Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Sytze Djurres Westerbaan (c.1773 - 1853)
  BS Overlijden met Sytze Djurres Westerbaan Bolsward 26-11-1853
 • Jan Pieter Land (1854 - 1915)
  Beroepen van Jan Pieter Land=* inlands kramer (1873)* Werkmeester Goud- en Zilversmid te Franeker (1874-1915) Meestertekens JL58 Bron:
 • Gosling Land (1817 - 1895)
  Gosling was Goud- en Zilversmid=Werkmeester Goud- en Zilversmid te Franeker (1843-1874) Meestertekens L156 Bron:
 • Hendrik Stevens Reitsma (1829 - 1885)
  Hendrik was in 1875 net als zijn vader Steven en zijn opa Tjitte, zilversmid te Leeuwarden.===Geboorte van / birth of Hendrik===* Kind: Hendrik Reitsma* Geslacht: Man* Geboortedatum: zaterdag 19 septem...
 • Hendrik Reitsma (1870 - 1916)
  Bij huwelijk was Hendrik reeds zilversmid====huwelijk of / marriage of Hendrik===* Bron: BS Huwelijk* Soort registratie: Huwelijksakte* Datum: 04-11-1908* Vader van de bruidegom: Tjitte Reitsma * Moede...

Zilver uit Friesland

Zilversmid FRIESLAND link-profiel

Zilversmeden Friesland ‧ 19de eeuw ‧

—0—

❦ ▶ ‧ familienaam ‧ ❧ ‧ ☙ ‧ ◾ ‧ geni-profile ‧ ● internet-documentatie ‧ ◆ ‧ nog invoegen - nog uitzoeken: • Pijttie Jacobs BRAAM dv. Jacob Klaesen B. & Dirck Sickes - kleindochter van: Claas Freerks Braam

—A—

◾ ‧ Pieter Jelle ATTEMA ‧ 1865-1941 ‧ ◾

—B—

BAARDA • Feike Jans ‧ Almenum 1798 | Almenum 30-05-1830 ‧ w:Franeker ‧ ▶ BAKKER
• Alle Klaas ‧ Groningen 28-10-1790 | Sneek 11-02-1853 ‧ • Jan Jans ‧ ✩ Heerenveen 11-07-1833 ‧ • Jetze Lykles ‧ Sneek-Woudsend doop24-08-1766 | Harlingen 23-01-1845 ‧ • Yke Gaeles ‧ Joure 23-03-1836 | A'dam 01-06-1890 ‧ Sneek ‧ ▶ BAKKERS • Folkert ‧ Dokkum 11-12-1849 | n.10-02-1915 ‧ w: Leeuwarden ‧ ▶ BANGMA • Lieuwe ‧ werkt in Joure c.1883 ‧ stopt in 1886 ‧ ▶ BARTELS • Meindert ‧ A'dam 1778 | Lw 20-12-1859 w: Franeker ‧ ▶ van der BEEK • Paulus Arnoldus ‧ Sneek 04-10-1829 | 's-Gravenhage 1909 w: Workum-Franeker ‧ ‧ ▶ BEEKHOF • Teunis Ydes ‧ Joure 14-02-1768 | Balk 10-11-1828 ‧ ▶ BEELING • Johannes Hieronimuszn. ‧ x ‧ Lw ‧ ▶ ten BERG • Bauke Jans ‧ x ‧ Dokkum ‧ ▶ BERGER • Adam Willems ‧ x ‧ Woudsend-Makkum ‧ ‧ ▶ BERGERS • Abraham Arents ‧ x ‧ Warga-Lemmer ‧ ‧ ▶ van der BIJ • Wouter Pieters ‧ x ‧ Gorredijk ‧ ❦ BIJKAMPMeine ‧ 1808-1898 ‧ ▶ BIJLSMA • Pieter Jans ‧ x ‧ Makkum ‧ ❦ BINKESPieter Rintjes ‧ 1816-1896 ‧ ▶ BLAAUW • Andries Jacobs ‧ x ‧ Lemmer ‧ ▶ BLEEKER • Douwe Reins ‧ x ‧ Harlingen ‧ ▶ BLINKSMA • Pieter Jensen ‧ x ‧ Sneek-Workum ‧ ▶ de BOER • Douwe Hendriks ‧ x ‧ Woudsend-Sneek-Balk-Makkum ‧ • Reinouw Sakes ‧ x ‧ Workum ‧ ▶ BOERSEMA • Beerend Jans ‧ x ‧ Kollum-Holwerd ‧ • Harke Berends ‧ x ‧ Holwerd ‧ ▶ BOERSMA • Ale de Groot ‧ x ‧ Sneek ‧ ▶ BOKMA • Hein Pieters Minnema ‧ x ‧ Sneek ‧ • Minne Eiberts ‧ x ‧ Sneek-Lemmer-Koudum ‧ • Sybren Johannes ‧ x ‧ Lw ‧ ▶ BOLMAN • Claas Wybe ‧ x ‧ Lw ‧ • Jan Claaszn. ‧ x ‧ Lw ‧ • Simon Jans ‧ x ‧ Lw ‧ ▶ BOLTJES • Egbertus Jan ‧ x ‧ Lw ‧ ▶ BOOMSMA • Benjamin Jacobs ‧ x ‧ Lw ‧ ▶ BOORSMA • Gabriel Tjerks ‧ 1796-n.1846 ‧ Warga ‧ • Geert Jacobs ‧ x ‧ Dokkum ‧ ‧ ▶ van BORN • Karel Bernardus ‧ x ‧ Lw ‧ ▶ BOS • Geert Hessels ‧ x ‧ Sneek-IJlst-Sloten ‧ • Saake Hepkes ‧ Sneek 1802-1870 Franeker ‧ Sneek ‧ ▶ BOUWKNEGT • Jan Everts ‧ Harlingen 1829-1915 ‧ Harlingen ‧ ▶ BOXHOORN • Sjoerd Jacobs ‧ Makkum 1829-1918 ‧ Makkum ‧ ❦ BRAAMHendrik Hendriks ‧ 1750-1808 ‧ ▶ BRANDSMA • Anne Bernardus ‧ Wijntjeterp 1827-1863 ‧ Drachten ‧ ‧ ▶ BREMER • Jan ‧ 1770-x ‧ w:Leeuwarden ‧ ▶ BROEKHUYSEN • Emanuel Mozes ‧ Sneek 1818-1846 Lw ‧ ▶ BROUWER • Athenasius Feyes ‧ Sneek 1794-1861 ‧ Sneek ‧ ‧ ▶ BRUINING • Gerardus Cornelis ‧ Lw 1757-1820 ‧ Makkum ‧ • Kornelis Gerardus ‧ 1791-1858 ‧ Makkum ‧ zv. G.C.‧ ▶ BRUNINGS • Christiaan Jacob ‧ Sneek 1816-1902 Joure ‧ • Ype Staak ‧ 1789-1870 ‧ Sneek-Joure ‧ ▶ BUIS • Hendrik Jacobus ‧ 1784-1844 ‧ Lw ‧ •

