Projects » VELŽIAI » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

1795.06.14 Saločių RKB tuokėsi jaunuolis Antanas Vegys iš Telžių su našle Magdalena Petrikoniene iš Velžių abu Saločių parapijos. Liudijo Jonas Ulis, Kazimieras Vegys, Andrius Griauzdė.

11/26/2020 6/24/2021

Krikštatėviai: Kazimieras Motiejūnas ir Marijona Adomonienė Viktoro Adomonio žmona.

2/11/2010 3/21/2021

Elžbieta Adomonienė Banienė (c.1858 - 1937)

"Adomonienė"

Gyveno Saločių parapijos Tauprių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1879 m. lapkričio 27 d. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Našlė Elžbieta Adomonienė tekėjo Saločių bažnyčioje 1887 m. lapkričio...

2/11/2010 3/21/2021

Marijona Banienė (c.1838 - 1903)

Velžių. Santuoka Saločių b. 1851 m. lapkričio 20 d. Gyveno Saločių parapijos Namišių kaime. Minima 1858 m.

7/11/2011 3/21/2021

Kazimieras Anilionis (c.1825 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Ūkininkas. Minimas 1850 m., 1858 m.

3/11/2016 3/21/2021

Velžių

7/14/2020 3/6/2021

Kristina Kazilionienė (1770 - 1835)

Valstietė. Gyveno Velžių kaime.

3/12/2012 2/13/2021

Jonas Kazilionis (1842 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime, minimas 1850 m., 1858 m.

3/26/2016 2/13/2021

Juozapas Kazilionis (c.1808 - d.)

Juozapas Kazilionis gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Minimas 1835 m., 1850 m., 1858 m.

3/12/2012 2/13/2021

Alfonsas Lekūnas (1949 - 2021)

2/7/2011 2/13/2021

Antanas Lekūnas (b. - 2020)

2/7/2011 2/13/2021

Kazimieras Lekūnas (b. - 2010)

2/7/2011 2/13/2021

Elžbieta Mitaitė (1920 - 2009)

Gyveno Saločių parapijos Šakarnių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1944 m. balandžio 25 d.

2/7/2011 2/13/2021

Petras Anilionis (b. - 2021)

1/6/2012 2/13/2021

Rozalija Arbunavičienė (c.1843 - 1879)

Kilusi iš Saločių parapijos Telžių kaimo. Nuo 1872 m. gyveno Švokštonių kaime. Tekėjo 1873 m. Liudijo: Kazimieras Kazilionis, Povilas Stumbrys. Apklausos lape pasirašė Kazimieras Kazilionis.

10/15/2014 3/1/2020

Joana Kazilionienė (1808 - 1886)

Gripkelių. Tekėjo Saločių b. 1829 m. spalio 29 d. 1848 m. gyveno Vaškų parapijos Vainaronių kaime.

10/15/2014 3/1/2020

Jonas Ulis (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

Barbora Ulienė (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

Motiejus Mykolas Ulis (1783 - d.)

Krikštatėviai Stanislovas Baltrulionis su Barbora Steponavičiūte iš Velžių.

2/17/2020 2/17/2020

Adomas Kazilionis (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

2/17/2020 2/17/2020

Krikštatėviai Laurynas Mikšiūnas su Rozalija Kazilioniene, visi iš Velžių.

2/17/2020 2/17/2020

Sofija Ulianskienė (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

Jonas Ulianskas (deceased)

2/17/2020 2/17/2020

Krikštatėviai Adomas Ulianskas su Barbora Uliene, visi iš Velžių.

2/17/2020 2/17/2020

Krikštatėviai Martynas Mikšiūnas ir Elžbieta Motiejūnienė, visi iš Saločių parapijos Velžių. Stepono Stapulionio giminaitis. 1855 m. tarnavo Vaškų parapijos Nakvosų kaime Jono Nakvoso ūkyje. Gyveno ...

5/29/2011 1/28/2020

Krikštatėviai Mykolas Ulianskas ir Julijona Griauzdaitė, visi iš Velžių. Kilusi iš Velžių. Gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime pas brolį Antaną. Minima 1858 m. Maždaug nuo 1857 m. gyveno Vašku...

4/16/2013 1/28/2020

Kristina Ulienė (deceased)

1/28/2020 1/28/2020

Motiejus Ulis (deceased)

1/28/2020 1/28/2020

Elžbieta Ulytė (1826 - d.)

