Projects » Thirty Years' War (1618-1648) » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Johan Christersson Gyllenhierta, till Hevonpää i Pemars socken och Paarskylä i Bjärnå socken samt Kalvsnäs och Majniemi i Kimito socken och Viborgs gård eller Frillans i Bjärnå socken, vilka han ärvde ...

7/24/2010 3/7/2022

Niels Torstensson Nikula (c.1600 - aft.1662)

Hakkapeliitta, joka palveli kolkikymmenvuotisessa sodassa (1618-48) kenraali Torsten Ståhlhandsken ratsurykmentissä majuri Henrik Sigfridinpoika Silfverbögelin komppaniassa. Haki marraskuussa 1642 Uud...

12/19/2021 12/19/2021

Cav. Capt. Axel Cruus af Harfvila (1584 - c.1630)

"Cruus af Edeby"

Matsson Cruus af Harfwila, född 1584 i Lemsjöholm, Finland. Ryttmästare.Han var ryttmästare för en fana finska ryttare 1605. Hans brorsbarn introducerades 1625 på Riddahuset under no 2 i riddareklassen...

7/2/2007 7/19/2021

Maj. Georg Berg (1603 - 1681)

"Jöran", "Göran", "Jürgen Bergh", "Berch"

Bergh, Bergk, Berch, von dem Berge? Schlesien och Westfalen... Berg V. ADH Kandel aateloitu 1371 a.d.H Carmel?Esi-äitejä Harrien, Bellingshausen, Lode ym.von Berg a. d. H. Kandel, Karmel und Nurmis CoA...

1/5/2014 7/18/2021

Jakob Johan von Berg, till Kurhila säteri i Asikkala socken. Öfverste vid Tavastehus läns infant. reg:te 1631; — † 1638 9/4, dödsskjuten i tyska kriget (8). — Gift med Elisabet Magdalena Nöding, † 1668...

8/28/2012 7/18/2021

Henrik Hannunpoika Tuisku (aft.1600 - c.1675)

"Henrik Hannunpoika Uhrveder"

Poika Henrik Henriksson Tuisku :n DNA-haplo on I-Y11570. MML Orimattilan Luhtikylän Tuiskun talon alkuperäinen (?) sijainti kartalla :

3/26/2010 7/18/2021

Eskil Nilsson Hannula (c.1550 - d.)

Aarne Rauvolan selvitys vuodelta 1973, Eskola-Piri-Kahari:"Asuruksen yleisluettelosta" selviää että Niilo Martinpoika asui Eskolaa ainakin vv.1540 - 75. Sitten ryhtyi isännäksi hänen poikansa Esko Niil...

1/11/2009 5/17/2021

Dionysius Jöransson Jaakkola (c.1590 - c.1638)

Koskinen, Ulla & Nissilä, Virpi: Vanhan Kannon uusi verso. Rahvolan ja Jaakkolan suvut Euran Kiukaisissa. Genos 2010:3. s. 102 – 114. Tönne oli ratsumies. Hän saattoi olla pois maasta 1626-29, jolloin ...

10/18/2010 4/11/2021

Paavo Markunpoika Kalli (1617 - 1657)

Påfwel Kalli /Knuutila, talollinen, mainitaan 1633- 57, hakkapeliittaratsumies ja korpraali, otti osaa 30-vuotiseen sotaan. Kuollut ennen 7.3.1657, jolloin vaimo mainitaan leskenä. Pauli (Paavo) Markun...

4/1/2009 4/7/2021

Louis Svanestierna (1604 - 1665)

Adelsvapen - Svanestierna nr 348 Louis de Davane , adlad Svanestierna, till Fyrby och Tåby, båda i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1604 i Paris.* Fänrik vid Östgöta landsregemente 1627–1631....

3/25/2021 3/25/2021

Claesson Slang . Uppfostrad vid Gustaf II Adolfs hov. Introd. för ätten 1625 under n:o 106. Medföljde konungen till kriget i Tyskland 1630. Överste för livregementet 1635. Generalmajor av kavalleriet u...