—C—

CABBOESPaulus Riddersma ‧ c.1805-1859 ‧ ❦ CAHAIS • Gerhardus Magnus ‧ Lw-Ferwerd ‧ ❦ CAMMANSCarolus Henderikus ‧ 1830-x ‧ ❦ CAMMING • Tieze Wybes ‧ Sneek ‧ ❦ CAMMINGA • Johannes Thomaszn. ‧ Lw ‧ ❦ CAMPHUIS • Jan ‧ Sneek ‧ ❦ COMPAAN • Douwe Klazes ‧ Gorredijk ‧ ❦ COOL • Pieter Wolters ‧ Sneek ‧ ❦ CRAMER • Johan Georg ‧ Lw ‧ ❦ CUPERUS • Hendrik Hendriks ‧ Lw ‧ •

—D— ‧

van DALSEN • Jan Durks ‧ Sneek-Woudsend ‧ ❦ DAMEN • Rein Johanneszn. ‧ Harlingen ‧ ❦ van DIJK • Gerrit Jans ‧ Dokkum ‧ • Jacob Hommes ‧ Lemmer-Sneek ‧ • Omius Oomkes ‧ Lw ‧ ❦ DIJK • Jacob Folkerts ‧ Dokkum ‧ ❦ DIJKSTRA • Dooitze Hendriks ‧ Akkrum-Makkum ‧ • Jan Cornelis ‧ IJsbrechtum ‧ • Murk Melles ‧Lemmer‧ • Sytze Roelofs ‧ Joure ‧ ❦ DILLINGH • Hermannus ‧ Lw ‧ ❦ DJURREMA • Djurre Klazes ‧ Dokkum-Franeker‧ • Klaas Djurres ‧ Dokkum ‧ ❦ DOODKORTE • Sybrandus Ferdinandus ‧ Lw ‧ ❦ DOTING • Bindert Jans ‧ Lw ‧ ❦ van DOUWEN • Izaak Jans ‧ Dokkum ‧ • Jan Wiebes ‧ Dokkum ‧ • Rinse Wiebes ‧Dokkum ‧ • Sibrand Winsemius ‧Dokkum‧ • Wiebe Jans ‧ Dokkum ‧ ❦ DRIELSMA • Benjamin Jonas ‧ Lw ‧ ❦ van DRIESUM • Eeuwe Simons ‧ Heerenveen ‧ ❦ DRIJFHOUT • Halbe Hansz. ‧ Balk ‧ • Hans Halbes ‧ Balk ‧ ‧ ❦ DUPARC • Symon Mozes ‧ Lw ‧ •

