Surnames » Dudan » Profiles
Photo
Name

Dr Jakov Dudan MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog držanja prema vlastima smije...

Dr Lovre Dudan MP (c.1775 - 1855)

Lovre Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, doktor prava, 1810.godine član Komisije za proljepšavanje Splita, član Agrarne akademije, 1814. sudac prve instance, savjetnik Kolegijalnog suda u Z...

Vicko Dudan, protestat komune Kaštel Kambelovca MP (c.1765 - d.)

Vicko Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić protestat komune (načelnik općine) Kaštel Kambelovca za vrijeme Francuske uprave. Vicko Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić protestat kom...

? Dudan (?) MP (c.1655 - d.)

Abram Dudan MP (1878 - 1947)

kk 213/215

Ana de Grisogono (Dudan) MP (1886 - d.)

MKV pod rd. br. 49 ->

Ana Maria Dudan MP (1838 - d.)

kk 49/215 zadnji upis

Anastazia Dudan (Meneghetti) MP (c.1809 - d.)

Andrija Dudan MP (1817 - d.)

Andrija Grgur Dudan MP (1738 - 1811)

Andrijana Dudan MP (deceased)

Andrijana ??? Dudan MP (deceased)

Dr Ante Dudan MP (1832 - d.)

Anton Dudan MP (1723 - d.)

Anton Dudan MP (1668 - 1716)

Anton Dudan MP (1874 - 1883)

mu kk das , umro s 9 godina

Anton Moreto Dudan MP (1825 - 1902)

5/255 mk kk redni. broj 6 ? mv kk 149/215

Antonia Derossi (Dudan) MP (deceased)

Antonija Ađutantov (Dudan), sign MP (deceased)

Antonija Ađutantov (Dudan) MP (1819 - 1848)

mu kk das umire 1848 u 59g mvkknads

Antonio Dudan MP (c.1773 - 1833)

DAS MUKK 1833g

Bonaventura Dudan MP (deceased)

Bruno Dudan MP (1905 - 1943)

Charles Daniel Dudan MP (deceased)

Dominka Dudan MP (c.1673 - 1699)

dorothée dudan (dewasne) MP (b. - c.1751)

Dujam Dudan MP (deceased)

Dunata Dudan MP (deceased)

elisabeth dudan (brassart) MP (deceased)

Elizabeta Ema Dudan MP (1857 - d.)

Eugen Dudan MP (1867 - 1889)

Don Filip Dudan MP (c.1774 - 1834)

Filip Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, svećenik, inspektor za bogoštoviju za vrijeme francuske uprave 1806.god. Dudan Wiki mukk das Filip Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić...

Frančeska Dudan (Michieli-Vitturi) MP (1762 - 1812)

Frane Dudan MP (c.1786 - 1849)

mu kk das str 38 umire s 61g 1849

Frane Dudan MP (1702 - 1741)

kanonik Frane Dudan MP (1740 - d.)

Frane Dudan (1740.-? ), sin Vicenca i Jerke rođ. Bernadini, kanonik u Osoru,

Frane Dudan, klerik MP (1654 - 1678)

Frane Dudan MP (1764 - 1814)

Frane Dudan MP (1851 - d.)

mr kk 87/215/1 (drugi upis!)

Frane Dudan, II MP (1853 - d.)

mr kk 97/215/14 zadnji

Frane Bedalov (Dudan) MP (1826 - 1889)

kk 10/215 DAS MU KK

Frane Dudan MP (c.1586 - d.)

Frančeskina Dudan MP (1630 - d.)

gabriel dudan MP (deceased)

Girolamo Dudan MP (1867 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str65/21

Grgur Jakov Dudan MP (deceased)

Ivan Dudan MP (deceased)

Ivana Dudan (Jurašin) MP (deceased)

Ivana Jerkunica (Dudan) MP (1872 - d.)

KK 179/215 Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str89/12

Ivana Dudan (?) MP (c.1670 - d.)

