Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

81. pěší pluk - doplňovací okres Jihlava v První světové válce

Project Tags

view all

Profiles

Please add GENi profiles of those who served in the k. u. k. Infanterieregiment Nr. 81to this project, regardless of rank or notoriety.

Přidejte prosím k tomuto projektu genealogické profily těch, kteří sloužili v 81. pěším pluku v průběhu První světové války.