Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

van Beusekom families

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

  1. REDIRECT van Beusekom Family
  • [R van Beusekom Burgemeester van Benschop van 1899 -1927 tevens burgemeester van Hoenkoop en Polsbroek]
  • [Willem Isaac van Beusekom (wijziging geslachtsnaam bij KB d.d. 6-8-1860 nr. 24 in Doude van Troostwijk), burgemeester van Loenen]
  • [Egbert van Beusekom (1843 - 1922) Rentmeester]
  • [Johannes van Beusekom Burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente van Leijmuiden]
  • [Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom - spruit uit een aanzienlijke Brabantse, protestantse familie - werd geboren op 2 februari 1855 in Hilvarenbeek als zoon van Antonie Petrus van Beusekom, ontvanger der directe belastingen, en jonkvrouwe Joanna Jacoba Sara Bowier. Hij trouwde in 1881 met jonkvrouwe Cornelie Henriëtte Serraris. Zij kregen - behalve een doodgeboren zoon - vijf kinderen: twee zoons en drie dochters. W.J. Hubert van Beusekom stierf op 16 februari 1939 te 's-Gravenhage.]