11/5/2017 3/24/2021

Major Carl Svinhufvud i Västergötland (c.1599 - 1636)

"Svinhuvud (nr: 199)"

Major Carl Jönsson Svinhufvud February 15, 1633, Major Carl Jönsson introduced to Norra Dingelvik in Steneby parish, Älvsborgs län († 1636), Eight Svinhufvud in Westergötland at Riddarhuset. The ea...

5/6/2007 3/24/2021

Svickert Nieroth, till Brusarp i Nöttja socken samt Askenäs i Göteryds socken (båda i Kronobergs län), vilken sistnämnda gård (ett av Askenäs tre hemman) 1636 upptogs av honom på tre års frihet. Löjtna...

12/27/2010 3/18/2021

Erik Axelsson Stålarm, till Villilä i Masku socken. Överstelöjtnant . Bevistade riksdagen 1629. Stupade 1632 i Mähren (stan eller region?). Gift med Christina Kursell i hennes 2:a gifte, dotter av ståt...

9/19/2009 2/10/2021

Count Arvid Wittenberg, till Nyborg (1606 - 1657)

"Wirtenberg von Debern"

Wirtenberg von Debern , natural., friherre och greve Wittenberg (son av Hans Wirtenberg von Debern, se adliga ätten Wittenberg och Magdalena Johansdotter (Skinnarbackasläkten)), greve till Nyborg, frih...

3/18/2013 2/10/2021

Henrik Henriksson Horn af Kanckas , friherre Horn af Marienborg , friherre till Marienburg , herre till Kanckas, Hesslö, Wenden och Ingritz. Född 1618-05-22 posthumus. Fänrik vid livgardet 1634. Kornet...

3/10/2009 2/10/2021

Claes Johansson Uggla== Claes Uggla , friherre Uggla, till Averstad i Ölseruds socken , samt till Sund i By socken, och Uggleberg i Huggenäs socken, (alla i Värml.). Född omkr. 1614 på fädernegården Av...

3/21/2009 2/9/2021

Johan Wolffelt , adlad Wolffelt, till Keblas och Friedenthal. Kornett 1632 . Löjtnant 1634. Kaptenlöjtnant 1638. Ryttmästare 1642. Major vid Jordans kavalleriregemente 1646. Avsked 1649. Adlad i Sverig...

2/4/2021 2/4/2021

Gabriel Kyle till Erstavik (c.1597 - 1644)

Gabriel Kyle, till Erstavik samt Åboö i Ripsa socken, Södermanlands län. Student i Uppsala 1615. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1624. Kaptenlöjtnant därst. 1626. Kapten 1627. Major 1627. Överste...

9/19/2009 2/2/2021

Col. Hans Rotkirch, till Näs (1595 - 1654)

"Rothkirch"

Hans Rotkirch===Wikipedia== Hans Rotkirch var en svensk militär och ämbetsman.===Biografi=== Hans Rotkirch flyttade till Sverige och var 1617 beridare till hertig Johan av Östergötland . Han blev övers...

9/19/2009 1/30/2021

Skalm af Karelen n:o 453====Adlad 1649-03-15, introd. s. å. Utdöd före 1700.=== Ätten, som härstammar från östra Finland, har icke något känt samband med övriga ätter Skalm i Finland. Litteratur: J. Ra...

9/15/2012 1/25/2021

Lars Hansson , adlad Lindorm , döpt 1630-06-06 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1638. Löjtnant vid livgardet. Adlad 1648-11-28 (introducerad 1649 under n:o 439). Bevistade stormningen...

3/25/2011 1/25/2021

Sten Svantesson Bielke (1598 - 1638)

Sten Svantesson Bielke= Sten Svantesson Bielke , född 1598, död 1638 legat och evangeliska förbundets direktör. Son till friherre Svante Bielke och Elisabet Leijonhufvud. Hemkommen från flera års utlän...

