Surnames » Akkawi » Profiles
Photo
Name

Adele Akkawi (deceased)

Ali Akkawi (deceased)

Alice Akkawi (Fannous) (deceased)

Alice Akkawi (Fanous) (deceased)

ANGELE Akkawi (deceased)

Badee3a Akkawi (deceased)

BOULOS Akkawi (deceased)

Costa Akkawi (deceased)

Elias Akkawi (deceased)

Farid Akkawi (deceased)

Fatmeh Akkawi (deceased)

Fawziye Akkawi (Kassem) (deceased)

George Akkawi (deceased)

Hanna Akkawi (deceased)

Hdeieh Akkawi (deceased)

Hilwa Akkawi (deceased)

Ibrahim Akkawi (deceased)

IBRAHIM Akkawi (deceased)

Indrawes (Andrew) Akkawi (deceased)

Jameel Akkawi (deceased)

Jamil Akkawi (c.1904 - 1995)

MARIA AKKAWI (deceased)

MOUSSA Akkawi (deceased)

Munir Akkawi (deceased)

Nabil Akkawi (1939 - 2003)

Nassif Akkawi (deceased)

Nayfeh Akkawi (deceased)

NICHOLAS Akkawi (deceased)

Phomia Akkawi (deceased)

SHAMMA AKKAWI (deceased)

Yousef Akkawi (deceased)