Surnames » Kazėnaitė » Profiles
Photo
Name

? Kazėnaitė (deceased)

Adele kazenaite (deceased)

Adelė Žižmarienė (Kazėnaitė) (1909 - 1989)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Žemdirbė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1937 m. balandžio 6 d.

Adelina Gasiliūnienė (Kazėnaitė) (c.1894 - d.)

Gyveno Pasvalyje.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1921 m. vasario 1 d.

Adelė Kazėnaitė (c.1907 - d.)

Iš Baliečių kaimo.Santuoka Daujėnų bažnyčioje 1927 11 13

Agota Kazėnaitė (deceased)

Agota Milčienė (Kazėnaitė) (c.1846 - 1881)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1871 m. lapkričio 9 d.

Agota Rapkevičienė (Kazėnaitė) (1877 - d.)

Gal čia jos sūnus Jonas? š Putrių.Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime. Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1901 m. birželio 19 d.

Agota Karpavičienė (Kazėnaitė) (1880 - d.)

Gyveno Pasvalyje.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1909 m. gegužės 17 d.

Agota Kazėnaitė (deceased)

Agota Kazėnaitė (1891 - 1892)

Agota Čyvienė (Kazėnaitė) (1812 - d.)

Iš Krinčino parapijos Petriškių kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1842 05 17 Krikštatėviai Jonas Lomonas su Agota Mačiukiene, visi iš Petriškių.

Agota Kazėnaitė (1847 - d.)

Minima 1869 m.

Agota Velykienė (Kazėnaitė) (1911 - d.)

Santuoka Vaškų b. 1927 m. rugpjūčio 7 d.Gyveno Kiemėnų (Miškinių) vienkiemyje.Minima 1942 m.

Aldona Kazėnaitė (c.1940 - d.)

Aldona Novikova (Kazėnaitė)

Vilnius, Vilnius city municipality, Vilnius County, Lithuania

Ana Abromavičienė (Kazėnaitė) (1929 - d.)

Anastazija Pečiauskienė (Kazėnaitė) (1858 - 1924)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1883 m. vasario 22 d.Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Našlė Anastazija Majauskienė tekėjo ...

Anastazija Ona Grasilda Pelekevičienė ( Kazėnaitė) (1826 - 1863)

Gyveno Krinčino parapijos Daukniūnų kaime.1847 11 09 Krinčino bažnyčioje susituokė su Juozapu Pelekevičiumi iš Daukniūnų kaimo. Įrašas iš "Krinčino priešjungtuvinės apklausos knygos 1844-1853m."

Anastazija Kazėnaitė (deceased)

Anatolija Kazėnaitė (c.1826 - 1846)

Anelė Paukštienė (Kazėnaitė) (deceased)

Angelė Kazėnaitė (1818 - d.)

Apolonija Čirvinskienė (Kazėnaitė) (1904 - 1986)

1929 m. tarnavo Pasvalio parapijos Žadeikių dvare.Žemdirbė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1929 m. birželio 18 d.

Apolonija Krivickienė (Kazėnaitė) (1909 - 1980)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime.Žemdirbė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1929 m. liepos 7 d. 1942 m. gyveno Skrebotiškio parapijos Tetirvinų kaime.

Apolonija Kazėnaitė (c.1857 - 1927)

Vaškų valsčiaus ūkininkaitė.Gyveno Payslykio vienkiemyje.

Apolonija Kazėnaitė (c.1863 - 1864)

Apolonija Morta Miežinskienė (Kazėnaitė) (1846 - 1921)

Gyveno Sindriūnų kaime.Krikštyta Vaškų bažn.

Barbora Kazėnaitė (deceased)

Minima 1907 m.

Barbora Kazėnaitė (1878 - d.)

Barbora Kazėnaitė (1844 - 1855)

Barbora Kazėnaitė (1842 - d.)

1842 09 24 Pasvalio RKB krikštyta Barbora valstiečių Pranciškaus ir Magdalenos Misiūnaitės Kazėnų duktė, gimusi tų pačių metų rugsėjo 23 dieną Sindriūnuose. Krikštatėviais buvo Anastazas Kazėnas su Bar...

Barbora Gudienė (Kazėnaitė) (c.1845 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.