9/19/2009 1/23/2021

Per Sabel, till Hacksta och Granby i Össeby socken, Uppsala län, å vilka skattehemman han genom kunglig brev 1630 erhöll adliga privilegier, samt Nåntuna i Danmarks socken, Uppsala län, som han 1621 er...

1/13/2011 1/19/2021

Erland Svinhufvud af Qvalstad . Fänrik vid Upplands regemente 1641. Död 1642-01 -04 i Landsberg under kriget .

1/5/2014 1/19/2021

Tuve Tuvesson Hökeflycht, till Kvarnstad i Nävelsjö socken Jönköpings län. Kom i tjänst 1620 . Löjtnant vid livregementet till häst 1628-1629. Ryttmästare därst. 1630. Anmälde sig 1634 till introduktio...

2/11/2013 1/14/2021

Cav. Capt. Erik Jakobsson Silfverarm, till Dalby (b. - 1632)

"Silfverpatron", "Sölfverarm", "Nadid"

Erik Jakobsson Silfverarm, till Dalby i Bettna socken , Södermanlands län. Löjtnant vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1622. Ryttmästare därst. 1627 och deltog med sitt kompani detta o...

9/17/2017 1/14/2021

Georg Henrik Lybecker===Wikipedia== Georg Henrik Lybecker var en svensk militär och ämbetsman.===Biografi=== Georg Henrik Lybecker var son till bergmästaren och direktören Otto Henrik Lybecker från Nie...

6/20/2008 1/10/2021

Oluff Philipsson Haloinen (c.1595 - bef.1644)

VIITE: Juusten . Jully Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors 1909: Anna Persdotter Juusten . Gift med Olof Filipsson Haloinen, som 1614 beviljades frihet för det hemman han ...

12/21/2016 11/15/2020

Hans Gyllenlood, till Olsböle i Tenala socken. Född 1626 . Musketerare vid livgardet 1646. Följde 1648 såsom drabant till häst med hertig Carl Gustaf till Tyskland. Avsked 1650, då vid hertigens hemres...

2/13/2009 11/7/2020

Lt. Col. Ernst Johann von Berg (1610 - 1693)

"till Luist"

Lt. Col. Ernst Johann von Berg= Ernst Johann von Berg is from one of the families Berg / von Berg in Estonia and / or Livonia, three of which have been ennobled, but which appear not to share any parti...

4/7/2013 11/7/2020

Ernst Johan Forbes (myös Forbus) Ernestus Johannes Matthiæ, nobilis . Synt. Porvoossa 7.10.1624. Vht: Myrskylän kartanon herra, eversti Matts Forbes ja Brita Larsdotter Creutz . Depositio 1638 . Yliopp...

4/27/2008 11/7/2020

Col. Matias Forbes (c.1604 - 1641)

"Corsindæ", "Forbes af Korsindä", "Forbes of Corsindae"

Mattias Forbes , natural, Forbes, till Mörskom i Mörskom socken, som han 1636 erhållit under Norrköpings besluts villkor, samt Idlaks i Pernå socken och Jackarby i Borgå socken, vilka han 1638 tillöste...

8/24/2008 11/5/2020

5/2/2009 8/20/2020

Berbonen = Gut Perbohnen "Kungligt råd, fältmarskalk & generalguvenör. Då föräldrarna hos den unge A. sågo större lust för kriget än för bokliga studier, sändes han vid tretton års ålder som page ut i ...

3/1/2009 7/16/2020

Gustaf Otto Stenbock, till Bogesund , friherre till Kronobäck och Öresten, född 1614-09-07 på Torpa . Död 1685-09-24 i Stockholm. Riksråd. Riksamiral. Guvernör i Riga. Liksom ättemännen i allmänhet val...