Ivanica Dudan MP (1865 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str54/14

Ivanica Britvić Batina (Dudan) MP (1873 - d.)

kk 195/215

Ivka Dudan MP (c.1867 - 1869)

DAS MUKK 20/7

Jakov Dudan, harambaša splitskog Velog Varoša MP (c.1658 - 1698)

(?) Jakov Dudan, harambaša splitskog Velog Varoša, sudjeluje u opsadi Zadvarja 1685.godine.

Jakov Dudan MP (c.1590 - d.)

Jakov Dudan MP (1703 - d.)

Jakov Dudan MP (c.1650 - d.)

Jakov Dudan MP (c.1582 - d.)

jean dudan MP (c.1688 - c.1770)

Jeanne Françoise Henriette Dudan (Richard) MP (deceased)

Jelena Ivana Marija Parzoli (Dudan) MP (1824 - d.)

mr kk

Jeronima Dudan (Bernardi) MP (deceased)

Јон Dudan MP (deceased)

Josip Bepo Dudan MP (1828 - 1910)

kk 20/215

Josue? Dudan MP (c.1874 - 1878)

mukkdas

Kata Dudan (Bratanić) MP (1838 - bef.1879)

Kata Dudan (Gazzari) MP (1848 - d.)

Ката Dudan MP (deceased)

Kata Dudan (?) MP (c.1587 - d.)

Kata Dudan (?) MP (c.1591 - d.)

Kata Dudan MP (1620 - d.)

Katarina Tommaseo (Dudan-Tasovčić) MP (deceased)

Katarina Dudan (Kreljanović) MP (c.1768 - d.)

Katarina Dudan MP (1869 - 1885)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str74/22 MU KK DAS

Katarina Ivana Dudan MP (1831 - 1835)

kk 27/215 mu kk das

Kata Dudan (?) MP (c.1627 - 1704)

Katarina Dudan (Ađutantov) MP (c.1723 - 1813)

Bego 212 prezime od podataka smrti Antonijeve, das mukk

Katarina Dudan, + MP (1855 - d.)

mr kk 103/215/4

Katarina Marija Anastazija Tommaseo (Dudan) MP (1825 - d.)

vječanje rođenje KK 7/215

Kata Dudan (?) MP (c.1682 - d.)

Kata Dudan (Silović) MP (c.1715 - d.)

Klara Lišičić (Dudan) MP (c.1707 - d.)

Kozma Dudan MP (1870 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str80/24

Laura Dudan MP (1834 - 1892)

kk 38/215 mu kk das datum smrti

Laura Dudan (Grisogono) MP (c.1814 - d.)

Croatia, Church Books, 1516-1994 Roman Catholic (Rimokatolička crkva) Kambelovac Births (Rođeni) 1825-1855...ages (Vjenčani) 1825-1908 str 121/215, upisano jako lošim rukopisom, podaci unjeti na osnovu...

Dr Leonard Dudan MP (1798 - 1864)

matice vjenčanih sv.Duje: (drugi upis) Leonardo Dudan (1798.-1864.), sin Vicka i Katarine (rođ. Kreljanović), doktor prava i književnosti, autonomaš, u više navrata načelnik i predsjednik O...

Konte Leonardo Dudan MP (1723 - 1804)

Lovro Dudan MP (c.1881 - 1885)

mukkdas

Luca Perišin MP (1889 - d.)

Lucia Dudan (Bezič) MP (1824 - 1858)

kk 132/215 kk 132/215 mu kk das 60/39 umire 22.6.1858 u 31g ovde ispada s 34, al mislim da je negdi greska u upisu

Lucija Britvić (Dudan) MP (deceased)

Luce Dudan (?) MP (c.1590 - 1677)

Luiđa Dudan (Kozulić) MP (c.1833 - 1877)

Lukrecija Dudan MP (deceased)

Mandalena Scotti (Dudan) MP (deceased)

Margarita Dudan (Bersatić) MP (c.1734 - 1814)

Margarita Dudan MP (deceased)

Margarita Maria Dudan MP (1805 - d.)

Bego, str 551

Margarita Dudan MP (1700 - d.)

Margueritte Lydie Combremont (Dudan) MP (1840 - 1920)