1874.a-l (osaliselt kahjustunud): http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=18559&page=1
Suur-Pahila küla 1930.a-l: http://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/viewImage?id=114039&page=1

Otseteed erinevate allikateni:

Maarevisjonid:

1731.a - Saaga EAA.311.1.89:189
Laso Matze Jürri (Laasu Matsi Jüri), Wirolasse Wolter (Virulase Volter), Titzi Willeme Simmo (Tiitsi Villemi Simo), Tido Ado Jahn (Tiidu Aadu Jaan), Tido Marti Matz (Tiidu Mardi Mats), Otti Marti Laus (Oti Mardi Laas), Micksi Toffer (Miksi Tohver)

1738.a - Saaga EAA.311.1.90:108
Laso Matzi Jürri (Laasu Matsi Jüri), Wirolasse Wolter Laus(Virulase Voltri Laas), Titzi Willeme Simmo (Tiitsi Villemi Simo), Tido Pulli Jahn (Tiidu Pulli Jaan), Tido Marti Matz (Tiidu Mardi Mats), Otti Marti Laus (Oti Mardi Laas), Micksi Toffer Jürri (Miksi Tohvri Jüri), Pinni Mart (Pinni Mart)

1744.a - Saaga EAA.311.1.91:124
Laso Matze Jurri (Laasu Matsi Jüri), Wirolasse Wolter Matz(Virulase Voltri Mats), Titze Willeme Michel (Tiitsi Villemi Mihkel), Tido Puli Jahn (Tiidu Pulli Jaan), Tido Mardi Matz (Tiidu Mardi Mats), Otti Marti Laus (Oti Mardi Laas), Micksi Toffri Jurri (Miksi Tohvri Jüri), Wirolaste Herma Matz (Virulaste Härma Mats), Pinni Mart (Pinni Mart)

1750.a - Saaga EAA.311.1.92:121
Rautzi Lasi Tönnis (Rautsi Laasi Tõnis), Wirolaso Woltri Matz(Virulase Voltri Mats), Wesso Michell (Vessu Mihkel), Tiedo Jahni Michell (Tiidu Jaani Mihkel), Tiedo Mardi Matz (Tiidu Mardi Mats), Otti Mardi Jurri (Oti Mardi Jüri), Micksi Toffri Jurri (Miksi Tohvri Jüri), Laso Matze Jurri (Laasu Matsi Jüri), Titze Willeme Michel (Tiitsi Villemi Mihkel), Wirolasto Herma Matz (Virulaste Härma Mats)

1756.a - Saaga EAA.311.1.93:145
Rautzi Lasi Tennis (Rautsi Laasi Tõnis), Wirolase Woltri Matz(Virulase Voltri Mats), Wesso Michell (Vessu Mihkel), Tiedo Jahni Michel (Tiidu Jaani Mihkel), Tiedo Mardi Matz (Tiidu Mardi Mats), Otti Mardi Jürri (Oti Mardi Jüri), Micksi Toffri Jaack (Miksi Tohvri Jaak), Wirolasto Herma Matz (Virulaste Härma Mats), Tiedo Jahn (Tiidu Jaan), Kordi Jürry (Kordi Jüri), Wesso Adh (Vessu Aadu), Titzi Jahni Mart (Tiitsi Jaani Mart), Karwa Mart (Karva Mart)

Maasi mõisa vakuraamatud:

1670.a - Saaga EAA.1862.1.10:13
Nigwolasse Pert (Nigulase Pärt), Nigwolasse Mik (Nigulase Mikk), Tizo Andrus (Tiitsi Andrus), Tinzo Michel (Tintsu Mihkel), Kullasse Jurgen (Kullesse Jürgen), Tinzo Laes (Tintsu Laas), Pisuke Pudemerri Jurri (Pisike Pudemeri Jüri), Saige Nass (?), Tiido Matze Jack (Tiidu Matsi Jaak), Tiido Martt (Tiidu Mart), Kullese Matz (Kullesse Mats), Laasu Simmo (Laasu Simo)

1736.a (v Stackelbergi fond) - Saaga EAA.1862.1.108:10

1770.a, osaline koos inimeste loendiga - Saaga EAA.311.1.581:12

1771.a - Saaga EAA.311.1.193:4
Rautzi Tönnis (Rautsi Tõnis), Kordi Jurry (Kordi Jüri), Kullasse Jahn (Kullesse Jaan), Wesso Michel (Vessu Mihkel), Tiedo Jahn (Tiidu Jaan), Wesso Adh (Vessu Aadu), Tiedo Matzi Mart (Tiidu Matsi Mart), Herma Pert (Härma Pärt), Micksi Jack jetzt Ericka Michli Mart (Miksi Jaak praegu Ööriku Mihkli Mart), Kulli Mart (Kulli Mart), Woltri Matz(Voltri Mats), Otti Laso Michel (Oti Laasu Mihkel)

1778.a - Saaga EAA.311.1.194:4
Tiedo Jahn (Tiidu Jaan), Kulla Mart (Kulli Mart), Otti Laso Michel (Oti Laasu Mihkel), Wesso Michli Jurry (Vessu Mihkli Jüri), Tiedo Matzi Mart (Tiidu Matsi Mart), Kordi Jurry (Kordi Jüri), Kullasse Jahn (Kullesse Jaan), Rautze Tönnisse Matz (Rautsi Tõnise Mats), Woltri Michel (Voltri Mihkel), Herma Pert (Härma Pärt), Wesso Adh (Vessu Aadu), Ericke Michli Mart auf Allicka Michels land (Ööriku Mihkli Mart Allika Mihkli maal)

Hingeloendid:

1782 - Saaga EAA.1865.1.108:12

1795 - Saaga EAA.1865.1.66:11

1811 - Saaga EAA.1865.4.343/17:3

1816 - Saaga EAA.1865.4.344/8:20

1834 - Saaga EAA.1293.1.49:31

1850 - Saaga EAA.1865.4.346/8:34

1858 - Saaga EAA.1865.4.349/1:34

Luteri personaalraamatud:

1834-60 - Saaga EAA.1294.1.277:25

1875-84 (Maasi mõis perenimede kaupa) - Saaga EAA.1294.1.278:61

1885-94 (Maasi mõis perenimede kaupa) - Saaga EAA.1294.1.278:131

1895-1904 (Maasi mõis perenimede kaupa) - Saaga EAA.1294.1.278:182

1905-1939 (Jaani kirik, perenimede kaupa) - Saaga EAA.1294.1.286:5

EAÕK Ööriku koguduseliikmete nimekirjad:

1850.a - Saaga EAA.2000.1.5:9

1854-58.a - Saaga EAA.2000.1.7:32

1859-60.a - Saaga EAA.2000.1.7:238

1861-66.a - Saaga EAA.2000.1.7:402

1875-86.a - Saaga EAA.2000.1.8:102

1887-98.a - Saaga EAA.2000.1.9:103

1911-22.a - Saaga EAA.2000.1.10:126

1923.a - Saaga EAA.2000.1.11:78

Valla elanike nimekirjad:

1913-15 (1858 hingeloendi järjestuses):Saaga EAA.1079.1.22:64
1924: Saaga ERA.2017.1.72:142
1925-28: Saaga ERA.2017.1.89:142
1928-35: Saaga ERA.2017.1.137:168