—E— ‧

EDELMAN • Jan Jacobus ‧ Dokkum ‧ ❦ EEKHOFF • Tiddorus Hermannusz. ‧ Lw ‧ ❦ EERDMANS • Albert Bernardus ‧ Bolsward-Harlingen-Heerenveen‧ • Bernardus Hendriks ‧Bolsward‧ • Hendrikus Bernardus ‧ Bolsward ‧ ‧ ❦ ELGERSMA • Klaas Franzes ‧ Makkum ‧ ❦ van ERP • Yvo Theodorus ‧ Lw ‧ ❦ EVERAARTS • Albert ‧ Lw ‧ ❦ EYSMA • Hendrikus Catrinus ‧Harlingen-Arum‧ •

—F— ‧

FABER • Haaye Jans ‧ Beneden Knijpe ‧ • Hendrik Wybes ‧ Joure-Sloten-IJlst ‧ • Jan ‧ Knijpe ‧ • Jan Luitjens ‧ Kollum‧ • Petrus ‧ Kollum-Dokkum ‧ • Pieter Eelkes ‧Harlingen ‧ • Weit Reinders ‧ Oldeboorn ‧ ❦ FAUST • Christiaan Rinzes ‧ Kollum ‧ ❦ FEDDEMA • Johannes Johannesz. ‧ Lw ‧ • Klaas Martens ‧ Lw ‧ ❦ FEENSTRA • Aene Hendriks ‧ Lw ‧ • Bauke Wybrandus ‧ Makkum-Balk ‧ • Hendrik Aans ‧ Lw ‧ • Jacob Rudolphus ‧ Sneek ‧ • Jacob Rudolphus ‧ Sneek ‧ • Jan Rudolphus ‧ Lw ‧ • Rudolphus Jacobs ‧ Sneek ‧ • Rudolphus Jacobs ‧ Sneek ‧ • Rudolphus Jans ‧ Lw ‧ ❦ FENNEMA • Jan Piers ‧Bolsward‧ • Pier Jan ‧Bolsward‧ • Pier Jans ‧ Bolsward ‧ ❦ FLIERINGA • Hendrik Gelliusz. ‧ Lw ‧ ❦ FLIERL • Harmen Georgs ‧Dokkum‧ ❦ FOPMA • Bauke Bernardus ‧ Oostermeer-Rottevalle‧ ❦ FRIMA • Gerard Jacobs ‧ Kollum ‧ ‧ •

—G—

❦ GAASTRA • Hendrik Sjoerds ‧Gorredijk‧ • Jacob Sjoerds ‧ Oldeboorn ‧ • Johannes Sjoerds ‧Grouw‧ • Minne Sjoerds ‧ Joure ‧ • Sjoerd Hendriks ‧Gorredijk‧ • Sjoerd Tabes ‧ Heerenveen ‧ ❦ van der GEEST • Jan ‧Almenum‧ • Wybrandus van der GEEST ‧ Lw ‧ ❦ GEMSER • Petrus Petrusz. ‧ Franeker ‧ ❦ GLASZ • Haring Lodewijk ‧ Gorredijk ‧ ❦ van GOCH • Freerk Johannes ‧ Dokkum ‧ ❦ GOSLINGS • Gosling Jans ‧ Dokkum ‧ • Jan ‧ Dokkum‧ ❦ GRAAFSTAL • Petrus Franciscus ‧ Lw ‧ ❦ GREIDANUS • Harmen Petrus ‧ Heerenveen-Wolvega ‧ • Jacob Petrus ‧ Heerenveen ‧ ❦ GROENHOUT • Dirk Ypes ‧ Sneek; Dronrijp ‧ • Ids Dirks ‧ Stiens; Dronrijp ‧ ❦ GROENHUIJSEN • Simon Jans ‧ Bolsward-Sneek ‧ ❦ GROENOUW • Jonas Hendriks ‧ Lw ‧ ❦ de GROUW • Mattijs Gerrits ‧ Schrans onder Huizum ‧ ❦ GULDENARM • Petrus Adamusz. ‧ Franeker ‧ ‧ •

