Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Västra Skrukeby socken, Östergötland

Västra Skrukeby socken, Östergötland

« Back to Projects Dashboard

Top Surnames

view all

Profiles

Västra Skrukeby socken i Östergötland ingick i Göstrings härad, införlivades 1890 i Högby socken och området ligger sedan 1971 i Mjölby kommun i Östergötlands län, från 2016 inom Högby distrikt.

Västra Skrukeby kyrka revs 1876, sedan nya Högby kyrka invigts 1 september 1872. Kyrkogården, som ligger väster om den forna kyrkbyn, Skrukeby, har kvar några gravstenar.

Administrativ historik Västra Skurkeby socken har medeltida ursprung med namnet Skrukeby socken. Senast från mitten av 1700-talet har det nuvarande namnet varit det använda.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Västra Skrukeby församling och för de borgerliga frågorna till Västra Skrukeby landskommun. Landskommunen införlivades 1880 i Högby landskommun och församlingen och socknen 1890 i Högby församling respektive Högby socken. Området ligger sedan 1971 i Mjölby kommun. Församlingens område ligger sedan 2006 i Mjölby församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Högby, med samma omfattning som Högby församling hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Göstrings härad.[3] De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Ombergs kompani och Andra livgrenadjärregementet, Skänninge kompani.

Platser:

Backstugan u.n.u. Hulje Boställe, Backstugan u.n.u. Skrukeby Berggård, Backstugan u.n.u. Skrukeby By Ägor, Backstugan u.n.u. Vammelby Mellangård, Backstugan u.n.u. Vammelby Norrgård, Berggården Skrukeby, Bondegården skrukeby, Bostället Hulje, Bostället Skrukeby, Bostället Vammelby, Bränntorp Utjord

Fattigstugan Västra Skrukeby, Frälsegården Skrukeby, Frälsegården Vammelby

Gullringstorp, Gullstigen Lilla

Hackegården Skrukeby, Hallevadet, Hulje Boställe, Hulje By Ägor, Hulje Mellangård, Hulje Norrgård, Hulje Västergård, Hulje Östergård, Hultegården Skrukeby, Hålagården Skrukeby

Klockarebostället Skrukeby, Källegården Skrukeby

Livgrenadjärtorp nr 47 u.n.u. Vammelby Mellangård, Livgrenadjärtorp nr 48 u.n. u. Skrukeby Hultegård, Livgrenadjärtorp nr 50 u.n.u. Hulje Västergård, Livgrenadjärtorp nr 51 u.n.u. Hulje Mellangård, Livgrenadjärtorp nr 52 u.n.u. Hulje Norrgård, Livgrenadjärtorp nr 53 u.n.u. Hulje Östergård, Livgrenadjärtorp nr 102 u.n.u. Vammelby Frälsegård, Livgrenadjärtorp nr 104 u.n.u. Skrukeby Berggård, Livgrenadjärtorp nr 105 u.n.u. Gullringstorp, Lockarp, Låckarp

Mellangården Hulje, Mellangården Vammelby

Norrgården Hulje, Norrgården Skrukeby, Norrgården Vammelby

Ramstadlyckorna

Sjögarp Lilla, Sjögarp Stora, Skogalund under Hulje Norrgård, Skogalund under Skrukeby Hålagård, Skrukeby Berggård, Skrukeby Boställe, Skrukeby By Ägor, Skrukeby Frälsegård, Skrukeby Hackegård, Skrukeby Hultegård, Skrukeby Hålagård, Skrukeby Klockareboställe, Skrukeby Källegård, Skrukeby Norrgård, Skrukeby Skyttegård, Skrukeby Östergård, Skyttegården Skrukeby, Sockenstugan Västra skrukeby, Stuga u.n.u. Stora sjögarp, Södergården Vammelby

Utjorden Bränntorp

Vammelby Boställe, Vammelby Frälsegård, Vammelby Mellangård, Vammelby Norrgård, Vammelby Södergård, Viringe, Västergården Hulje, Västra skrukeby Fattigstuga, Västra skrukeby Sockenstuga

Ägorna Hulje By, Ägorna

Östergården Hulje, Östergården Skrukeby

Västra Skrukeby socken i Östergötland ingick i Göstrings härad, införlivades 1890 i Högby socken och området ligger sedan 1971 i Mjölby kommun i Östergötlands län, från 2016 inom Högby distrikt.

