Surnames » Andrijašević » Profiles
Photo
Name

Kačić Andrijašević MP (deceased)

Andrijašević MP (deceased)

1. Andrijašević Pavlak MP (deceased)

2. Andrijašević Pavlak MP (deceased)

? Andrijašević MP (deceased)

? Andrijašević MP (deceased)

Agata Andrijašević (Luetić) MP (c.1920 - d.)

Alesandro Andrijašević MP (1864 - 1864)

Alfonzo Miro Andrijašević Pavlak MP (1924 - 1999)

kumovi bili Juras Miško katol.težak iz Graca i Petar Visković pok. Grge iz Podace

Ana Roščić Andrijašević MP (1768 - 1806)

Ana Pusina? (Andrijašević) MP (1897 - 1972)

Ana Andrijašević MP (1843 - d.)

Ana Prodan (Andrijašević) MP (1844 - d.)

Ana Roščić Andrijašević MP (1692 - d.)

Ana Puharić (Andrijašević) MP (1788 - d.)

Ana Andrijašević (Batinić) MP (1844 - 1918)

Ana Andrijašević MP (1784 - d.)

Ana Andrijašević (Franković) MP (1888 - d.)

Ana Batinić (Andrijašević) MP (c.1835 - d.)

Ana Andrijašević (Srzić) MP (c.1880 - d.)

Ana Kačić Andrijašević (Vladić) MP (deceased)

Ana Andrijašević (Prodan) MP (c.1735 - d.)

Ana Andrijašević (Jurković) MP (c.1775 - d.)

Ana Andrijašević (Radovanović) MP (1837 - d.)

Ana Andrijašević MP (1878 - d.)

Ana Andrijašević (Šestanović) MP (c.1760 - d.)

Ana Olivari (Andrijašević) MP (1877 - 1954)

Ana Andrijašević aliti Pavlaković MP (deceased)

Ana Kačić Andrijašević (Blašković) MP (1804 - d.)

Ana Andrijašević (Vladić) MP (deceased)

Ana Katić (Andrijašević) MP (1760 - d.)

Ana Andrijašević (Bartulović) MP (1873 - 1963)

Ana Bartulović (Andrijašević) MP (1803 - 1864)

Ana Andrijašević (Adar) MP (1780 - d.)

Ana Andrijašević (Juras) MP (1823 - 1877)

Ana Viskić (Andrijašević) MP (1799 - 1881)

Ana Andrijašević MP (1794 - 1881)

Ana Andrijašević MP (1794 - d.)

Ana Milošević (Andrijašević) MP (1869 - 1898)

Ana Radelić (Andrijašević) MP (1854 - 1908)

Ana Stipić (Andrijašević) MP (1854 - 1928)

Ana Andrijašević MP (1902 - 1906)

Ana Anka Matija Vinac (Andrijašević) MP (1906 - 1995)

Ana Filomena Andrijašević MP (1848 - d.)

Ana Rena Belak (Andrijašević Pavlak) MP (1926 - 2013)

kumovi bili Anka Martičić Matina i Ivan Cvitanović Težak od 26.9.1996 koristi se slućbenim imenom RENA

Andja Miošić (Andrijasević Pavlak) MP (deceased)

Andriana Roščić Andrijašević MP (1810 - d.)

Andriana Babić (Andrijašević) MP (deceased)

Andrija Roščić Andrijašević MP (1762 - d.)

Andrija Roščić Andrijašević MP (1737 - d.)

Andrija Roščić Andrijašević MP (1656 - d.)

Andrija Andrijašević MP (1843 - d.)

Andrija Andrijašević MP (1924 - d.)

Andrija Andrijašević MP (1862 - d.)

Andrija Andrijašević MP (1910 - 1993)

Andrija Andrijašević (Andrijašević Pavlak) MP (1829 - 1894)

Andrija Andrijašević aliti Pavlaković MP (c.1679 - d.)

prvi od brace poseo koristiti pridjev-patronim Pavlaković

Andrija Andrijašević aliti Pavlaković MP (1752 - d.)

umra prije 3/1802

Andrija Andrijašević Pavlak MP (1746 - 1752)

Andrija Andrijašević MP (1913 - 1942)

Andrija Andrijašević MP (1679 - d.)

Andrija Andrijašević MP (deceased)

Andrija Andrijašević MP (1790 - d.)

Andrija Andrijašević MP (1721 - d.)

Andrija Andrijašević MP (1941 - 1942)

Andrija Ante Andrijašević Pavlak (Andrijašević) MP (1869 - 1956)

Andrijana Rogulj (Andrijašević Pavlak) MP (1818 - 1904)

Adrijana Vuinac (Andrijašević Pavlak) MP (1860 - 1900)

Andrijana Andrijaševič Pavlak (Andrijašević Pavlak) MP (1890 - 1907)

Andrijana Andrijašević (Bartulović) MP (1837 - 1925)

Andrijana Sinković (Andrijašević) MP (1795 - 1875)

Andrijana Andrijašević MP (1795 - d.)

Andrijana Mirko (Andrijašević) MP (1804 - 1881)

Ane Andrijašević (Jelčić) MP (1843 - 1915)

Ane Roščić Andrijašević (Sumić) MP (1750 - 1815)

Ane Bilas (Andrijašević) MP (1885 - 1914)

Ane Andrijašević (Žarnić) MP (c.1800 - d.)

Ane Andrijašević-Pavlak (Cvitanović) MP (1902 - 1928)

Ane Dobrila Andrijašević (Bilas) MP (1910 - 1991)

Ane Andrijašević (Bartulović) MP (1838 - 1916)

Ane Gojak (Andrijašević) MP (1840 - 1890)

Ane Korljan (Andrijašević) MP (1858 - 1937)

Ane Andrijašević MP (1893 - 1969)

Ane Andrijašević (Franić) MP (1907 - 2000)

Ane Andrijašević (Juras) MP (1902 - 1969)

Ane Mirko (Andrijašević) MP (1862 - 1933)

Ane Lica/ Lizza (Andrijašević) MP (1850 - d.)

Ane Andrijašević (Drijemčević) MP (c.1825 - d.)

Ane Andrijašević MP (1905 - 1922)

nije bila upisana u maticu rodjenih več u Popis osoba sastavljajučih obitelji

Ane Andrijašević MP (deceased)

Ane Andrijašević MP (1890 - d.)

Ane Andrijašević MP (1890 - 1891)

Ane Marija Žic (Andrijašević) MP (1891 - 1991)

Ane Marija Andrijašević MP (1889 - 1891)

Ane-Anuka Batinić (Andrijašević) MP (1881 - d.)

Anica Andrijašević (Franković) MP (deceased)

Anka Stojkina Andrijašević (Ravlić) MP (c.1910 - d.)

Anka Svenšek (Andrijašević) MP (1924 - 1997)

Anka Franković (Andrijašević) MP (deceased)

Anka Vasiljević (Andrijašević - Pavlak) MP (1928 - d.)

kuma bila Rabušiž Stefanija težakinja iz Podace 22.3.2004 promjenila ime Ana u Anka