Krikštatėviai Benediktas Ulianskas su Rozalija Mikšiūnaite.

1/28/2020 1/28/2020

Joana Mickutė (c.1815 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1823 m. lapkričio 13 d. Liudijo Povilas Mickus, Jonas Pūras, Antanas Kazilionis. 1855 m. tarnavo Vaškų parapijos Gudelių kaime Antano...

10/23/2015 1/28/2020

Krikštatėviai Justinas Mickus su Emilijona Ulevičiūte.

1/28/2020 1/28/2020

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Vedė Saločių bažnyčioje 1823 m. lapkričio 13 d. Liudijo Povilas Mickus, Jonas Pūras, Antanas Kazilionis. 1855 m. tarnavo Vaškų parapijos Gudelių kaime Antano Ul...

10/23/2015 1/28/2020

Antanas Lopata (1827 - d.)

Krikštatėviai Antanas Petrikonis su Barbora Stanislovaityte, visi iš Velžių.

1/28/2020 1/28/2020

Kr. Kazimieras Kruopis ir Elžbieta Stumbrienė. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime pas brolį Kazimierą. Minimas 1850 m., 1858 m.

2/11/2010 8/31/2019

Vincentas Leveika (c.1794 - 1864)

1826 11 16 Saločių RKB tuokėsi jaunikaitis Vincentas Leveika iš Gudelių Vaškų parapijos ir Barbora Mikšiūnaitė iš Nemeikšiūnų Saločių parapijos. Liudijo: Juozapas Leveika, Dominykas Steponavičius, Zigm...

10/18/2011 8/31/2019

Juozapas Stanislovaitis (c.1845 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Minimas 1850 m., 1858 m. Gyveno Saločių parapijos Telžių kaime. Vedė Pasvalio bažnyčioje 1870 m. spalio 27 d. Našlys vedė Saločių bažnyčioje 1884 m. gegužės ...

4/13/2014 7/17/2019

Marcijonas Stanislovaitis (c.1819 - 1882)

Gyveno Saločių parapijos Nemeikšiūnų kaime. Vedė Saločių bažnyčioje 1839 m. spalio 24 d. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Minimas 1850 m., 1858 m.

4/13/2014 7/17/2019

Sofija Stanislovaitytė (c.1831 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1861 m. sausio 17 d. Kiemėnų k. Santuoka Saločių b, 1867 m. spalio 6 d.

7/17/2015 7/17/2019

Dominykas Stanislovaitis (c.1837 - d.)

Valstietis. Gyveno Velžių kaime. Vedė Vaškų bažnyčioje 1857 m. spalio 22 d. Liudijo: Povilas Petrikonis, Jurgis Vaitiekūnas, Benediktas Palilionis.

3/31/2013 7/17/2019

4/24/2019 7/17/2019

Krikštatėviai Kazimieras Petrikonis ir Uršulė Vaitiekūnienė. 1845 10 23 Saločių RKB tuokėsi valstiečiai našlys Pranciškus Gumbelevičius 35 metų iš Tetirvinų Pasvalio parapijos ir mergina Rozalija Stan...

1/16/2012 7/17/2019
Private User      

1798 02 11 Saločių bažnyčioje susituokė Andrius Kazilionis ir Anastazija Miknytė (Mikšytė) abu iš Velžių kaimo. Liudijo Jonas Ulis, Kazimieras Ulis.

1/13/2012 7/14/2019

Andrius Kazilionis (deceased)

1798 02 11 Saločių bažnyčioje susituokė Andrius Kazilionis ir Anastazija Miknytė (Mikšytė) abu iš Velžių kaimo. Liudijo Jonas Ulis, Kazimieras Ulis.

1/13/2012 7/14/2019

Jonas Jasėnas (c.1902 - 1930)

Minimas 1919 m.

12/12/2012 3/18/2019

Povilas Jasėnas (c.1864 - 1867)

3/24/2017 3/18/2019

Elžbieta Kazėnienė (c.1863 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1883 m. vasario 22 d.

1/18/2010 3/18/2019

Antanas Jasėnas (c.1859 - 1862)

11/30/2014 3/18/2019

Ona Jasėnienė (1838 - 1878)

Gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime. Minima 1855 m., 1858 m. Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1858 m. rugsėjo 30 d.