Västra Skrukeby kyrka revs 1876, sedan nya Högby kyrka invigts 1 september 1872. Kyrkogården, som ligger väster om den forna kyrkbyn, Skrukeby, har kvar några gravstenar.

Administrativ historik
Västra Skurkeby socken har medeltida ursprung med namnet Skrukeby socken. Senast från mitten av 1700-talet har det nuvarande namnet varit det använda.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Västra Skrukeby församling och för de borgerliga frågorna till Västra Skrukeby landskommun. Landskommunen införlivades 1880 i Högby landskommun och församlingen och socknen 1890 i Högby församling respektive Högby socken. Området ligger sedan 1971 i Mjölby kommun. Församlingens område ligger sedan 2006 i Mjölby församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Högby, med samma omfattning som Högby församling hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Göstrings härad.[3] De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Ombergs kompani och Andra livgrenadjärregementet, Skänninge kompani.

Platser:

Backstugan u.n.u. Hulje Boställe, Backstugan u.n.u. Skrukeby Berggård, Backstugan u.n.u. Skrukeby By Ägor, Backstugan u.n.u. Vammelby Mellangård, Backstugan u.n.u. Vammelby Norrgård, Berggården Skrukeby, Bondegården skrukeby, Bostället Hulje, Bostället Skrukeby, Bostället Vammelby, Bränntorp Utjord

Fattigstugan Västra Skrukeby, Frälsegården Skrukeby, Frälsegården Vammelby

Gullringstorp, Gullstigen Lilla

Hackegården Skrukeby, Hallevadet, Hulje Boställe, Hulje By Ägor, Hulje Mellangård, Hulje Norrgård, Hulje Västergård, Hulje Östergård, Hultegården Skrukeby, Hålagården Skrukeby

Klockarebostället Skrukeby, Källegården Skrukeby

Livgrenadjärtorp nr 47 u.n.u. Vammelby Mellangård, Livgrenadjärtorp nr 48 u.n. u. Skrukeby Hultegård, Livgrenadjärtorp nr 50 u.n.u. Hulje Västergård, Livgrenadjärtorp nr 51 u.n.u. Hulje Mellangård, Livgrenadjärtorp nr 52 u.n.u. Hulje Norrgård, Livgrenadjärtorp nr 53 u.n.u. Hulje Östergård, Livgrenadjärtorp nr 102 u.n.u. Vammelby Frälsegård, Livgrenadjärtorp nr 104 u.n.u. Skrukeby Berggård, Livgrenadjärtorp nr 105 u.n.u. Gullringstorp, Lockarp, Låckarp

Mellangården Hulje, Mellangården Vammelby

Norrgården Hulje, Norrgården Skrukeby, Norrgården Vammelby

Ramstadlyckorna

Sjögarp Lilla, Sjögarp Stora, Skogalund under Hulje Norrgård, Skogalund under Skrukeby Hålagård, Skrukeby Berggård, Skrukeby Boställe, Skrukeby By Ägor, Skrukeby Frälsegård, Skrukeby Hackegård, Skrukeby Hultegård, Skrukeby Hålagård, Skrukeby Klockareboställe, Skrukeby Källegård, Skrukeby Norrgård, Skrukeby Skyttegård, Skrukeby Östergård, Skyttegården Skrukeby, Sockenstugan Västra skrukeby, Stuga u.n.u. Stora sjögarp, Södergården Vammelby

Utjorden Bränntorp

Vammelby Boställe, Vammelby Frälsegård, Vammelby Mellangård, Vammelby Norrgård, Vammelby Södergård, Viringe, Västergården Hulje, Västra skrukeby Fattigstuga, Västra skrukeby Sockenstuga

Ägorna Hulje By, Ägorna

Östergården Hulje, Östergården Skrukeby