Surnames » Bijelić » Profiles
Photo
Name

? Bijelić (?) MP (deceased)

? Bijelić (?) MP (deceased)

? Bijelić (?) MP (deceased)

? Bijelic (?) MP (deceased)

?? Bijelić MP (deceased)

???? Bijelic MP (deceased)

Adriano Bielich MP (1825 - 1914)

Propietario del fundo Santa Cruz y Chacarilla en Lima a finales de los 1800

Aljo Bijelić MP (deceased)

Amalija Bijelić (Bijelić) MP (1872 - 1952)

Anka Hribar MP (1938 - 2012)

Ane Bijelić MP (deceased)

Ane Bijelic MP (deceased)

Ane Bijelić (Vragolov) MP (1797 - 1870)

Ane Bijelić (Sturica) MP (1800 - d.)

Ane Bijelić (Vlahutin) MP (1760 - d.)

Ane Bijelić (Kostopeč) MP (1814 - d.)

Ane Bijelić (Kovačić) MP (c.1784 - d.)

Ane Bijelić (Pitarević) MP (1812 - 1876)

Ane Bijelić MP (1813 - d.)

Ane Vlahutin (Bijelić) MP (1871 - 1936)

Ane Bijelić MP (1918 - 1919)

Ane Bijelić MP (1826 - d.)

Ane Bijelić (Radin) MP (1888 - d.)

Ane Bijelić (Miladin) MP (1851 - d.)

Ane Bijelić MP (1845 - d.)

Ane Marija Zore (Bijelić r. Zamanjic/de Zamagna) MP (1841 - 1904)

Anka Bijelic MP (deceased)

Anka Marija Andrijana Bego (Bijelić) MP (1899 - d.)

Ante Petar Stipe Bijelić MP (1827 - d.)

Ante Bijelic was a sea captain for the Austrian Maritime Mercantile Company.

Anton Bijelić MP (1874 - 1921)

Antun Bijelić MP (1898 - 1973)

Antun Bijelic MP (deceased)

Antun Bijelić MP (1825 - 1825)

Antun Bijelić MP (1826 - 1906)

Antun Bijelić MP (c.1739 - d.)

Antun Bijelić MP (1823 - d.)

Antun Bijelic MP (c.1775 - d.)

Antun Bijelić MP (c.1700 - d.)

Antun Bijelić MP (c.1674 - d.)

Antun Bijelić MP (1773 - d.)

Antun Bijelić MP (c.1750 - d.)

Antun Bijelić MP (c.1780 - d.)

Antun Bijelić MP (1817 - d.)

Antun Bijelić MP (c.1736 - d.)

Antun Bijelić MP (1809 - d.)

Antun Bijelić MP (1799 - d.)

Antun Bijelić MP (1749 - d.)

Antun Bijelić MP (1828 - d.)

Antun Bijelić MP (1882 - d.)

Antun Bijelić MP (1876 - 1915)

Anđa Bijelić (Smiljcic) MP (1932 - 2005)

Anđa Bijelić (Pjevalica) MP (deceased)

bogdan Bijelic MP (deceased)

bojana Bijelic MP (deceased)

Božo Bijelić MP (1823 - d.)

Božo Bijelić MP (1820 - d.)

Branko Bijelic MP (deceased)

Corinna Bijelić (?) MP (1923 - 1995)

Darinka Ane Marija Bijelić (Jakulić) MP (1902 - d.)

Djuro Bijelic MP (deceased)

Djuro Bijelic MP (deceased)

Dome Biele (Fabijani r. Vlahović) MP (1850 - d.)

Draga Bijelic MP (deceased)

Dusan Bijelic MP (deceased)

Dušanka Gavrilović (Bijelić) MP (deceased)

Duško Bijelić MP (1946 - 2009)

Emerik Andro Ivo Bijelić MP (1897 - d.)

evica Bijelic MP (deceased)

Fausta Bijelić (Alborghetti) MP (deceased)

Frana Bijelić (Kerša) MP (1829 - d.)

Frana Bijelić MP (1877 - d.)

Frana Bijelić (Jugović) MP (1825 - 1901)

Frana Bijelić (Suhor, Brajko) MP (1812 - 1898)

Frana "Fani" Maria Kata Bete (Bijelić) MP (1892 - c.1980)

Frana Kata Maria Matković (Bijelić) MP (1828 - 1882)

Frane Bijelić (Glabalo) MP (1856 - d.)

Grozda Bijelić (Dakić) MP (deceased)

Hanka Džanić (Bijelić) MP (deceased)

Ilija Nikola Bijelic MP (deceased)

Ivan Bijelić MP (1861 - 1947)

Patent kapetana 1885 Tri stoljeća Pelješkog Brodarstva : Stjepan Vekarić - Nenad Vekarić

Ivan Bijelić MP (1835 - 1904)

Ivan Bijelić MP (1790 - d.)

Ivan Bijelić MP (1809 - 1885)

Ivan Antunov Mimbelli (1796-1880), u navigaciji (oko 1816- 41). Od god. 1839 Prelazi sa Pelješca u Mariupol gdje je sa ostalom braćom Stjepanom i Antunom, osnovao trgovačku kuću "Braća Mimbelli". Vješt...

Ivan Bijelić MP (deceased)

Ivan Bijelić MP (1737 - 1800)

Ivanica Bernardi (Bijelić) MP (1865 - d.)

MKV 20 - ->

Ivica Ilija Bijelic MP (deceased)

Ivo Đani Bijelić MP (1926 - 1954)

Izabela Bijelić (Gotz) MP (deceased)

Jako Bijelić MP (1781 - 1851)

Jako Bijelić MP (c.1714 - d.)

Jako Bijelić MP (1789 - d.)

Jako Bijelić MP (1792 - d.)

Jako Bijelić MP (1850 - 1850)

Jakov Bijelić MP (1879 - 1946)

Jela Bjelić (Vares) MP (deceased)

Jele Bijelić MP (1847 - d.)

Jelena Bijelic MP (deceased)

Jelena Lazić (Bijelić) MP (deceased)

Jelisava Bijelic MP (deceased)