12/22/2009 3/18/2019

Jonas Karolis Jasėnas (1834 - 1883)

Kilęs iš Saločių parapijos Leveikonių. Maždaug nuo 1840 m. gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Minimas 1850 m., 1858 m. Vedė Vaškų bažnyčioje 1858 m. rugsėjo 30 d.

12/22/2009 3/18/2019

Mykolas Jasėnas (c.1836 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Minimas 1850 m., 1858 m Kunigas..

1/3/2010 3/18/2019

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1822 m. vasario 5 d. Liudijo Jonas Rudinskas, Juozapas Lopata, Stanislovas Vaitiekūnas.

4/1/2012 1/28/2019

Barbora Mikšiūnaitė (c.1795 - 1855)

Valstietė. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1821 m. balandžio 26 d. Liudijo Kazimieras Petrikonis, Mykolas Motiejūnas iš Nemeikšiūnų, Kazimieras Balčiūnas, Juozapas...

3/11/2013 1/28/2019

Gyveno Norių kaime. Tekėjo 1853 m. spalio 18 d. Saločių bažnyčioje. Našlė Regina Matuzienė tekėjo 1862 m. gegužės 27 d.

4/16/2013 1/28/2019

Domicelė Kazilionytė (c.1787 - 1827)

Gyveno Lamparų? kaime. Tekėjo 1811 m. gegužės 23 d. Saločių bažnyčioje. 1827 m. gyveno Velžių kaime.

4/16/2013 1/28/2019

Agota (Ieva) Remeikienė (c.1875 - 1928)

Velželiuose. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1903 m. vasario 16 d. Vaškų valsčiaus padienė darbininkė. 1925 m. tarnavo Ručinių dvare. 1928 m. gyveno Staškaviečių kaime.

12/24/2013 1/20/2019

Pranciškus Tuomas (1840 - 1913)

1879-10-16 vedė Saločių bažnyčioje.

11/25/2014 1/20/2019

12/21/2018 12/21/2018

12/21/2018 12/21/2018

12/21/2018 12/21/2018

12/21/2018 12/21/2018

1798 05 27 Saločių bažnyčioje susituokė našlys Gasparas Morkevičius iš Velžių kaimo su mergina Jadvyga Meilūnaite iš Žvirblinių kaimo. Liudijo Jonas Ulis, Juozapas Meiliūnas, Kazimieras Ulis.

12/21/2018 12/21/2018

Krikštatėviai Kazimieras Ulis su Rozalija Ulanska, visi iš Velžių.

12/21/2018 12/21/2018

1795 11 01 Saločių bažnyčioje pakrikštytas Jurgis Mykolas, Andriaus Astrausko (Astrtrawski) ir Kotrynos Blazauskaitės (Blazauskaycie). Liudijo Andrius Kazilionis su Rozalija Ulianskaite, visi iš Velžių.

12/21/2018 12/21/2018

1796 01 04 Saločių bažnyčioje pakrikštyta Barbora Ona, Jono Uliansko ir Rozalijos Pažemeckaitės dukra. Krikštatėviai Tadas Ulianskas su Barbora Kazėniene ar Kazilioniene (Kazinowa), visi iš Velžių.

12/21/2018 12/21/2018

12/16/2018 12/16/2018

Petras Mikšiūnas (deceased)

12/16/2018 12/16/2018

Krikštyta Vaškų RKB. Krikštatėviai Kazimieras Adomaytis su Barbora Vaytekunienia, visi iš Velžių.

12/16/2018 12/16/2018

Barbora Motiejūnienė (1796 - 1875)

Gyveno Nemeikšiūnų kaime. Minima 1824 m.

6/29/2011 4/7/2018

Valstietis. 1832 m. tarnavo Gudelių kaime Juozapo Gudelio ūkyje. 1850 m. gyveno Velžių kaime. 1853 m. gyveno Daičiūnų kaime. Vedė 1853 m. sausio 20 d. Minimas 1861 m. 1862 m. gyveno Vaškuose. Ved...

2/6/2010 4/4/2018

Krikštyta Vaškų bažnyčioje. Krikštatėviai: Motiejus Petruoka su Barbora Balčiūniene, visi iš Saločių parapijos Norių kaimo. Gyveno Saločių parapijos Norių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1832 m. lap...

4/17/2011 4/2/2018

Krikštatėviai Laurynas Labalaukis ir Sofija Kaplauckaitė, visi iš Saločių parapijos Norių kaimo. Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime pas brolį Povilą. Minimas 1850 m.

