Projects » Wageningers in de familie ? » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

NL : Er zijn grote verschillen in welvaart tussen Nederland en ontwikkelingslanden. Als je hier wat aan wilt doen, dan is dat in de eerste plaats een taak van bekwame, gemotiveerde mensen uit die lande...

4/19/2012 2/2/2018

1/29/2018 1/29/2018

prof.dr.ir. Marius Dirk Dijt MP (1893 - 1983)

11/24/2017 11/24/2017

dr.ir. Hans DAVINA MP (c.1951 - 2014)

7/11/2016 7/12/2016

Professor Cornelis Teunis 'Kees' de Wit, dr.ir. MP (1924 - 1993)

"emeritus Hoogleraar Theoretische Teeltkunde"

: Leerling HBS-B te ZUTPHEN - Gelderland - NLD 1945 : start studie aan de Landbouw Hogeschool te WAGENINGEN : assistent onderzoeker BOONSTRA - Instituut voor Plantenveredeling van de LH 1953 : Pr...

3/3/2015 3/3/2015

Hendrik Jan Louwes, ir. MP (1921 - 1999)

ingenieur, vvd politicus, bestuurder

5/28/2012 4/10/2014

Marinus Cornelis Kik MP (1896 - 1975)

2/6/2013 10/5/2013

Willem Voorbeijtel Cannenburg studeerde vanaf 1934 aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Hij woonde Heerenstraat 12 bij de pensionhouder W.A. Huisman. Later verhuisde hij naar de Lawickse Allee 31. Op ...

9/15/2013 9/21/2013

Ir. Hendrik Adams MP (1900 - 1980)

bronnen: Wikipedia

3/31/2009 8/11/2013

10/5/2012 12/26/2012