Genealogy Projects tagged with näitlejad on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti näitlejad

    Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti näitlejaid läbi kõigi ajajärkude. Samuti sobivad siia kõik muud teatritega seostuvad isikud: lavastajad, teatrite juhid, teatriteadlased, teatrikriitikud jne. Hakatuseks wikipediast Eesti näitlejate kategooria Viide Wikipediasse Eesti näitlejate loend (need kelle kohta on lugu Wikipedias, sealses järjestused) A Heilo Aadla ...