—H—

❦ HAAKMA • Sicco Harmanus ‧ Dokkum ‧ ‧ ❦ de HAAN • Hendrik ‧ Lw ‧ • Jan Gerrits ‧ Lw ‧ • Jeen Minnes ‧ Joure ‧ • Jurjen Stevens ‧ Sneek ‧ • Steven Jacobs ‧ Sneek ‧ ‧ ❦ de HAAS • Alle Thijs ‧ Sneek ‧ • Jacob ‧ Lw ‧ ❦ HALBETSMA • Hidde Jacobus ‧ Gorredijk ‧ • Jacobus Hiddes ‧ Gorredijk ‧ ❦ HAMERSMA • Taekele Jans ‧ Franeker ‧ ❦ HANIA • Sytse Gerrits ‧ Schrans onder Huizum ‧ ❦ HANZON • Hendrik Jan ‧ Kuinre ‧ ❦ HARDORFF • Wilhelm ‧ Lw ‧ ❦ HEERINGA • Ulbe Wypkes ‧ Sneek ‧ ❦ van der HEIDE • Hendrik Frans ‧ Lw ‧ • Hermanus Johannes ‧ Harlingen ‧ • Johan Wilhelm ‧ Lw ‧ ❦ HEKEMA • Jou Harmens ‧ Lw ‧ ❦ HEKKES • Jacob ‧ Leeuwarden ‧ ❦ HEKMAN • Klaas Meinderts ‧ Balk ‧ ❦ HESSLING • Harmanus Johannes ‧ Lw ‧ ❦ HETTINGA • Doekle Romkes van ‧ Harlingen ‧ ❦ HEYEMA • Rinze Johannes ‧ Sneek ‧ ❦ HEYMANS • Gerardus Jans ‧ Lw ‧ ❦ HIEMSTRA • Johannes Jelles ‧ Makkum ‧ ❦ HOEFNAGEL • Sytze Klazes ‧ Heerenveen ‧ ❦ HOEKSTEIN • Christiaan Carel ‧ Lw ‧ ❦ HOFMAN • Fokke Gerkes ‧ Kollum ‧ • Gerke Fokkes ‧ Kollum ‧ ❦ HOFSTRA • Age Sipkes ‧ Balk ‧ ❦ HOGENHUIS • Jacob Johannes ‧ Lw ‧ ❦ HOITSMA • Jacobus ‧ Lw ‧ ❦ HOOGMEI • Jan Bonnes ‧ Lw ‧ ❦ van HOUTEN • H.L. ‧ Oosterlittens-Oldeboorn ‧ •

—I— —J—

JANSEN • Johannes Cornelis ‧ Lw ‧ ❦ JANSSEN • Heinrich Herman Johan ‧ Lw ‧ • Hermann Johan ‧ Lw ‧ ❦ JARINGSMA • Hans Jarings ‧ Akkrum ‧ ❦ JOEKES • Hendrik Jacobs ‧ Lw ‧ ❦ JOLMERS • Jolmer Douwes ‧ Bolsward ‧ ❦ de JONG • Hendrik ‧ Ferwerd ‧ • Murk Hendriks ‧ Hallum ‧ • Nicolaas Koopmans ‧ Lemmer ‧ • Pieter Uilkes ‧ Sneek ‧ • Rintje Hessels ‧ Lemmer ‧ • Romke Berends ‧ Bolsward ‧ • Romke Romkes ‧ Sneek ‧ • Uilke Pieters ‧ Noordwolde ‧ ❦ de JONG-KOOPMANS • Jacobje Nicolaas ‧ Lemmer ‧ ❦ JONGSCHAAP • Kornelis Sammes ‧ Oldeboorn ‧ • Samme Pals ‧ Oosterwolde ‧ ❦ JORNA • Theodorus ‧ St.Nicolaasga-Lemmer ‧ ❦ JORRITSMA • Ate Dirks ‧ Bolsward ‧ • Dirk Johannes ‧ Franeker ‧ • Johannes Dirks ‧ Franeker ‧ ❦ JURGENS • Philippus Johannes ‧ Lw ‧ •

