Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

oseriös forskning på Geni

« Back to Projects Dashboard

Have long wondered. When you find profiles claiming that you have found their roots right down to Adam and Eve. There is actually such a profile here at Geni. It becomes very hard to see these finding as credible and serious. Have asked them a number of times what they are basing their research on. It must be almost impossible to find sources that prove their assumptions. The risk is that some less experienced researchers buy their stories and take it for truth. Do not know how to get rid of this annoying stuff. Have any suggestion?

Svante Martin Julius

Har länge undrat.När man hittar inlagda profiler som påstår att man har hittat sina rötter ända ner till Adam och Eva.Det finns faktiskt en sådan profil här på Geni.Det blir väldigt svårt att se dessa rön som trovärdigaa ocjh seriösa.Har frågat vid ett antal ggr vad dom bygger sin forskning på.Det måste ju vara näst intill omöjligt att hitta en källa som bevisar deras antaganden.Risken finns att lite mindre erfarna forskare sväljer deras historier och tar det för sanning.Vet inte hur man ska få bort detta irriterande moment.Har någon förslag? Den källa som finns är bibeln berättelser.Där Är det helt trovärdigt..men det kommer prfiler med ett språk som ingen förstår längre fram i tiden.Var finns källan till dessa?

Svante Martin Julius