Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Významné osobnosti Příbramě a Březových Hor

Project Tags

view all

Profiles

Představitelé města Příbramě

 • František Koller, purkmistr 1850-1858
 • Jan Auer, purkmistr 1858-1861
 • Maxmilián Bradáček, purkmistr 1861-1863
 • Karel Hail, starosta 1863-1864, 1867-1893
 • MUDr. Kristán z Alemannů, starosta 1864-1866
 • Josef Wimmer, starosta 1866-1867
 • MUDr. Josef Klauda, starosta 1893-1895
 • Blažej Mixa, starosta 1895-1909
 • JUDr. Max z Alemannů, starosta 1909-1918
 • Hynek Klička, předseda okresního revolučního Národního výboru 1918
 • Leopold Čížek, úřadující náměstek starosty 1918
 • František Klíma, předseda správní komise 1919
 • Josef Skopeček, starosta 1919-1923
 • František Pešek[], starosta 1924-1928
 • Augustin Čížek, starosta 1928-1941
 • Ing. mont. Jan Holický, předseda správní komise 1941-1942
 • Josef Chalupa,předseda správní komise 1942-1943
 • Štěpán Straka, předseda správní komise 1943-1945
 • František Pavlíček,předseda Národního revolučního výboru 1945
 • JUDr. Bohdan Podlena, ředitel úřadů, pověřený řízením prozatímního NV 1945
 • Ludvík Zíbrt, předseda MěNV 1945-1946
 • Josef Tomek, předseda MěNV 1946-1948
 • Ing. C. Václav Mašek, předseda MěNV 1948-1949
 • Ing. C. Václav Hippmann, předseda MěNV 1941-1951
 • Jindřich Kozohorský, předseda MěNV 1951-1954
 • František Junek, předseda MěNV 1954-1967
 • Zdeněk Pečenka, předseda MěNV 1967-1968
 • Jaroslav Polák, předseda MěNV 1968-1976
 • Ing. Josef Černý, předseda MěNV 1976-1988
 • Mgr. Jiří Machala, předseda MěNV 1988-1990
 • Mgr. Jaroslav Hodrment, předseda MěNV, starosta 1990
 • Mgr. Václav Chvál, starosta 1990-1991
 • Mgr. Josef Vacek, starosta 1991-2002
 • Ing. Ivan Fuksa, starosta2002-2006
 • MVDr. Josef Řihák, starosta 2006-2012
 • Ing. Pavel Pikrt, starosta 2012-2014
 • Ing. Jindřich Vařeka, starosta 2014-2019
 • Jan Konvalinka, , starosta 2019-

Představitelé Březových Hor

Rektoři Montánního učiliště - Vysoké školy báňské

Významné osobnosti Příbramě a okolí