Surnames » Lucijetić » Profiles
Photo
Name

? Lucijetić (?) (c.1747 - d.)

Ana Matijašević (Lucijetić) (c.1772 - d.)

Ane Pašalić (Lucijetić) (1859 - d.)

Ante Lucijetić (1798 - 1849)

Ante Lucijetić (1872 - d.)

Ante Lucijetić (1887 - 1977)

Ante Lucijetić (1812 - 1862)

Ante Radojković Lucijetić (1746 - 1804)

Ante Lucijetić (1902 - 1943)

Ante Lucijetić (1865 - 1953)

Antica Lucijetić (Vulinović) (1820 - 1880)

Antica Anica Lucijetić (1856 - 1902)

Antica Šime Pivac (Lucijetić) (1851 - 1936)

Anton Juraj Lucijetić (1908 - 1913)

Barbara Radojković Lucijetić (Radojković) (1752 - d.)

Barbara Dean (Lucijetić) (1792 - 1861)

Borivoj Stipan Lucijetić (1938 - 2011)

Danica Marija Lucijetić (1904 - d.)

Darinka Jerković (Lucijetić) (1902 - d.)

Fabian Lucietich (1912 - d.)

Filip Lucijetić (1797 - 1797)

Filip Lucijetić (1832 - 1895)

Ilija Lucijetić (c.1862 - 1867)

Ivan Lucijetić Radojković (1785 - 1863)

Ivanica Lucijetić (1874 - 1877)

Ivka Matijašević (Lucijetić Radojković) (1761 - 1840)

Ivka Dean (Lucijetić) (1836 - 1870)

Ivka Lucić (Lucijetić) (1873 - d.)

Jerka Sanko (Lucijetić) (1802 - 1869)

Josip Lucijetić (1891 - 1891)

Jure Lucijetić (c.1742 - d.)

Jure (George) Lucietich (Lucijetić) (1880 - 1958)

Jurka Benzon (Lucijetić) (1903 - 1989)

Jurka Lucijetić (Herceg) (1845 - 1917)

Kata Ivanica Lucijetić (1901 - 1978)

Katarina Lucijetić (Dobronić) (c.1941 - 2000)

Kate Lucijetić (Nola) (1837 - 1904)

Kate Lucijetić (1820 - 1823)

Kate Radojković Lucijetić (1829 - d.)

Lovre Radojković Lucijetić (c.1825 - 1896)

Luce Lucijetić (1875 - 1875)

Lucija Radojković Lucijetić (Radojković) (1743 - d.)

Lucoja Jerković (Lucijetić) (1906 - d.)

Luka Lucietich (Lucijetić) (1879 - 1955)

Luka Lucijetić (1830 - 1909)

Mande Lucijetić (1797 - 1797)

Mare Lucijetić (Radojković) (1830 - 1882)

Mare Buljubašić (Lucijetić) (1869 - 1952)

Mare Lucijetić (Sumić) (1853 - 1928)

Mare Lucijetić (1894 - 1907)

Mare Tomić (Lucijetić) (1893 - d.)

Mare Pivac (Lucijetić) (1867 - 1937)

Mare Lucijetić (1884 - d.)

Mare Lucijetić (Sanko) (1863 - 1947)

Mare Mrsić (Lucijetić) (1855 - d.)

Mare Lucijetić (1869 - 1898)

Mare Lucijetić (Beroš) (1787 - 1865)

Marga Manda Lucijetić (Jerković) (1867 - d.)

Marga Jerković (Lucijetić) (1896 - d.)

Maria Lucijetić (1850 - 1850)

Marija Nede Vela (Lucijetić) (1927 - 2016)

Marija Otilija Roščić (Lucijetić) (1932 - 2015)

Mate Lucijetić (1899 - 1981)

Mate Lucijetić (1858 - 1907)

Mate Lucijetić (1800 - d.)

Mate Lucijetić (1904 - d.)

Mate Lucijetić (1869 - d.)

Mate Lucijetić (1879 - 1908)

Mate Lucijetić (1841 - 1933)

Mate Radojković Lucijetić (1749 - 1815)

Matija Carević (Lucijetić) (1860 - 1890)

Matija Lucijetić (Pivac) (1874 - 1960)

Matija Lucijetić (Španje) (1898 - 1991)

Matija Lucijetić (1876 - 1889)

Matija Lucijetić (1887 - 1901)

Matija Lucijetić (1870 - 1871)

Matija Lucijetić (1873 - 1878)

Matija Lucijetić (1971 - d.)

Matija Lucijetić (1870 - d.)

Matija Radojković Lucijetić (1804 - 1806)

Matija Kate Lucijetić (Devčić) (1798 - 1868)

Matija Lucijetić (Radojković) (1836 - 1911)

Milan Paško Lucijetić (1910 - 1940)

Mile Lucijetić (Kurtić) (1910 - 1941)

Milovan Lucijetić (1979 - 2005)

Nede Lucijetić (Radojković) (1910 - 1992)

Nediljka Jakić (Lucijetić) (1904 - 1974)

Nedjeljka Lucijetić (1875 - 1875)

Nida Ninić (Lucijetić) (1951 - 2003)

Pavao Lucijetić (1839 - 1922)

Pavao Lucijetić (1829 - 1833)

Pavao Lucijetić Radojković (1764 - d.)

Paško Lucijetić (1882 - 1952)

Pera Lucijetić (Gašpar) (1819 - d.)

Pere Mrsić (Lucijetić) (1813 - 1900)

Pere Lucijetić (1834 - d.)

Pere Lucijetić (1907 - 1913)

Perica Matija Lucijetić (1891 - 1979)

Petar Lucijetić (1907 - 1907)

Petar Lucijetić (1914 - 2007)