10/9/2007 5/27/2020

Fabian von Fersen, till Cronendahl (1626 - 1677)

"Fabian von Fersen Baron till Cronendahl - (aus der Haus)"

* von Fersen, född 7 februari 1626 i Reval (Tallinn), död 30 juli 1677 i Malmö (Sweden), var en svensk friherre, militär, generalfältmarskalk och generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge.Fabian...

5/24/2010 5/10/2020

Maj. Henrik Sigfridsson Silfverbögel, till Koskipää (1614 - 1654)

"Henrikki Sigfridinpoika Silfverbögel"

Henrik Sigfridsson , adlad Silfverbögel, till Koskipää samt Koskis i Kyrkslätts socken. Ryttare vid Henrik Månsson Spåras fana 1610. Bevistade kriget i Ryssland. Kvartermästare 1616. Löjtnant 1626. Sta...

5/27/2008 4/12/2020

Arvid Drake af Hagelsrum, till Forsnäs i Sunds socken , Södra Målen i Asby socken , Östergötlans län och Ribbingshov i Norra Vi socken, Östergötlands län. Född 1619-05-11 Graby. Var fänrik vid Jönköpin...

9/19/2009 3/10/2020

Erik Ryning , friherre till Sund samt herre till Lagmansö, Sjösa i Svärta socken, Södermanlands län och Riseberga i Edsbergs socken, Örebro län. Född 1592-11-01 på Gimmersta. Först i nederländsk sedan ...

7/7/2010 3/3/2020

John Clerck (b. - 1644)

"Clerk", "Klerck"

Johan (Hans) Klerck . Kapten vid flottan 1617-1629. Fänrik i staben på vice amiralsskeppet Vasa 1620. Förde tvenne skepp med trupper till Riga 1622. Hade på entreprenad tacklingen av hela flottan i Sto...

1/9/2010 3/3/2020

Elisabeth Clerck (c.1629 - 1662)

"Elisabeth", "Klerck", "Clerk"

From Courage and Grief: Women and Sweden's Thirty Years' War:===* A link by somebody .* Elisabeth, Drummond, & Sinclair .

1/9/2010 3/3/2020

Kamreeri, komissaari, sotakomissaari. Räisälä, Käkisalmen lääni. Kamrerare, kommissarie, krigskommissarie. Räisälä, Kexholms läni, Finland. Accountant, Commissioner, War Commissioner. Räisälä, Käk...

2/19/2010 1/7/2020

Svante Bielke , född 1620-02-00 på Frösvik . Major. Död 1645-04-14.///// Svante Bielke Svanto Nicolai, liber baro . Synt. Östra Rydissä 2.1620. Vht: Turun hovioikeuden presidentti, kenraalikuvernööri, ...

9/19/2009 12/27/2019

Hans Boije (b. - 1631)

"Boije af Gennäs"

Hans Boije Chamberlain to King Gustavus Adolphus of Sweden , killed at Nuremberg 1631. Unmarried. Kuningas Kustaa II Aadolf in kamariherra. Kuoli naimattomana Nürnbergissä 1631.

11/13/2019 11/13/2019

Field Marshal Åke Tott (1598 - 1640)

"Thott"

Vuonna 1627 Åke Tottin johtamat Turusta sotaan lähetetyt suomalaiset ratsujoukot hakkapeliitat kunnostautuvat Puolassa ja Tott saa lisänimensä "Pohjolan Lumiaura". Kuningas Kustaa II Aadolfin kuoltua L...

8/10/2008 8/11/2019

General Arvid Forbes , ennobled in Sweden Forbus was a General of Scottish origin, Forbes of Corsindæ. In the early 17th century a Scotsman Ernald Forbes of Corsindae emigrated to Finland (then part of...

8/9/2009 4/4/2019

Philip von Krusenstiern, till Haggud (1597 - 1676)

"von Kruus", "von Krusenstjerna", "von Krusenstierna"

Philipp Crusius , from 1649: Kruus , from 1650: Krusenstiern (born May 1, 1597 in Eisleben, † April 10, 1676 in Reval) was a lawyer, diplomat and administrative official.Philipp Crusius was a son of th...

