Projects » Verbond der Edelen (1565-1567) » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Willem I van Merode Warouw MP (1514 - 1588)

"Seigneur de Waroux"

Vanaf 1576 was Willem van Merode Warouw (Guillaume de Merode Waroux) burgemeester van Luik tot zijn dood in 1588. In 1566 trad hij mogelijk toe tot het Eedverbond der edelen, maar het kan op die lijst ...

12/8/2012 6/27/2015

Lees: Historici.nl

12/20/2012 2/1/2013

Alef van Aggema MP (b. - 1572)

11/13/2012 2/1/2013

1/26/2013 1/26/2013

1/26/2013 1/26/2013

1/26/2013 1/26/2013

François de Wolbock MP (deceased)

1/25/2013 1/25/2013

1/25/2013 1/25/2013

1/25/2013 1/25/2013

Willem III van Merode, heer van Duffel en Muggenberg MP (c.1522 - 1597)

"Heer van Muggenberg", "voogd van Duffel"

genealogieonline.nl... ; Ter Coulster Op 17 juli 1517 wordt het slot Ter Coulster in Heiloo door de met de Geldersen verenigde Friese rebellenhoofdman Grutte Pier in de as gelegd. Erfdochter Cath...

9/10/2011 1/25/2013

Sippe van Meckema MP (1531 - 1599)

"Scipio"

11/10/2012 1/25/2013

Hendrik van der Laen MP (c.1537 - 1608)

1/22/2013 1/25/2013

Gualtherus Gruterus MP (b. - aft.1583)

"Wouter van Gruuthere", "Wouter de Grutere"

1/25/2013 1/25/2013

Aucke van Unia MP (b. - c.1578)

Aucke van Unia , zoon van Juw en Aelke van Juckema , die te Wirdum , vrij zeker op Unia-state woonden, waar hij ook met zijne vrouw Anna van Tjaerda schijnt verblijf te hebben gehouden. Hij werd in 156...

11/14/2012 1/21/2013

Jan Simonsz Scheltinga MP (1512 - 1569)

In 1551 was hij schepen te Leeuwarden, moest in 1567 vluchten , werd 9 Jan. 1568 gedagvaard en daarna gebannen, terwijl hij in Mei van dat jaar bij Heiligerlee streed. Of hij zich daarna bij de Waterge...

1/21/2013 1/21/2013

Sybren Sybrensz MP (deceased)

"Sibrand Sibrandius"

1/21/2013 1/21/2013

Frans Hemmes MP (deceased)

"Franciscus Hemmius"

1/21/2013 1/21/2013

Sippe van Scheltema MP (deceased)

Sippe van Scheltema offerde zich voor de zaak der vrijheid op, vlugtte en gaf ook buiten 's lands bewijzen van zijne goede gezindheid. Hij voegde zich bij zijne landgenooten om met Prins Willem in onde...

11/12/2012 1/20/2013

Sybeth van Scheltema MP (deceased)

Sybe of Sybeth van Scheltema huwde met Trijn van Feytsma , van Boxum , waar zij in 1559 en 1566 op Scheltemastate hebben gewoond. In eene acte van 31 Januari 1567 wordt hij een der Verbondene edele...

12/2/2012 1/20/2013

Minne van Scheltema MP (b. - 1597)

Minne van Scheltema, zoon van Gabbe en Tjets Ydsma , die op Groot-Scheltema onder Ferwerd verblijf hielden. Hij huwde met Tietke van Feytsma , met wie hij in 1567 te Hallum woonde, vrij zeker op het al...

11/12/2012 1/20/2013

Epe van Douma MP (c.1542 - 1602)

11/7/2012 1/20/2013

Syds Keimpes Donia MP (1519 - 1573)

11/8/2012 1/20/2013

Laes van Jongema, genaamd Laurentius Jongema MP (c.1546 - 1626)

"Agge Doeckes van Walta", "Laurentius Jongma", "Laes van Jongema"

11/7/2012 1/20/2013

Aeltze van Jaersma MP (b. - 1574)

11/16/2012 1/20/2013

11/14/2012 1/20/2013

Here van Hottinga MP (b. - 1613)

11/11/2012 1/20/2013

Douwe van Hottinga MP (b. - aft.1612)

12/2/2012 1/20/2013

Tiete Epes van Hettinga MP (b. - c.1574)

Hij was hoofdeling te Hommerts en was kapitein in het leger. HvF 16692-250 d.d.1561:Tiete van Hettinga in de Hommerts. HvF 16692-352 d.d.1562:Tiete en Homme van Hettinga als broers. HvF 16693-257...

