Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ulgu-muhulased / Muhu diaspora

Project Tags

view all

Profiles

 • Maire Jones (1938 - 2021)
 • Mihkel / Mihail Pruul (1912 - 1990)
  Sünd. Sündis Muhus Lalli külas Mihkli talus.Ristiti Hellamaa kirikus õigeusku - nimeks Mihail,igapäevases kõnepruugis kutsutakse Mihkel.
 • Raissa Pruul (1890 - 1949)
  Pruuli pere merereis Rootsi algas 1944.aasta 3.oktoobri öösel oma kaluripaadiga.Kaasa läks ka teisi Rootsi põgeneda soovijaid.
 • Vaike Mergendholen {Türk} (1928 - d.)
  II maailmasõda; DP laagrid; sünni/perekonna üksikasjad Arolsen arhiivis , Saksamaal.
 • Raissa Juhanson / Lõhmus (1908 - d.)
  NKK Saaremaa ringkonna Muhu jsk. liige 01.04.1940-06.1940 Sünniakt Saaga EAA.1952.1.168:4?240,1560,3300,570,0 Foto - II maailmasõda; DP laagrid; sünni/perekonna üksikasjad Arolsen arhiivis , S...

Ulgu-muhulased / Muhu diaspora

EST:

Ulgu-muhulased

Ulgu-muhulased = välismuhulased, muhulased välismaal (väljapool Eestit, Eestimaad), muhulased emigratsioonis, „Muhu diasporaa“

Keelekoolitus:
ulgu- 'väljapoole ulatuv, väljasolev'
◊ ulgvel, uluk
← soome ulko- 'välis-, väline; välimine'
Tüvi esineb ka kirderannikumurretes, kus see on samuti soome keelest laenatud. Soome sõna võib olla tuletis ulatama tüvest. uluk on kirjakeeles moodustatud nõrgaastmeline tuletis.


Siia soovin kokku korjata kõik Genis olevad ja Genisse lisatavad muhulased kelle saatus oma kodusaarest Muhust, Muhumaast kaugele viis. Osa neist läksid saarelt esmalt (kuni paariks inimpõlveks) mujale Eestisse ja hiljem sealt edasi võõrsile. Teised läksid või viidi välismaale otse. Paljudel ehk enamusel olid kas kaasas pered ja lapsed või siis tekkisid välismaal pered ja sündisid välismaal lapsed – ka need lapsed on kõik ulgu-muhulased. Mõned neist jõudsid hiljem kodumaale või kodusaarele tagasi kuid osa lapsi või lapselapsi jäid välismaale.

Siia kuuluvad ka need Muhulased kes küüditati Venemaale, surid seal laagrites või teel sinna või ka tagasi aga ka need kes surid laevahukkudes teel kodumaalt võõrsile või ühest riigist teise.

Ühesõnaga kõik kellel on teadaolevalt esivanemaid või juuri Muhu saarel (aga ka Kesselaiul, Viirelaiul, Võilaiul, Suurlaiul ja Kõinastu laiul) sobivad siia.
Kõik sellega sobivad surnud ja avalikud isikukirjed Genis tuleb projekti lisada. Kõik sobivad Geni kasutajad peaksid hakkama projekti koostööpartneriteks. Kõigile sobivatele elavatele ehk privaatsetele isikukirjetele nagu ka kunagistele kasutajatele (kes Geni juba aastate eest hüljanud) tuleb viidata (viide isikukirjele) projekti aruteludes.

Miks seda kõike tarvis on? See selgub juba järgmise 5 aasta jooksul.

Lauri Kreen 2020-02-08


ENG:

Former inhabitants of Muhu island abroad

Former inhabitants of Muhu island abroad – "Outer Muhuites“ or "Muhulans" (as Google sometimes translates it) - Muhu diaspora (outside Estonia, Estland), Muhu emigrants abroad

Here I would like to gather all the Muhu people, whose fate took them far from their home island Muhu, Muhumaa, in Geni and also these which will be added to the Geni in future. Part of them first went from the Muhu island (up to a couple of generations) to the rest of Estonia and later to another country. Others went or were taken directly to the other country. Many, or most, either were accompanied by their families and their children, or were married abroad and had children born abroad - these children, too, are all members of Muhu diaspora. Some of them later returned to their homeland or home island but some children or grandchildren remained abroad.

This list also includes those former inhabitants of Muhu who were deported to Russia, died there in camps or en route (to and from), or also those who were sinking with ships en route from their homeland to abroad or moving from one country to another.

In short, anyone who is known to have ancestors or roots on Muhu island (but also Kesselaid, Viirelaid, Võilaid, Suurlaid and Kõinastu laid islands) will fit in here.
All matching dead and Public profiles in Geni shall be included in the project as members. All eligible Gen users shall become collaborators of this project. All eligible live or Private profiles in Geni, as well as former Geni users (who abandoned Geni years ago), shall be referred to (links to their profiles) in project discussions.

Why is it needed it all? This will be evident in the next 5 years.

Lauri Kreen 2020-02-08