—K— ‧

KALIS • Cornelis Jans ‧ Harlingen ‧ • Jan Cornelis ‧ Franeker-Lw-Harlingen ‧ ❦ KALVERBOER • Fedde Alles ‧ Bergum ‧ ❦ van der KAM • Eise Eisinga ‧ Bolsward ‧ ‧ ❦ KAMP • Jan Bartholomeus ‧ Rauwerd ‧ ❦ KAN • Joseph Elkan ‧ Lw ‧ ❦ KANNING • Hendrik Geerts ‧ Lw ‧ ❦ ten KATE • Teunis Wytzes ‧ IJlst ‧ ‧ ❦ KAT-HUSSER • Geertje ‧ Hindeloopen ‧ ❦ KEIKES • Tjeerd Annes ‧ Lw ‧ ❦ KEILEMAN • Coenraad Jacobs ‧ Bolsward ‧ ❦ KETELAAR • Jan Alberts ‧ Bergum ‧ ‧ ❦ KEUNINGJan Andries ‧ 1839-1874 ‧ ❦ KIJLSTRA • Anne Gerbens ‧ Drachten ‧ • Jakob Kamminga ‧ Drachten ‧ • Louis Oebeles ‧ Drachten ‧ • Reinder Willem ‧ Lw ‧ ❦ KISJES • Dirk Dirks ‧ Lw ‧ ❦ KOOI • Drieuwes Popkes ‧ Kollum ‧ • Jan Drieuwes ‧ Drachten-Kollum ‧ ❦ KOOPMANS • Cornelis Lambertus ‧ Sneek-Lemmer-Kuinre-Lw ‧ • Nicolaas Romkes ‧ Lemmer ‧ ❦ KRAMER • Jan Geerts ‧ Dokkum ‧ • Pieter Geerts ‧ Dokkum ‧ ❦ KRAMERS • Johannes Johannes ‧ Sneek ‧ ❦ KROMZIGT • Gerrit Johannes ‧ Gorredijk ‧ ❦ KROONTJE • Johannes Hendrikus ‧ Lw-Dronrijp ‧ ‧ ❦ KRUSEMAN • Peter Johan Nicolaas ‧ Lw ‧ ❦ KUIPERS • Albert Hendriks ‧ Workum ‧ • Albert Robijns ‧ Workum ‧ • Hermanus Haga van ‧ Sneek - Oosterwolde-Sexbierum-Lw ‧ • Jacob Ruurds ‧ Workum ‧ • Meindert Alberts ‧ Workum - Drachten ‧ • Robijn Alberts ‧ Workum ‧ • Ruurd Alberts ‧ Workum ‧ • Willem Ruurds ‧ Workum ‧ •

—L—

LAHAISE • Claas Rombartus ‧ Sneek ‧ ❦ LAM • Anske Douwes ‧ Lw ‧ ❦ LAMMERS • Pieter Roelofs ‧ Drachten ‧ ❦ LANDGosling ‧ Franeker ‧ • Jan Pieter ‧ Franeker ‧ ❦ de LANG • Popke Hendriks ‧ Heerenveen ‧ ❦ de LANG-DRIJFHOUT • Anke Nannes ‧ Heerenveen ‧ ❦ van der LEEUW • Gerrit Cornelis ‧ Schrans onder Huizum ‧ ❦ LEFEBRE • Louis Joseph ‧ Lw ‧ ❦ LIEUWMA • Fokke Hoites ‧ Harlingen ‧ ❦ LOOYENGA • Lambertus Aukes ‧ Lw ‧ ❦ LUBLINK • Wijbo Dominicus Hanekuik ‧ Oldeboorn ‧ •

—M—

van MANEN • Bernardus Taedes ‧ Bolsward ‧ ‧ • Gerben Taedes van MANEN ‧ Drachten - Bolsward ‧ ‧ • Hendrik van MANEN ‧ Sneek ‧ ‧ • Lourens Bernardus van MANEN ‧ Sneek ‧ ‧ • Taede Gerbens van MANEN ‧ Drachten ‧ ‧ • Taede Hendriks van MANEN ‧ Bolsward ‧ ‧ ❦ MENTZ • Alexander Johannes ‧ Leeuwarden ‧ ‧ ❦ MERKELBACH • Hendrik Johannes ‧ Harlingen ‧ • Hendrik Minnes ‧ Harlingen ‧ • Minne Hendriks ‧ Harlingen ‧ ❦ van der MEULEN • Jan Andries ‧ Sneek ‧ • Jan Jans ‧ Dronrijp ‧ • Johannes Wybrandus ‧ Bergum ‧ • Jouke Jans ‧ St. Annaparochie ‧ • Reinder Pieters ‧ Franeker ‧ • Sjoerd ‧ Sneek-Lw ‧ • Yde Hajonides ‧ Lw ‧ ❦ MEYER • C. ‧ Lw ‧ ❦ MINNEMA • Gosling Pieters ‧ Sneek ‧ ❦ van der MOLEN • Jelke Wiebes ‧ Surhuisterveen ‧ ❦ MOLENAAR • Sybren P. ‧ Heerenveen ‧ ❦ MULDER • Jacob Gerbens ‧ Woudsend ‧ •

