Surnames » Dudan » Profiles
Photo
Name

Dr Jakov Dudan MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...

Abram Dudan (1878 - 1947)

kk 213/215

Ana de Grisogono (Dudan) (1886 - d.)

MKV pod rd. br. 49 ->

Ana Maria Dudan (1838 - d.)

kk 49/215 zadnji upis

Anastazia Dudan (Meneghetti) (c.1809 - d.)

Andrija Dudan (1817 - d.)

Andrija Grgur Dudan (1738 - 1811)

Andrijana Dudan (deceased)

Andrijana ??? Dudan (deceased)

Dr Ante Dudan (1832 - d.)

Anton Dudan (1723 - d.)

Anton Dudan (1668 - 1716)

Anton Dudan (1874 - 1883)

mu kk das , umro s 9 godina

Anton Moreto Dudan (1825 - 1902)

5/255 mk kk redni. broj 6 ? mv kk 149/215

Antonija Ađutantov (Dudan) (1819 - 1848)

mu kk das umire 1848 u 59g mvkknads

Antonija Ađutantov (Dudan), sign (deceased)

Antonio Dudan (c.1773 - 1833)

DAS MUKK 1833g

Bonaventura Dudan (deceased)

Bruno Dudan (1905 - 1943)

Charles Daniel Dudan (deceased)

Dominka Dudan (c.1673 - 1699)

dorothée dudan (dewasne) (b. - c.1751)

Dujam Dudan (deceased)

Dunata Dudan (deceased)

Elena Ivana Maria Dudan (1827 - d.)

mr kk

Elena Parzoli (Dudan) (1824 - d.)

elisabeth dudan (brassart) (deceased)

Elizabeta Ema Dudan (1857 - d.)

Eugen Dudan (1867 - 1889)

Don Filip Dudan (c.1774 - 1834)

Filip Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, svećenik, inspektor za bogoštoviju za vrijeme francuske uprave 1806.god. Dudan Wiki mukk das

Filip Dudan (c.1760 - d.)

Filip Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, svećenik, inspektor za bogoštoviju za vrijeme francuske uprave 1806.god.

Franceska Dudan (Michieli-Vitturi) (1762 - 1812)

Frane Dudan (1851 - d.)

mr kk 87/215/1 (drugi upis!)

Frane Dudan (1764 - 1814)

Frane Dudan, klerik (1654 - 1678)

kanonik Frane Dudan (1740 - d.)

Frane Dudan (1740.-? ), sin Vicenca i Jerke rođ. Bernadini, kanonik u Osoru,

Frane Dudan, II (1853 - d.)

mr kk 97/215/14 zadnji

Frane Dudan (c.1786 - 1849)

mu kk das str 38 umire s 61g 1849

Frane Dudan (1702 - 1741)

Frane Bedalov (Dudan) (1826 - 1889)

kk 10/215 DAS MU KK

gabriel dudan (deceased)

Girolamo Dudan (1867 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str65/21

Grgur Jakov Dudan (deceased)

Ivan Dudan (deceased)

Ivana Dudan (Jurašin) (deceased)

Ivana Jerkunica (Dudan) (1872 - d.)

KK 179/215 Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str89/12

Ivana Dudan (deceased)

Ivanica Dudan (1865 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str54/14

Ivanica Britvić Batina (Dudan) (1873 - d.)

kk 195/215

Ivka Dudan (c.1867 - 1869)

DAS MUKK 20/7

Jakov Dudan, harambaša splitskog Velog Varoša (c.1658 - 1698)

(?) Jakov Dudan, harambaša splitskog Velog Varoša, sudjeluje u opsadi Zadvarja 1685.godine.

Jakov Dudan (deceased)

jean dudan (c.1688 - c.1770)

Jeanne Françoise Henriette Dudan (Richard) (deceased)

Jeronima Dudan (Bernardi) (deceased)

Josip Bepo Dudan (1828 - 1910)

kk 20/215

Josue? Dudan (c.1874 - 1878)

mukkdas

Kata Dudan (Gazzari) (1848 - d.)