Barbora Skvereckienė (Kazėnaitė) (1859 - 1901)

Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1879 m. spalio 30 d.

Barbora Levanavičienė (Kazėnaitė) (1891 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių vienkiemyje.Amatininkė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1927 m. vasario 22 d.

Barbora Kazėnaitė (1866 - d.)

Barbora Pažemeckienė (Kazėnaitė) (1910 - d.)

Iš Medinių.Gyveno Skrebotiškio parapijos Putrių kaime.Tekėjo Skrebotiškio bažnyčioje 1939 m. rugsėjo 26 d.1942 m. gyveno Vainekonių kaime.Siuvėja.

Barbora Kazėnaitė (1787 - 1789)

Krikštatėviai: Motiejus Ogintas su Elžbieta Lukusionaycia.

Barbora Kazėnaitė (c.1855 - 1865)

Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime.Minima 1858 m.

Barbora Griauzdienė (Kazėnaitė) (c.1879 - d.)

Gyveno Pasvalyje.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1907 m. liepos 15? d.

Barbora Valiūnienė (Kazėnaitė) (1895 - d.)

Minima 1923 m.Gyveno Pasvalio p. Vilkagirio k.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1929 m. balandžio 9 d.

Barbora Kazėnaitė (c.1830 - d.)

Gyveno Pasvalyje.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1849 m. lapkričio 20 d.

Barbora Ona Rozalija Lapėnienė (Kazėnaitė) (1825 - d.)

Iš Krinčino parapijos Daukniūnų kaimo.Santuoka Krinčino bažnyčioje 1854 10 03

Barbora Kazėnaitė (c.1860 - 1888)

Barbora Kazėnaitė (c.1820 - 1831)

Barbora Kazėnaitė (deceased)

Minima 1901 m tėvo mirties metrike

Barbora Gumbelevičienė (Kazėnaitė) (1873 - 1943)

Gyveno Pasvalio parapijos Putriškių kaime.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1900 m. vasario 15 d.

Brigita Jatkevičienė (Kazėnaitė) (deceased)

Bronislava Paškevičienė (Kazėnaitė) (1928 - c.2019)

Bronė Kazenaitė (10 - 10)

Cecilija Lazauskienė (Kazėnaitė Skvereckaitė) (c.1794 - 1864)

Gyveno Pasvalio parapijos Ragujų kaime.Minima 1851 m.

Darata Kazėnaitė (deceased)

Darata Kazėnaitė (1867 - d.)

Domicelė Kazėnaitė (1858 - 1858)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.

Domicelė Keršienė (Kazėnaitė) (c.1810 - 1889)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1835 m. lapkričio 10 d.

Domicelė Kazėnaitė (c.1857 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime.Minima 1858 m.

Domicelė Čepulienė (Kazėnaitė) (c.1849 - aft.1909)

Domicelė Kazėnaitė (1828 - d.)

Krikštatėviai Mykolas Grybė ir Barbora Masiulonytė.

Domicelė Ramanauskienė (Kazėnaitė) (c.1865 - d.)

Dorata Gumbelevičienė (Kazėnaitė) (deceased)

Dorotėja Regina Kazėnaitė (1798 - d.)

Dorotėja Kazėnaitė (bef.1718 - d.)

Elena Kazėnaitė (1771 - d.)

Krikštatėviai: Jonas Gumbelevičius iš Pasvalio su Agniete Babickiene iš Maskoliškių.

Elena Kazėnaitė (1855 - d.)

Kr. tėvai Antanas Uogintas ir Elena Grincevičiūtė. Neminima tėvo mirties metrike 1864 m.

Elena Kazėnaitė (1907 - 1907)

Elena Kazėnaitė (1771 - d.)

Eleonora Kazėnaitė (1869 - 1913)

Gyveno Krinčino parapijos Daukniūnų kaime.Tekėjo Krinčino bažnyčioje 1896 02 04Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Saločių parapijos Puodžių kaime.

Eleonora Kazėnaitė (1802 - d.)

Krikštatėviai Antanas Kazėnas iš Daučkėnų ( z Dowczkian) su Ieva Miniukienie iš Jutiškių. Motinos pavardė klaidingai nurodyta Baluniunaitė (Baluniunowna). O ir gimė Eleonora po nepilnų keturių mėnesių ...