—N—

NAUTA • Abel Baukes ‧ Sneek ‧ • Arend Wiltjes ‧ Heerenveen ‧ • Willem Wiltjes ‧ Heerenveen ‧ • Wiltje Arends ‧ Heerenveen ‧ • Wiltje Willems ‧ Heerenveen ‧ ❦ NIEUWHOF • Lammert ‧ Woudsend ‧ HeerenveenIJlst ‧ Koudum ‧ ❦ NOLETMartinus Johannes ‧ 1850-1927 ‧ •

—O—

van den OEVER • Haye Jacobs ‧ Bolsward ‧ ❦ OFFRINGA • Ate Jochums ‧ Schrans onder Huizum ‧ ❦ OLING • Lucas Crynes ‧ Leeuwarden ‧ ❦ ONEÏDES • Martinus ‧ Sneek ‧ ❦ OOSTERBAAN • Ale Jans ‧ Gorredijk ‧ • Jacobus Johannes Sr.‧Leeuwarden ‧ • Jacobus Johannes Jr. Leeuwarden ‧ • Johannes Jacobus ‧ Leeuwarden ‧ • Petrus Gerhardus ‧ Gorredijk ‧ ❦ OOSTERLOO • Jacobus Roelofs ‧ IJsbrechtum ‧ ‧ Franeker ‧ ❦ OOSTERWERF • Age Ages ‧ Sneek ‧ ❦ OOSTERWERFF • Jacob Ages ‧ Sneek ‧ ❦ OSSE ‧ Timotheus ‧ Oldemarkt ‧ •

—P—

PAS • Theodorus Theodorusz. ‧ Lw ‧ ❦ PATER • Hendrik Jurjens ‧ Lw ‧ ❦ PAULIDES • Johannes Paulus ‧Heerenveen ‧ • Johannes Paulus ‧Wolvega ‧ • Johannes Tjeerds ‧Heerenveen ‧ • Paulus Johannes ‧Heerenveen ‧ • Reinder Tjeerds ‧Makkum‧Heerenveen‧Mildam‧Oldemarkt ‧ • Tjeerd Johannes ‧Heerenveen ‧ ❦ PEEL • Daniël van ‧ Sneek ‧ Harlingen ‧ Dronrijp ‧ Kuinre ‧ ❦ PELSMA • Willem Klazes ‧ Wolvega ‧ ❦ PEREBOOM • Machiel Dubbelts ‧ Lemmer ‧ ❦ PERSIJN • Tjebbe Jacobs ‧ Lw ‧ ❦ PLOEG • Tjalke Johannes van der ‧ Grouw ‧ ❦ POL • Georgius Frederikus ‧Lw ‧ • Willem Frederiks ‧ Lw ‧ ❦ POLAK • Samuel Mozes ‧Lw‧Harlingen‧A'dam ‧ ❦ POSTHUMUS • Willem Sipkes ‧ Lw ‧ •

—R— ‧

RADEMA • Bartel Oedses ‧Kollum ‧ • Bartel Oedses ‧Kollum ‧ • Oeds Bartels ‧Kollum ‧ ❦ RADSMA • Gijsbertus Martens ‧Harlingen ‧ ❦ RAS • Willem Antonius ‧ Lw‧Ferwerd‧Buitenpost ‧ ❦ RAVEN • Tjeerd Jacobs - Augustinusga ‧ ❦ REGNERY • Jelle Pieters ‧Heeg ‧ ❦ REINKING • Gerard Willem ‧Balk‧Woudsend‧Bolsward‧Leeuwarden‧Hallum‧ ‧Lemmer ‧ ❦ REISIGER • Jacob Roelof Wagenaar ‧Leeuwarden ‧ ❦ REITSMAHendrik Stevens ‧Leeuwarden ‧ • Steven Tjittes ‧ Lemmer ‧ ‧ Sneek ‧ • Steven Tjittes ‧Sneek ‧ • Tjitte Stevens ‧ Heerenveen‧Sneek ‧ ❦ REKERS • Tjeerd Hendriks ‧Workum ‧ • REPKO ‧ Gerrit Jans ‧ Sneek ‧ ❦ REVEILLE • Stephanus sr. ‧ Lw‧Huizum ‧ • Stephanus jr. ‧Schrans onder Huizum ‧ ❦ REYNDERS • Reinder Izaaks ‧ Lw ‧ ❦ RIENSTRA • Eelke Jans ‧ Sneek ‧ • Jan Pieters ‧Sneek ‧ • Petrus Jans ‧Sneek‧ ❦ RIJKHOLT • Franciskus Antonius ‧ Lw ‧ • Ignatius Meinardi ‧ Lw ‧ ❦ RIJKMANS • Gerrit Bz ‧ Steenwijk ‧ ❦ RIJPSTRA • Jan Tjepkes ‧ Lemmer ‧ ❦ van RIJS • Sybren Rinses ‧ Dokkum‧Oostermeer‧Stiens ‧ ❦ RINGENOLDUS • Albert Wybes ‧ Wolvega‧Oldemarkt‧Noordwolde ‧ ❦ RISSELADA • Sjoerd Hessels ‧ Joure ‧ ❦ RODENBURG • Albert A. ‧ Sneek ‧ ❦ ROORDA • Philippus Sikkes ‧ Franeker ‧ ❦ ROOSWINKEL • Albertus Antonius sr. ‧ Lw ‧ • Albertus Antonius jr. ‧ Lw ‧ • Andreas Johannes ‧ Lw ‧ ❦ ROUKEMA • Jan Annes ‧ Sneek? ‧Lw ‧ •