5/11/2009 3/30/2019

Adelsvapen=== Gustaf Banér , född 1618-08-24, död 1689-01-21. Riksråd och fältmarskalk samt generalguvernör i Skåne. Gift 1:o 1642-02-24 i Stockholm med sin syssling friherrinnan Brita Bielke , dotter ...

9/19/2009 3/26/2019

Lennart Torstensson (Forstena) (aft.1515 - 1564)

"Lindorm"

Lennart Torstensson (son av Torsten Brunsson), till Forstena i Tunhems socken, och Restad i Naglums socken, (båda i Älvsborgs län). Var fogde i Väne härad 1559 (GIr.). Beseglade adelns försäkran om god...

3/11/2009 2/26/2019

Arvid Henriksson Tandefelt (c.1590 - 1656)

Rapalasssa 1644-1653 Arvid Tandefelt oli suomalainen ratsumestari ja aatelisen Tandefelt-suvun kantaisä.Suomen asutuksen yleisluettelon opas - Sysmä 1674-1693, jakso 59, sivu 59: Rapoila; Kansallisarki...

3/11/2007 10/13/2018

Voir Wikipedia... * Henry II de Lorraine, 5th Duke of Guise (Paris, April 4, 1614 – June 2, 1664, Paris) was the second son of Charles, Duke of Guise and Henriette Catherine de Joyeuse.At the age of 15...

4/17/2009 2/8/2018

General Torsten Stålhandske (Glove of Steel) was a Finnish General in the Swedish army during the Thirty Years' War and in charge of the Hakkapeliittas . He is generally perceived as one of the most fa...

8/26/2009 12/21/2017

Magnus Gabriel De la Gardie * Wiki english * English Count Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686), Swedish statesman. He was the son of Jacob De la Gardie and the grandson of Ponce (Pontus) de la Gard...

10/10/2008 12/20/2017

Nils Brahe den äldre Nils Brahe (14 October 1604 – 21 November 1632) was a Swedish soldier and younger brother of Per Brahe and Margareta Brahe. He served with distinction under King Gustavus Adolphus,...

10/10/2008 12/20/2017

Maj. John Mason MP (aft.1600 - 1672)

"John (Sea Captain", "Explorer", "'Founder' New Hampshire) Mason", "John Mason"

–1672)_ not-so-brief biography From Lincoln's History of Hingham : Capt. John, who finsihed up the Pequod War in 1637, being then in chief command, afts. major-general, etc., was prob. a resident o...

8/20/2007 9/25/2017

Hans Christoffer von Königsmarck Hans Christoph(er) von Königsmarck, född 12 december 1605,[1] död 20 februari 1663 var greve av Tjust och tysk-svensk militär samt generalmajor 1640, guvernör över Brem...

12/21/2008 7/22/2013

Lord James Douglas MP (1617 - 1645)

James Douglas (1617–1645) was a Scottish nobleman and soldier.He was born at Douglas Castle, Douglas, South Lanarkshire, the son of William Douglas, 1st Marquess of Douglas, and his wife Margaret Hamil...

8/24/2012 1/26/2013

de Valois (20 April 1573 – 24 September 1650) was the Duke of Angoulême and the natural son of Charles IX of France and Marie Touchet; born at the Château de Fayet in Dauphiné. His father, dying in the...

7/31/2008 9/9/2012

Ferdinand de Longwy (1550 - 1636)

de Longwy, said Rye, born 1 October 1550 at Castle Balançon at Thervay (current department of Jura ), and died on 20 August 1636 near Dole , is a religious Franche-Comte, the sixteenth century .

6/8/2012 6/8/2012

de Rye de la Palud, Baron of Valançon (Bouligneux, Bresse, c. 1576 — Namur, 24-III-1648) was a General of the Artillery in Flanders under the service of Spain.The second son of Philibert de Rye (1540–1...

