Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

jména z pomníku - Jimramov

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Samuel Němec (b. - 1945)
 • Ladislav Bašta (b. - 1945)
 • Josef Mrštík (1905 - 1945)
  Narodil se 10.9.1905 ve Starkoči č.p. 33 v čáslavském kraji v rodině rolníka. Vystudoval učitelský ústav v Čáslavi, kde také v roce 1924 maturoval. Jako mladý učitel přišel v roce 1928 do Jimramova. Ak...
 • Josef Pala (b. - 1945)
 • Václav Dobiáš (1920 - 1945)
  Narodil se v domě čp. 190 v Jimramově. Po gymnaziálních studiích navštěvoval Vysoké učení technické v Praze. Studium byl nucen přerušit po uzavření vysokých škol v době okupace. Zapojil se do odbojové ...

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

K UCTĚNÍ PAMÁTKY SPOLUOBČANŮ PADLÝCH A ZEMŘELÝCH VE SVĚT. VÁLCE

V KVĚTNU 1945 PADLI ZA OSVOBOZENÍ VLASTI

www.vets.cz/vpm/foto/mista/nahled/ceska-republika/kraj-vysocina/zdar-nad-sazavou/jimramov-1219/2694_jimramov-zr-2.jpg

Zdroj: [https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1219-jimramov/]

Na pomníku není uveden:

28. května 1942 bylo z Jimramova deportováno do vyhlazovacích koncentračních táborů 16 židovský občanů:

 • Brüknerová Hermína,n.1872k.t. Treblinka,
 • Eisinger Leopold, nar. 1904 k.t. Osvětim,
 • Halas Ervín, nar. 1915 k.t. Lublin,
 • Haas Viktor, nar. 1917 k.t. Lublin,
 • Haasová Ida, nar. 1889 k.t. Lublin,
 • Haasová Marie, nar. 1920 k.t. Lublin,
 • Hermann Karel, nar. 1917 k. t. Lublin,
 • Hermann Mořic, nar.1875 k.t. Treblinka,
 • Hermann Ota, nar. 1911 k. t. Lublin,
 • Hermannová Ludmila,n.I920k.t.Lublin,
 • Hemannová Pavla, n.1889 k.t. Lublin,
 • Lang Alexandr, nar. 1922 k.t. Osvětim,
 • Langová Markéta, nar.1900 k. t. Osvětim,
 • Neustadtlová Eliška,n.1894 k.t. Lublin,
 • Reiner František, nar. 1912 k.t. Lublin,
 • Ticho Rudolf, nar. 1913 k.t. Lublin