—S— ‧

❦ SALVERDA ‧ Lambert Tammes ‧ Franeker ‧ ❦ SCHAAFSMA • Jan Alles ‧ Dokkum ‧ • Martje ‧ Dokkum ‧ ❦ SCHELTINGA ‧ Marius Daniels van ‧ Balk ‧ ❦ SCHIJFSMA • Jan Johannesz. ‧ Woudsend ‧Sneek ‧ • Johannes Jans ‧Sneek‧ • Johannes Johannesz. ‧ Woudsend‧Sneek‧ ❦ SCHMIDT ‧ Pieter Jurjens ‧ Lw ‧ ❦ SCHMITZ ‧ Willem Lammert ‧ Lw ‧ ❦ SCHREUDER • Jurjen Ernst ‧Lw ‧ • Simon Dirks ‧ Lw‧ • Willem Willems ‧Leeuwarden ‧ ❦ SCHUIL • Jakob Annes ‧ Sneek ‧ • Petrus Philippuszn. ‧ Lw ‧ • Philippus Ernestus ‧ Leeuwarden ‧ ❦ SCHURER • Teunis Bartholomeus ‧ Kollum ‧ Surhuisterveen ‧ ❦ SCHUT • Halbe Wouters ‧ Lw ‧ ❦ SETH • Casparus Fransz. ‧ Lw ‧ ❦ SIEBMA • Popke ‧ Bergum ‧ ❦ SIJTEMA • Jelle Sytzes ‧ Oldeboorn ‧ ❦ SIMONS • Wouter ‧ Sneek ‧ ❦ van SIPMA • Jelte Sipkes ‧ Oenkerk‧Hallum‧Dronrijp ‧ ❦ van SLEEN • Hendrik Meinardus ‧ Steenwijk ‧ ❦ SLOTERDIJK • Rintje Sipkes ‧ Bolsward ‧ ❦ SMEDEMA • Jeppe Klases ‧ Dokkum ‧ ❦ SMEDING • Hermanus Ritskes ‧ Lw ‧ • Jacobus Doekes ‧ Lw ‧ Dokkum ‧ ❦ SMIT • Harm Gz. ‧ Harlingen ‧ ❦ SMITS • Sape S. ‧ Oldeboorn ‧ ❦ SNOEK • Roelof Jans ‧ Lw ‧ ❦ SPAANSTRA • Bouwinus Jans ‧ Drachten ‧ Oosterlittens ‧ St Jacobiparochie ‧ Makkum ‧ • Jan Iebeles ‧ Noorder ‧ Drachten ‧ • Rinze Jans ‧ Drachten‧Wommels‧Berlikum‧Heerenveen ‧ ❦ SPANNENBURG • Laas Tjebbes ‧ Joure-Balk ‧ St.Annaparochie ‧ ❦ SPANNINGA • Geert Stoffers ‧ Bergum-Joure ‧ ❦ STEENSMA • Hendrik ‧ Heerenveen ‧ • Jan Romkes ‧ Workum ‧ • Jan Sjoerds ‧ Harlingen ‧ • Rintje Sjoerds ‧ Bergum ‧ • Sjoerd Rintjes ‧ Harlingen ‧ ❦ STELTMAN • Johannes Lubbertus ‧ Steenwijk ‧ • Harman ‧ Steenwijk ‧ • Lubbertus ‧ Steenwijk ‧ • Petrus Johannes ‧ Heerenveen ‧ • Rienk Jelles ‧ Gorredijk ‧ ❦ STERINGA • Minne Brands ‧ Dokkum ‧ ❦ STERRINGA • Gerben Hermanus ‧ Gorredijk ‧ ❦ STOKER • Jan Tjeerds ‧ Sneek ‧ ❦ SUSTRING • Albertus Martein Jzn. ‧ Sneek ‧ • Albertus Martein Azn. ‧ Sneek ‧ ❦ SWALUE • Nicolaas Cornelis ‧ Lw ‧ ❦ SWARTWOLD • Omius ‧ Lw ‧ ❦ SWERMS • Wigerus Jans ‧ ‧ Bolsward ‧ •