6/8/2012 6/8/2012

Charles IV, duke of Lorraine (1604 - 1675)

"Charles IV de Lorraine"

Links:==* Wikipedia Charles IV (April 5, 1604, Nancy – September 18, 1675) was Duke of Lorraine from 1624 to 1634, when he abdicated under French pressure in favor of his younger brother, and again fro...

9/16/2009 6/7/2012

çois, chevalier de Créquy and marquis de Marines (1625 – 3 February 1687) was marshal of France.LifeFrançois was a member of the aristorcatice and military Créquy family. He was the youngest son of Cha...

3/9/2009 6/7/2012

Thomas Preston, 1st Viscount Tara MP (c.1585 - c.1654)

"created 1st Viscount Taragh", "co. Meath [Ireland] on 2 July 1650"

Preston, 1st Viscount Tara (1585–1655) was an Irish soldier of the 17th century. He was a descendant of Sir Robert de Preston, who in 1363 purchased the lands of Gormanston, County Meath, and who was k...

6/9/2011 6/7/2012

Maria Caracciolo, Marqués de Torrecuso was a Spanish aristocrat and soldier born in the Kingdom of Naples in the 17th century. He rose through the ranks of the Spanish army becoming Governor of Navarre...

2/4/2012 6/6/2012

JOSEPH DE AUTRIA (Infante de España D.) fué hijo bastardo del Rey D. Felipe IV, habido en una Cómica llamada María Calderon, y nació en Madrid á 7 de Abril de 1629, como despues de otros AA. lo dice él...

6/5/2007 6/6/2012

Francisco de Melo y Portugal, I conde de Assumar MP (1597 - 1651)

"Virrey de Sicilia y Aragón", "I Marqués de Vellisca", "Marqués de Tor de Laguna"

en.wikipedia.org... ; Dom Francisco de Melo (1597 – 18 December 1651) was a Portuguese nobleman and general.BiographyMelo was born in Estremoz, Portugal.He was marquis of the Portuguese Tor de Laguna, ...

5/31/2011 6/6/2012

Herman Otto, graaf van Limburg-Stirum (1592 - 1644)

"Styrum", "Hermann Otto"

nl.wikipedia... ; Otto I of Limburg-Styrum, count of Limburg and Bronckhorst, lord of Styrum, Gemen, Wisch and Borculo, and from 1640 to 1644 advocate of the imperial abbey of Vreden, was born in 1592,...

4/19/2012 6/6/2012

Sydenham Poyntz (1607 - 1663)

(Sydenham) Poyntz (bap. 1607), Col.-Gen., an English soldier, served in the Thirty Years' War under Ernst von Mansfeld before commanding Parliamentary forces in the English Civil War.Sydenham was the f...

7/12/2008 6/2/2012

Sir John Hotham, 1st Baronet MP (1589 - 1645)

HOTHAM, Sir John, 1st Bt. (1589-1645), of Scorborough, Yorks.; later of Fyling Hall, Yorks. ==Family and Education==b. c.15 July 1589, 2nd but o. surv. s. of John Hotham† of Scorborough and 3rd w. Jane...

6/1/2012 6/1/2012

Per , Sir David Leslie had only one son, also called David. So he cannot be the father of Charles, Col James, or John Leslie . Thereafter the Newark title became extinct. Sir David Leslie, Lord Newark ...

8/12/2007 6/1/2012

Family and Education bap. 3 Dec. 1598, 1st s. of Sir Thomas Waller† of Groombridge, Kent by Margaret, da. of Sampson Lennard† of Knole, Kent. educ. Magdalen Hall, Oxf. 1612; travelled abroad (France, I...

1/18/2009 5/31/2012

Wikipedia Biographical SummaryColonel Robert Munro of Foulis (died April 1633), also known as the Black Baron, was traditionally the 18th Baron of Foulis in Scotland. He was a soldier of fortune, who s...

