Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

(van) Steenvoorde(n), Steinvoirde(n) genealogy

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE STEENVOORDEN

De oorsprong van de naam Steenvoorden

Wie zich met de genealogie van de familie-naam STEENVOORDEN en/of STEENVOORDE bezighoudt, vraagt zich snel af wat die naam betekent. Steenvoorde wil zeggen: "het steen aan de voorde" Dit houdt in dat aan een doorwaadbare plaats zo omstreeks in het midden van de dertiende eeuw een stenen huis moet hebben gestaan te midden van een nogal belangrijk gebied. Rijdwijk en de Waterlose een belangrijke afwatering van het veen en klei gebied. Een plek waar de kruisvaders van Sint Jan eens hun klooster hadden ligt het fundament van het kasteel Steenvoorde. Het pad er naartoe ligt er nog en in de zomer loopt men er graag.

Bron: Dr. J.G.N Renaud. Archeologisch onderzoek naar het Kasteel van Steenvoorde

De Familie- Stam-vaders

De familie-naam en oorsprong gaan terug tot het jaar 1100-1209 met als stam-ouder Wiliam van STEINVOIRDE en zijn zoon Dieric (geb 1207) van Steinvoirde. Of zij al tot het Riddergilde behoorden is niet zeker. Immers, in die tijd werden welgestelde en invloedrijke boeren ook wel tot de adelstand verheven. De Ridder Steenvoirde was WEL de woordvoerder van de Graaf van Egmond. Deze Gerard van Steenvoorde of Gerard van Leyden anno 1346 heeft een vooraanstaande plaats gehad in de ontwikkeling van Leyden.

In eerdere studies werd steeds aangenomen dat het eerste gebruik van de naam Steenvoorde ontstond, nadat Jan I, zoon van Gerard van Leyden (1289) deze naam ontleende aan het landgoed dat zijn vader in Rijswijk had verworven. Het lijkt er nu op dat eerder omgekeerd was en dat het landgoed de naam van de familie heeft aangenomen.

In de middeleeuwen bestonden geen offici�le namen. Deze zijn pas verplicht gesteld door Napoleon rond 1800. Het feit dat de familie al sinds 1125 de naam Steenvoorde voerde, betekent dat ze zeker in de vroegste tijd een zekere maatschappelijke status hadden en konden lezen en schrijven.

In Noord Frankrijk (Frans-Vlaanderen) is ook een plaats Steenvoorde tot op heden is er geen enkel verband aangetoond tussen deze plaats en de familienaam. In eerste instantie veronderstelde men dat de huidige Steenvoorden's afstammelingen waren van vluchtelingen uit deze plaats. Deze gedachte vond zijn oorsprong in het feit dat Johanna Steenvoorden (1850-1935) beweerde dat alle Steenvoorden's uit Frankrijk kwamen. Hoe zij hierbij kwam is niet bekend. Wel is bekend dat zij als een van de weinigen uit haar tijd (en milieu) kon lezen en schrijven, zij had hier haar bijnaam malle Ant aan te danken en mogelijk heeft zij iets gelezen dat haar aan het denken heeft gezet. In ieder geval hebben meerdere Steenvoorden's de plaats Steenvoorde bezocht en wat onderzoek in die richting gedaan. Het belangrijkste tastbare resultaat is het hier opgenomen verhaal, dat inderdaad melding maakt van een aantal vluchtelingen (16) uit de periode 1566-1580. Pas toen het onderzoek naar de stamvader van de Familie verder vorderde bleek dat er (nog) geen relatie bestond tussen de familie Steenvoorde en de Franse plaats Steenvoorde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er thans geen andere Steenvoorden's zijn waarvan de stamvader wel uit deze plaats afkomstig is. Het was niet ongebruikelijk dat als je in vroegere dagen van woonplaats veranderde je naam automatisch verlengd werd met het toevoegsel 'van' en vervolgens de plaatsnaam. In dit geval dus 'van Steenvoorde'.

Zie ook: F. Claes. Herkomstnamen en immigratie in dienst tot 1400. Naamkunde 30. 1998. pag.109.

Schrijfwijze van de familie-naam: Varianten e/o Samenstellingen

  • Ludolf de STENUORDE (oorkonde Doetinchem anno 1230) in onderzoeks-instituut Meertens

Steenvoorde • Van Steenvoorde, Steenvoorden • Van Steenvoorden • Van Steenvoorn • Steenvoort • Van Steijnvoort • Van Steinfoorn • Steinfort • Steinffurth • Steenvoord • Steinvoorn • Van Steinvoorn • Steinfoort • Steinfoorte • Steinvoren • Van Steinvoren • Stembert • Stembord • Stemfoort • Stempher • Van Stempher • Stemvers • Stenfert • Stenvers • Van Stijnvoort • Van Steinvoordt •

Beroepen die we tegenkomen zijn die van

  • Ridder • Leenheer • verschillende Schouten • Bouwmeesters (vele kerken, Wees en Gasthuizen, Abdijen c.q. kloosters, Boerderijen en Herenhuizen.

Samen met Jeanne Van Eeden op zoek naar Afbeeldingen.

Bronnen

Een grote koppeling is tot standgekomen met hulp van het onderzoek van de gebroeders Steenvoorde (Henk, Roland, Leen en Ferry uit Noordwijk) onderzoek op basis van door de heer Zwolsman ingesteld historisch onderzoek naar de oorsprong van de familie in verband met de bouw van de wijk Steenvoorde in Rijswijk. Alsmede van de gids Kwartierstatenboek van 15 Hillegomse families waarbij in het bijzonder de familie van Adrianus Theodorus Zeestraaten met hulp van Rosa op der Heijde.

Op dit moment concentreer ik me op moederszijde BON, M�lller, BAARS, MANS en Vaderslijn en aangetrouwden zoals OVERWATER, WOLKERS, MARTENS, van EGMOND en STERK vanuit Amsterdam.