Elžbieta Misiūnienė (Kazėnaitė) (c.1863 - 1905)

Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1889 m. vasario 19 d.Gyveno Vaškų parapijos Paliepių kaime.

Elžbieta Viktorija Motiejūnienė Rinkūnienė (Kazėnaitė) (1828 - 1863)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1851 m. lapkričio 4 d.Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime.Minima 1858 m.Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime.Tekėjo Pasvalio b...

Elžbieta Kiznienė (Kazėnaitė) (c.1847 - 1912)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.

Elžbieta Salomėja Titienė (Kazėnaitė) (1904 - 1976)

Gyveno Pasvalio parapijos Šimonių kaime.Ūkininkaitė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1923 m. lapkričio 20 d.Gyveno Pasvalio parapijos Ližų kaime.Ūkininkė.

Elžbieta Valeikienė (Kazėnaitė) (1870 - 1902)

Gyveno Pasvalio parapijos Putrių kaime.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1899 m. vasario 23 d.

Elžbieta Krasauskienė (Kazėnaitė) (1907 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Žemdirbė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1933 m. birželio 6 d.

Elžbieta Grincevičienė (Kazėnaitė) (1859 - 1892)

Minima 1865mTekėjo 1883 m. lapkričio 22 d. Pasvalio bažnyčioje.

Elžbieta Kazėnaitė (1756 - d.)

Krikštyta spalio 10d. Krikštatėviai Petras Jurgielėnas su Magdalena Usiene iš Ustukių.

Elžbieta Kazėnaitė (deceased)

Minima 1856 m.

Elžbieta Kazėnaitė (c.1805 - 1885)

Elžbieta Kazėnaitė (1856 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime.Minima 1858 m.

Elžbieta Kazėnaitė (deceased)

Elžbieta Kazėnaitė (1894 - 1895)

Elžbieta Kazėnaitė (1878 - d.)

Minima 1887 m.

Elžbieta Armonienė (Kazėnaitė) (c.1816 - d.)

Iš Krinčino parapijos Petriškių kaimo.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1844 11 18

Elžbieta Kazėnaitė (b. - bef.1891)

Elžbieta Kazėnaitė (c.1854 - d.)

Iš Krinčino parapijos Baukų kaimo.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1879 06 08 (+3sav.)

Elžbieta Kazėnaitė (deceased)

Elžbieta Kazėnaitė (1845 - 1845)

Elžbieta Kazėnaitė (deceased)

Elžbieta Kazėnaitė (1803 - d.)

Krikštatėviai Antanas Miniukas su Elžbieta Braškaite.

Elžbieta Kazėnaitė (c.1866 - 1926)

Gyveno Pasvalio parapijos Tetirvinų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1884 m. vasario 14 d.Gyveno Vaškų parapijos Paliepių kaimeMinima 1902 m.Vaškų valsčiaus darbininkė.Gyveno Vaškuose prieglaudoje.

Elžbieta Sušinskienė (Kazėnaitė) (1874 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1895 m. vasario 12 d.

Elžbieta Kazėnaitė (1750 - d.)

Elžbieta Kazėnaitė (1893 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Mažažemė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1927 m. vasario 28 d.

Elžbieta Lazauskienė (Kazėnaitė) (1911 - d.)

Elžbieta Eleonora Kazėnaitė (1792 - d.)

Elžbieta Kaščiunienė Galvanavičienė (Kazėnaitė) (1856 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Barklainių kaime.1877 10 23 Krinčino bažnyčioje susituokė su Gasparu Kaščiūnu iš Daujėnų kaimo. Gyveno Krinčino parapijos Dirvoniškio kaime.Našlė tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1...

Emilija Minolija Jankauskienė (Kazėnaitė) (c.1879 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Ustukių kaime.Tekėjo 1908 m. vasario 12 d. Pasvalio bažnyčioje.

Emilija Kazėnaitė (1912 - d.)

Ruškelių.Santuoka Joniškėlio b. 1937 m. liepos 4 d.

Emilija Luomanienė (Kazėnaitė) (1897 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Daukniūnų kaime.1919 01 26 Krinčino bažnyčioje susituokė su Juozapu Luomanu iš Daukniūnų kaimo.

Emilija Kazėnaitė (1899 - 1933)