Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Svartbrödraklostret i Stockholm

Svartbrödraklostret i Stockholm

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Sven Dingstad (deceased)
  Sven, munk, levde 1486.Sven inträdde i Svartbrödraorden. Han var mest beryktad som orgelbyggare och hade den 13/12 1486 i uppdrag att uppsätta det »stora orgawyrket» i Stadskyrkan. Vidare nämnes han i ...
 • Olof Stensson (b. - aft.1500)
  Olof Stensson==Broder i Svartbrödraklostret* , se sid 9
 • Örjan Degner (deceased)
  Örjan Degner==Broder i Svartbrödraklostret *
 • Eskil Hansson (deceased)
  Broder I Svartbrödraklostret . Broder hos Svartmannabröderna.ref: *
 • Laurentius Magni (bef.1470 - d.)
  Laurentius Magni==SDHK-nr: 43764 , Magister Laurentius Magni utnämns 10 juli 1487 till dominikanernas generalvikarie i hela Sveriges rike. SDHK-nr: 30465 , Utfärdat: 14781111, Benhamra, Innehåll: Kerst...

Svartbrödraklostret (eller Stockholms konvent) var ett dominikankloster på Stadsholmen i Stockholm som grundlades av kung Magnus Eriksson år 1336, då han donerat en tomt på södra Stadsholmen till svartbröderna. På order av Gustav Vasa i samband med reduktionen revs klostret 1547. En del av källarvalven är bevarade och kan beses. Dagens Svartmangatan, som ledde ner till klostret, påminner fortfarande om svartbröderna. Södra Benickebrinken 4, GPS: 59.323338, 18.073432. På 1500-talet var en krog som drevs av Jören Benick som givit namn åt de båda brinkarna, benickebrinkarna

Dominikanerorden fick år 1343 en donation av kung Magnus Eriksson med både, mark, medel och byggnadsmaterial för att bygga ett konvent på den södra delen av Stadsholmen. Konventets kyrka blev den största vallfärdningsplatsen i Sverige under lång tid tack vare altartavlan "Helga lösen" där över 100 inträffade mirakel registrerades i skrifter. Läs mer om detta och mycket mer nedan. Ordens formella latinska namn är Ordo (fratrum) praedicatorum (Predikarorden), förkortat OP.

Bertil målare var verksam i Stockholm på 1470- och 1480-talen, troligen både som målare och bildsnidare..... Den 19 mars 1481 förekom i rådstugan ett mål angående »tavlan, som Bertil målare gjorde» och för vilken han uppburit fyrtio mark av Boglösa församling. Denna »tavla» kunna vi med allra största sannolikhet identifiera med altarprydnaden i Boglösa kyrka (Uppland), ett retabel av vanligt baltiskt schema med snidade polykroma figurer i korpus och flyglarnas innersidor samt målningar på de sistnämndas yttersidor.
Det heter där under 19 mars 1481, att Renholt trots kvarstad (i forbude) låtit föra tavlan ut ur svartbrödraklostret samt att samme Renholt givit B. lov att föra tavlan ur staden. Renholt är uppenbarligen ingen svartbroder utan bör sannolikt identifieras med en välkänd Stockholmsborgare, Reinhold Leehusen, den nuvarande friherrliga ättens förste i Sverige bosatte ledamot, kyrkvärd i Storkyrkan.

År 1527 beslagtog Gustav Vasa den 11 kg tunga altarbilden (Helga lösen) och lät smälta ner den samtidigt som hela klostret och dess kyrka beslagtogs i det som vi kallar reformationen

Ej att förväkla med Fransikanernas gråbrödraklosteret i Stockholm

SDHK-nr: 4164

Utfärdat: 13350704, Avignon
Innehåll: Påven Benedictus XII förbjuder munkar tillhörande tiggarorden att övergå till svartbrödra- eller cisterciensorden, ”Regularem vitam professis”.

Lista på Lektorer, Gardianen (Gardieken) och munkar

1300 tal

 • Arvid lector 1315, SDHK-nr: 2664
 • Bernhard proir, SDHK-nr: 10475, Utfärdat: 13740100, Innehåll: Riddaren Herman van Vitzen (d.ä.), broder Bernhard, prior i Stockholms svartbrödrakloster, och broder Magnus, gardian i Stockholms gråbrödrakloster, vidimerar kung Albrekts brev 1374 13/1 (DS X 297), ...
 • Gotskalk (Gotscalcus, Goczellus) Falkdal https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15064, varit knuten till svartbrödraklostret i Stockholm och då kallats till biktfader hos konung Magnus. död 1374-02-03
 • Sven Dingstad

1400 tal

 • broder Laurens, SDHK-nr: 29505, Utfärdat: 14721121, Stockholms rådstuga, Innehåll: Bgm och råd i Stockholm kungör att i närvaro av rd Åke Axelsson, herr Erik van Lippen, ädj i Strängnäs, hr Sven, kh i Sthlm, broder Laurens, prior i svartbrödraklostret, och notarius publicus framlade... ref https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/359959
 • Laurentius Magni 1487-07-10, SDHK-nr: 43764 , Magister Laurentius Magni utnämns 10 juli 1487 till dominikanernas generalvikarie i hela Sveriges rike. SDHK-nr: 30465, Utfärdat: 14781111, Benhamra, Innehåll: Kerstin Bengtsdotter i Benhamra, änka efter herr Gregers Bengtsson, bortbyter till doktor Laurens Magni, prior i Svartbrödraklostret i Stockholm, jord i Torpstada i Garns socken, Långhundra hd, mot Sö... . Laurentius Magni, prior i Stockholms svartbrödrakloster 1475, 1483; generalvikarie för dominikanerorden i Sverige 1487, 1496. Se: Sv. boksaml, under medelt., 1: Nr 2 och 4. (I Samlaren, 1902.)
 • Frater Laurencius Beronis, SDHK-nr: 32293, Utfärdat: 14890829, Stockholm, Innehåll: Frater Laurencius Beronis, prior för predikarordens kloster i Stockholm, till ”Skogs” kloster (Skokloster).
 • Eskil Hansson
 • Örjan Degner
 • Henrik ”Deygnæ” (Djäkne), SDHK-nr: 34622, Utfärdat: 15030300, Innehåll: Henrik ”Deygnæ” (Djäkne),prior i svartbrödraklostret i Stockholm, kvitterar 10 mark penningar, som klostret i enlighet med herr Erik Erikssons testamente uppburit.
 • Henrik Johansson Degner, SDHK-nr: 42496, Utfärdat: 15200207, Rom, Innehåll: (Penitentiarians) regens Mercurius ger domprosten (Lubertus Veslo) och dekanen (Peder Jakobsson Sunnanväder) i Västerås i uppdrag att tillåta dominikanbrodern Henrik Johansson Degner, som i många år v...
 • Olof Pålsson se SDHK-nr: 42496
 • Olof Stensson

Personer som gett bidrag

 • Everhard Kansten Utfärdat: 13760412 Till byggandet av dominikanbrödernas (konvent) i Stockholm ger han 50 svenska mark och till varje broder där 1/2 svensk mark. Till byggandet av franciskanbrödernas (konvent) i Stockholm ger han 20 svenska mark och till varje broder där 1/2 svensk mark, för att de skall be till Gud för honom. Som bidrag till allmosor i S:t Nikolai kyrka i Stockholm ger han 100 svenska mark. Till byggandet av S:t Jakobs och S:ta Maria Magdalena kyrkor ger han vardera 10 svenska mark. Till byggandet av S:ta Klara kloster ger han 10 svenska mark och till varje nunna där 1/2 svensk mark, för att de skall be till Gud för honom.