—T—

TASMA • Anne Johannesz. ‧ Lw ‧ Franeker ‧ • Freerk Luitzens ‧ Oosterwolde ‧ ❦ TERPSTRA • Baltus Jacobs ‧ Sneek ‧ ❦ TRELING • Franciscus Johannes ‧ Sneek ‧ • Jacobus Gerardus ‧ Sneek ‧ • ❦ TROOSTWIJK • Aron Abraham ‧ Lw ‧ ❦ TULLENERS • Egbertus Laurentius ‧ Lw ‧ • Hendrik Cornelis ‧ Leeuwarden ‧ ❦ TURKSMA • Levy Mozes ‧ Lw ‧ •

—U— ‧ —V—

VAES • Petrus Jacobus ‧ Harlingen ‧ ❦ VEDDES • Minse Feddes ‧ Schrans onder Huizum ‧ Lw ‧ ❦ van der VEEN • Albert Jans ‧ Gorredijk ‧ ❦ VEENSTRA • Daniel Sakes ‧ Lw ‧ • Sake Jitzes ‧ Sneek ‧ Leeuwarden ‧ ❦ van der VEER • Gauke Baukes ‧ Schrans onder Huizum ‧ • Nannus ‧ Hylaard ‧ Wommels ‧ Lw ‧ ❦ VEERSEMA • Heerke Gradinus ‧ Lw ‧ ❦ van der VEGTE • Wilhelm Jans ‧ Lw ‧ ❦ VELLINGA • Fokke Roelofs ‧ Drachten ‧ • Jan Roelofs ‧ Drachten ‧ ❦ VENEMA • Anne Wytzes ‧ Sneek ‧ ❦ VERF • Roel Merks ‧ Heerenveen ‧ ❦ VETTEVOGEL • Jacob Jans ‧ Harlingen ‧ ❦ VINKEN • Koenraad Johannes ‧ Lw ‧ ❦ VISSCHER • Cornelius Jacobus ‧ Dokkum ‧ ❦ VISSER • Dirk Jans ‧ Oosterwolde ‧ • Evert Pieters ‧ Leeuwarden ‧ • Gosse Reinders ‧ Warns ‧ • Hoite Jurjens Nijland ‧ Franeker ‧ • Klaas Reinders ‧ Stavoren ‧ • Nicolaas Sjoukes ‧ Sneek ‧ ❦ VOS • Gerrit Koops ‧ Heerenveen ‧ ❦ de VRIES • Cornelis Klaaszn. ‧ Lw ‧ • Daniel Samuels ‧ Franeker ‧ • Jan Ages ‧ Wolvega ‧ • Jan Jacobs ‧ Sneek ‧ • Klaas Cornelis ‧ Lw ‧ • Michiel Everts ‧ Heeg ‧ • Nicolaas Klaaszn. ‧ Lw ‧ • Pieter Jacobs ‧ Drachten ‧ • Reindert Klaaszn. ‧ St. Annaparochie ‧ Lw ‧ • Sybren Klazes ‧ Burum ‧ Grijpskerk ‧ • Wytze Jacobus ‧ Franeker ‧ •

—W—

WAGENAAR • Albert Martinus ‧ Sneek ‧ ❦ WAGENMAKERS • Sytze Leenderts ‧ Makkum ‧ ❦ de WAL • Hendrikus Johanneszn. ‧ Lw ‧ • Johannes Jans ‧ Lw ‧ • Meinardus Siderius ‧ Lw ‧ ❦ van der WAL • Josua ‧ Lemmer ‧ • Reinder Everts ‧ Heerenveen ‧ ❦ WALTHER • Johan George ‧ Lw ‧ • Klaas Klaasz. ‧ Lw ‧ ❦ WARREN • Meinardus Wilhelmus ‧ Sneek ‧ ❦ WARTNA • Livius Johannes ‧ Bolsward ‧ • Lodewijk~Lolke Feyes ‧ Bolsward ‧ ❦ WEETINK • Antonius Hermanus ‧ Lemmer ‧ Lw ‧ ❦ WEILAND ‧ Klaas Hendriks ‧ Makkum‧Workum ‧ ❦ WELBERGEN • Jacobus Julianus ‧ Sneek ‧ • Julianus Frederikus ‧ Sneek ‧ ❦ van der WERF • Dirk Sakes ‧ Sneek ‧ • Johannes Andries ‧ Harlingen ‧ ❦ van der WERFF • Eelke Jogchums ‧ Dokkum ‧ • Jan ‧ Dokkum ‧ ❦ ]