4/8/2013 4/2/2018

Rozalija ? Astrauskaitė (c.1819 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kame, minima 1858 m.

3/10/2016 4/2/2018

12/23/2014 4/2/2018

Andrius Astrauskas (deceased)

12/23/2014 4/2/2018

Krikštyta Vaškų bažnyčioje. Krikštatėviai: GD Juozapas Ciolkovičius su Elena Gudeliene, visi iš Saločių parapijos Velžių kaimo. Krikšto įraše motina nurodyta kaip Kotryna Blazauskaitė.

11/18/2016 4/2/2018

Našlys 75 metų amžiaus Matas Motiejūnas 1831 sausio 10 oczadzenia apsinuod smalkėm, palaidotas Vaškų kapeliuose. Liko sūnus Kazimieras.

3/26/2016 4/1/2018

Emilija Motiejūnaitė (1836 - 1836)

Krikštyta 1836 11 06 Vaškų RKB. Krikštatėviai: Juozapas Kazilionis su Emilija Piergawna, pana. Emilija, Kazimiero Motiejūno ir Elžbietos Vaitiekūnaitės dukra mirė Velžių kaime 1836 lapkričio 29 dieną,...

11/13/2014 4/1/2018

Anelė Motiejūnienė (c.1841 - 1890)

"Ona", "Janulevičiūtė"

Gyveno Saločių parapijos Namišių kaime. Minima 1858 m. 1868 Saločių RKB santuoka Nr. 19 1873 Saločių RKB mamos mirtis Nr. 88. 1875 Saločių RKB tėvo mirtis Nr. 3

2/15/2010 4/1/2018

Povilas Motiejūnas (deceased)

2/23/2010 4/1/2018

2/23/2010 4/1/2018

Kazimiera Motiejūnaitė (1890 - 1921)

2/23/2010 4/1/2018

Elena Motiejūnaitė (c.1869 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Leveikonių kaime. Minima 1907 m. Gyveno Leveikonių kaime.

2/23/2010 4/1/2018

2/16/2010 4/1/2018

Jonas Motiejūnas (1884 - d.)

2/19/2010 4/1/2018

Uršulė Motiejūnaitė (1883 - 1962)

Vaškų valsčiaus ūkininkė. Gyveno Vainaronių kaime. Minima 1929 m.

2/20/2010 4/1/2018

1/13/2011 4/1/2018

Eleonora Motiejūnaitė (c.1872 - 1935)

Vaškų valsčiaus ūkininkė. Gyveno Galkų kaime. Minima 1929 m., 1931 m.

2/23/2010 4/1/2018

Monika Motiejūnaitė (1881 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Velžių kaime. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1905 m. lapkričio 22 d. 1905 Saločių RKB santuoka Nr. 40

2/15/2010 4/1/2018
Private User      
Private User      

Simeonas Motiejūnas (1907 - d.)

Kiburių p. Velžių k. Santuoka Kiburių b. 1937 m. vasario 9 d. Gyveno Kiemėnų (Miškinių Ušvilynės) kaime. Gyveno Velželių kaime.

7/9/2013 3/16/2018

1942 m. minimas Biržų apskrities Kiburių parapijos Saločių valsčiaus Velžių kaime pas motinos seserį Marijoną Stanislovaitienę.

4/10/2012 3/11/2018

Teodoras Janušonis (1923 - 1981)

1942 m. minimas Biržų apskrities Kiburių parapijos Saločių valsčiaus Velžių kaime pas motinos seserį Marijoną Stanislovaitienę.

4/10/2012 3/11/2018

Felicija Janulevičienė (1922 - 2005)

1942 m. minima Biržų apskrities Kiburių parapijos Saločių valsčiaus Velžių kaime pas motinos seserį Marijoną Stanislovaitienę.

4/10/2012 3/11/2018

Antanina Petronytė (deceased)

1942 m. minima Biržų apskrities Kiburių parapijos Velžių kaime našlės Marės Stanislovaitienės ūkyje.

3/11/2018 3/11/2018

Antanas Petronis (1937 - 1951)

1942 m. minimas Biržų apskrities Kiburių parapijos Velžių kaime našlės Marės Stanislovaitienės ūkyje.

11/16/2013 3/11/2018
Private User      
Private User