10/6/2008 1/20/2013

Homme van Hettinga MP (b. - 1574)

Grietman van Baarderadeel 1558/1567,wonende te Jorwerd. Rentmeestersrekeningen T4: in 1555/1556 verkoopt Homme een plaats te Marssum en 2 plaatsen te Schillaard. HvF 16691-159 d.d.1556:Homme van He...

10/6/2008 1/20/2013

Otte van Herema MP (b. - 1583)

11/14/2012 1/20/2013

Jorryt Seerps van Hania MP (b. - 1581)

11/21/2012 1/20/2013

Hartman van Harinxma MP (b. - c.1583)

11/20/2012 1/20/2013

Haring van Harinxma MP (b. - 1581)

11/10/2012 1/20/2013

Pybe van Haerda MP (c.1539 - 1571)

"Pybo (van) Harda"

11/19/2012 1/20/2013

Tjepcke van Goslinga MP (b. - 1581)

11/25/2012 1/20/2013

Taecke van Galama MP (b. - 1568)

11/12/2012 1/20/2013

Hartman van Galama MP (1533 - 1568)

11/17/2012 1/20/2013

Seerp van Galama MP (1528 - 1581)

10/6/2008 1/20/2013

Atte van Fernia MP (b. - 1569)

11/17/2012 1/20/2013

Syds Minnes van Eminga MP (b. - 1605)

11/14/2012 1/20/2013

Hessel van Eminga MP (c.1542 - 1605)

11/20/2012 1/20/2013

Botte van Eminga MP (b. - bef.1573)

11/14/2012 1/20/2013

Tjeerd van Andringa MP (deceased)

1/20/2013 1/20/2013

Gosse van Andringa MP (deceased)

12/5/2012 1/20/2013

1/20/2013 1/20/2013

Baerthe van Idsaerda MP (1528 - 1603)

11/19/2012 1/8/2013

1/1/2013 1/1/2013

10/29/2009 12/29/2012

7/31/2012 12/29/2012

Adrien de Montoye MP (deceased)

12/29/2012 12/29/2012

Antoine de Mol MP (deceased)

12/15/2012 12/29/2012

12/19/2011 12/29/2012

Gijsbert van Mathenesse MP (1537 - 1598)

9/9/2012 12/29/2012

Geleyn Zegers van Ideghem, heer van Wassenhoven MP (b. - 1564)

"Ghilain", "Guillaem"

biografischportaal.nl... in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) ZEGERS (Guillaem of Ghilain), ridder, heer van Wassenhoven, ambachtsheer van Arentsberge en Amme...

12/14/2012 12/25/2012

2/4/2012 12/22/2012

Johan van Bylandt MP (1525 - 1565)

11/25/2012 12/22/2012

12/22/2012 12/22/2012

9/8/2012 12/22/2012

Philippe de Bailleul MP (deceased)

thepeerage,,, ; Philippe de Bailleul # 494247 Last Edited=22 Aug 2011 Bought Willow Hall, Thorney, nr Peterborough.Migrated from the Spanish Netherlands to England in the 17th century to es...

12/20/2012 12/21/2012

genealogieonline.nl... ;

5/27/2012 12/20/2012

Poppe Fredericks van Roorda MP (1577 - 1616)

"Popke", "Popcke"

11/12/2012 12/20/2012

Tjalling van Eysinga MP (b. - 1569)

11/10/2012 12/20/2012

Frans van Eysinga MP (c.1530 - 1603)

3/16/2010 12/20/2012

Focke van Eysinga MP (b. - c.1563)

11/10/2012 12/20/2012

Ritscke van Eysinga MP (b. - 1573)

11/10/2012 12/20/2012

Seigneur de Lygny Tongrinne Fuentes: - persona: Geénéalogie de la famille d'YVE

8/11/2008 12/20/2012

12/20/2012 12/20/2012

More (though scarce) information on the Waldecker family to be found in the Eiflia Illustrata (Part 2) of Johann Friedrich Schannat. Possibly also more information to be found through the Institut Gran...