Kata Dudan (Bratanić) (1838 - 1879)

Katarina Tommaseo (Dudan-Tasovčić) (deceased)

Katarina Dudan (Kreljanović) (deceased)

Katarina Ivana Dudan (1831 - 1835)

kk 27/215 mu kk das

Katarina Dudan (1869 - 1885)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str74/22 MU KK DAS

Katarina Dudan (Ađutantov) (c.1723 - 1813)

Bego 212 prezime od podataka smrti Antonijeve, das mukk

Katarina Dudan, + (1855 - d.)

mr kk 103/215/4

Katarina Dudan (c.1627 - 1704)

Katarina Maria Anastasia Tommaseo (Dudan) (1825 - d.)

vječanje rođenje KK 7/215

Kozma Dudan (1870 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str80/24

Laura Dudan (Grisogono) (c.1814 - d.)

Croatia, Church Books, 1516-1994 Roman Catholic (Rimokatolička crkva) Kambelovac Births (Rođeni) 1825-1855...ages (Vjenčani) 1825-1908 str 121/215, upisano jako lošim rukopi...

Laura Dudan (1834 - 1892)

kk 38/215 mu kk das datum smrti

Dr Leonard Dudan (1798 - 1864)

matice vjenčanih sv.Duje: (drugi upis) Leonardo Dudan (1798.-1864.), sin Vicka i Katarine (rođ. Kreljanović), doktor prava i književnosti, autonomaš, u vi...

Konte Leonardo Dudan (1723 - 1804)

Leonardo Dudan (deceased)

Dr Lovre Dudan (c.1775 - 1855)

Lovre Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, doktor prava, 1810.godine član Komisije za proljepšavanje Splita, član Agrarne akademije, 1814. sudac prve instan...

Lovre Dudan (deceased)

Lovre Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, doktor prava, 1810.godine član Komisije za proljepšavanje Splita, član Agrarne akademije, 1814. sudac prve inst...

Lovre Dudan (deceased)

Lovro Dudan (c.1881 - 1885)

mukkdas

Luca Perišin (1889 - d.)

Lucia Dudan (Bezič) (1824 - 1858)

kk 132/215 kk 132/215 mu kk das 60/39 umire 22.6.1858 u 31g ovde ispada s 34, al mislim da je negdi greska u upisu

Lucija Britvić (Dudan) (deceased)

Lucija Andrijana Dudan (1572 - 1677)

Luiđa Dudan (Kozulić) (c.1833 - 1877)

Lukrecija Dudan (deceased)

Mandalena Scotti (Dudan) (deceased)

Margarita Dudan (Bersatić) (c.1805 - d.)

Margarita Dudan (deceased)

Margarita Dudan (Bersatić) (c.1734 - 1814)

Margarita Maria Dudan (1805 - d.)

Bego, str 551

Margueritte Lydie Combremont (Dudan) (1840 - 1920)

Maria Tartaglia (Dudan) (deceased)

Maria Dudan (Tartaglia) (deceased)

Maria Radovani (Dudan) (deceased)

Maria Dudan (deceased)

Maria Dudan (Jurašin) (1836 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 42/215 r.br.8

marie rose Cattiaux (dudan) (c.1733 - c.1771)

Marija Dudan (Tartaglia) (deceased)

Marija Tartaglia (de Dudan) (c.1800 - d.)

Marija Laura Dudan-Tasovčić (1831 - 1831)

Marija-Antonija-Terezija Dudan (1821 - d.)

Dr Mate Dudan Tasovčić (1780 - 1865)

Medicinu završio u Padovi 1808.godine. Najprije radio kao privatni liječnik u Splitu, a potom, došavši u Makarsku 1814.god. nastavio praksu. Napisao priručnik za st...