10/22/2008 5/31/2012

Maj.-Gen. Robert Munro MP (1601 - 1680)

Monro of the Munro of Obsdale family (died 1680), was a famous Scottish General, from the Clan Munro of Ross-shire. He was a grandson of chief Robert Mor Munro, 15th Baron of Foulis, through his third ...

10/23/2010 5/31/2012

Wikipedia Biographical Summary ==" Sir Robert Munro, 3rd Baronet of Foulis , 21st Baron and 24th chief of the Clan Munro was a 17th century Scottish soldier and politician.Robert succeeded to the head ...

10/23/2010 5/31/2012

Wikipedia Biographical Summary ==" Sir George Munro, 1st of Newmore (1602–1693) was a 17th century Scottish soldier and member of parliament from the Clan Munro, Ross-shire, Scotland. He was seated at ...

8/19/2008 5/31/2012

en.wikipedia.org... ; nl.wikipedia.org... ; Willem van Nassau, Lord of De Lek (also Willem van Nassau-LaLecq, or in French Willem LaLecq; 1601–1627) was a Dutch soldier from 1620 until 1627. He was the...

8/3/2010 5/30/2012

Astley, 1st Baron Astley of Reading (1579 – February 1652) was a Royalist commander in the English Civil War.LifeHe came from an established Norfolk family, and was born at Melton Constable. His first ...

5/27/2012 5/27/2012

Jean du Plessis, Cardinal-Duc de Richelieu et de Fronsac (French pronunciation: ʁiʃəljø ) Born 9 September 1585 – 4 December 1642) was a French clergyman, noble and statesman.Consecrated as a bishop in...

11/6/2008 5/27/2012

Augustus III, King of Poland MP (1696 - 1763)

Links:==* The Peerage * Geneall * Wikipedia: English Deutsch Polski * King of Poland: Reign 1734 – 5 October 1763> Predecessor: Stanisław Leszczyński Successor: Stanisław August Poniatowski

6/6/2007 5/19/2012

D. Fadrique de Toledo, I Marquet de Villanueva, de Valduera; General del mar Árboles de Costados de Gran Parte de Las Primeras Casas de Estos Reynos: Cuyos Dueños Vivian en El Año De 1683 -------------...

10/20/2007 5/18/2012

, comte de la Mothe-Houdancourt (1605 – March 24, 1657), Duke of Cardona, was French Viceroy of Catalonia and a Marshal of France who fought in the Thirty Years' War.BiographyPhilippe de la Mothe-Houda...

3/10/2012 5/18/2012

Born in the Kingdom of Bohemia not in the Czech Republic. No. He was born in this place which used to be "Holy Roman Empire". Which was not Holy, not Roman, perhaps i was an empire. But today the birth...

7/25/2010 5/18/2012

Piccolomini (November 11, 1599 – August 11, 1656) was an Italian general who served as Generalfeldmarschall of the Holy Roman Empire.BiographyPiccolomini was born in Florence, and carried a pike in the...

11/17/2008 5/18/2012

de Caumont, duc de la Force (French pronunciation: [%CA%92ak nɔ̃paːʁ də komɔ̃ dyk də la fɔʁs]) (30 October 1558 – 10 May 1652) was a marshal of France and peer of France.He was born in La Force, the so...

11/24/2008 5/16/2012

Links:==* The Peerage * Geneall * Wikipedia: English Deutsch Battle of Vlotho Elector of Palatine 1648 (1632)-1680 Predecessor: Friederick V

6/11/2007 5/16/2012

Prince Ruprecht von der Pfalz-Simmern, Pfalzgraf bei Rhein, Duke of Cumberland MP (1619 - 1682)

"Rupert the Cavalier (der Kavalier)", "Prince Rupert of the Rhine", "Rupert of the /Rhine/", "Duke of Cumberland"

Rupert, Count Palatine of the Rhine, Duke of Bavaria (German: Ruprecht Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern), commonly called Prince Rupert of the Rhine, (17 December 1619 – 29 November 1682), Duke o...