12/20/2012 12/20/2012

12/19/2012 12/19/2012

Francois Pypenpoy MP (deceased)

"Pipenpoy", "Pypenpoy"

biografischportaal.nl... ;

12/19/2012 12/19/2012

Agge van Osinga MP (b. - bef.1589)

historici.nl... ;

11/12/2012 12/19/2012

Hassel Hanes van Oosthem MP (c.1530 - d.)

historici.nl... ;

11/10/2012 12/19/2012

biografischportaal.nl... ; ridder heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis edelman van Zeeland

11/15/2012 12/17/2012

Martin Lopes de Villanova MP (c.1534 - d.)

12/13/2012 12/17/2012

Bernard de Malberg MP (deceased)

12/16/2012 12/16/2012

geneanet.... ;

12/16/2012 12/16/2012

Dirk van der Does MP (1518 - 1573)

historici.nl... ; googlebooks... ; genealogieonline...

12/16/2012 12/16/2012

12/15/2012 12/15/2012

12/15/2012 12/15/2012

12/15/2012 12/15/2012

12/15/2012 12/15/2012

12/12/2012 12/14/2012

Nicolaus, heer van Assendelft MP (c.1514 - bef.1570)

"Nicolaus", "Nikolaas", "Claes"

Zijn vrouw Willemina had geen kinderen. Hij had wel 4 natuurlijke kinderen, aan elk van wie hij 1000 brabantse guldens vermaakte. Johannes Filipus Catharina Johanna

12/14/2012 12/14/2012

Exilé à Cologne pour protestantisme

12/14/2012 12/14/2012

12/14/2012 12/14/2012

12/14/2012 12/14/2012

Arnold de Landas, seigneur de Péromez MP (c.1523 - d.)

"Arnold", "Arnoud", "Arnoul"

biografischportaal.nl... ; in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) LANDAS ( Arnold de), Heer van Piennes en Hermes de Landas, Heer van Estoine, broeders en zonen v...

12/11/2012 12/14/2012

Jérôme Hermes de Landas, seigneur d'Estrun MP (c.1525 - d.)

"Hercules", "Hermes"

biografischportaal.nl... ; in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) LANDAS ( Arnold de), Heer van Piennes en Hermes de Landas, Heer van Estoine, broeders en zonen...

12/11/2012 12/14/2012

Jasper van der Noot, heer van Carlo MP (deceased)

"Jasper", "Gaspard"

gw1.geneanet.org... ; M Jasper aka Gaspard van der Noot Parents Wouter aka Wauthier van der Noot, Chev, Sgr de Risoir Catherine Hinckaert †1570 Spouses and children Married to Jeann...

5/31/2012 12/13/2012

2/19/2012 12/13/2012

12/28/2011 12/13/2012

Artus van Brederode MP (c.1530 - 1592)

12/13/2012 12/13/2012

Thierry, fils naturel de Claude Bouton, seigneur de Corberon, releva Mélin en 1556. Il allait épouser Barbe Lopez de Villanova. Thierry Bouton était proche des réformés et ses biens furent saisis dès 1...

12/13/2012 12/13/2012

12/12/2012 12/13/2012

Uit Wikipedia: Bernard van Merode of Bernhard van Merode was heer van Rummen, heer van Ramsdonk en, door zijn huwelijk, eigenaar van het kasteel van Houthem. Bernard van Merode was protestant en maak...

5/30/2012 12/12/2012

dbnl.org.... ; Albert van Huchtenbrouck ., een der Verbonden Edelen en aanhanger van prins Willem I, gehuwd met Maria van Hoxwier ........ Zie: C.A. van Sypesteyn, Het merkwaardig beleg van Osten...

9/30/2012 12/12/2012

Zie Dutch Revolt - Universiteit Leiden...

5/31/2012 12/12/2012

Joachim van Hoemen, drost tot Leende MP (deceased)

"van Hoemen", "van Hoemmen"

7/15/2011 12/12/2012

9/25/2011 12/11/2012

Ludwig, Graf von Nassau MP (1538 - 1574)

"Lodewijk van Nassau"

See Wikipedia... Louis of Nassau (January 10, 1538 – April 14, 1574) was the third son of William, Count of Nassau and Juliana of Stolberg, and the younger brother of Prince William of Orange Nassa...

3/25/2008 12/11/2012