6/16/2008 5/16/2012

de Bourbon (1 May 1604 – 6 July 1641) was Count of Soissons. He was the son of Charles de Bourbon, Count of Soissons and Anne de Montafié. He was the second cousin of King Louis XIII of France and a he...

7/13/2011 5/16/2012

Anthonie Schetz, baron van Grobbendonk (1572 - 1641)

"goeverneur van 's Hertogenbosch"

Schetz, Baron of Grobbendonk (1564, Antwerp - 1640 or 1641, Brussels) was a military commander of the Spanish-Imperial armies during the Thirty Years' War. He was baron (and from 1637 count) of Grobben...

9/10/2011 5/16/2012

- (full verified Italian source of his life) - Thomas Francis of Savoy (Italian Tommaso Francesco di Savoia, Principe di Carignano, French Thomas François de Savoie, Prince de Carignan; December 2...

3/10/2007 5/16/2012

III de Coligny, Maréchal de Châtillon, of the House of Coligny ( 26 July 1584, Montpellier-4 January 1646, Châtillon), comte de Coligny and seigneur de Châtillon-sur-Loing, then duc de Coligny, marquis...

11/20/2010 5/16/2012

Urbain de MailléUn article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. à : Navigation, rechercherUrbain de Maillé, marquis de Brézé (1597 - 13 février 1650), maréchal de France (28 novembre 1632), seigneur de ...

2/12/2010 5/16/2012

Links:==* Geneall * Genealogics * Wikipedia: English Deutsch * Genealogy von die Welfen In German

5/4/2007 5/16/2012

Count Axel Oxenstierna, to Södermöre MP (1583 - 1654)

"Okseršerna"

5/6/2007 5/16/2012

Count Gustaf Horn af Björneborg (1592 - 1657)

"Kreivi Kustaa Horn af Björneborg"

Gustav Horn af Björneborg (October 22, 1592 – May 10, 1657) was a Swedish/Finnish soldier and politician. He was the youngest son of Field Marshal Carl Horn and Agneta von Dellwig, born while his fathe...

4/18/2009 5/16/2012

Wolf Heinrich von Baudissin (1579 - 1646)

"von Baudis"

Portrætfoto: Kilde: Dansk Adelsårbog: Wolf Heinrich von Baudissin.----------------------------------------------------------------------------- Heinrich von Baudissin or Bauditz (1579–1646) was a disti...

9/5/2011 5/16/2012

Henrik rigsgreve Holck (1599 - 1633)

18 Apr 1599 Kronborg Slot Gender Male Profession Feltmarskal, Rigsgreve Possessions Til Eskildstrup, Egholm og Ravnholt Died 30 Aug 1633 Troschenreuth in Voigtland Buried Herrested Kirke Father...

10/26/2008 5/16/2012

D. Juan Manuel Pérez de Guzmán, VIII. Duque de Medina Sidonia MP (1579 - 1636)

"Juan Manuel VIII Duque de Medinasidonia"

Juan Manuel Pérez de Guzmán y Silva (1579-1636), VIII duque de Medina Sidonia, XI Conde de Niebla y XIII Señor de Sanlúcar. Noble español perteneciente a la Casa de Medina-Sidonia, hijo de Alonso Pérez...

12/5/2008 5/16/2012

Devereux, 3rd Earl of Essex (11 January 1591 – 14 September 1646) was an English Parliamentarian and soldier during the first half of the seventeenth century. With the start of the English Civil War in...

8/6/2007 5/16/2012

Edward Cecil, 1st Viscount Wimbledon MP (1572 - 1638)

"Viscount of Wimbleton", "Viscount Wimbledon (1st and Last)", "Baron Cecil of Putney", "1st Viscount Wimbledon Cecil"

Cecil, 1st Viscount Wimbledon (29 February 1572 – 16 November 1638) was an English military and naval commander and a politician who sat in the House of Commons at various times between 1601 and 1624.L...

6/19/2008 5/16/2012