Surnames » Pogwisch » Profiles
Photo
Name

Henning Pogwisch MP (c.1612 - 1660)

Henning von Pogwisch, til Farve MP (c.1455 - aft.1525)

til Farve (1498), var 1498 kgl. råd, 1500-16 amtmand i Rendsborg, medforseglede 1509 forliget i Reinsfeld, deltog 1516 i forhandlingerne i Sønderborg, skrives 1517 til Farve, var 1520 medlover for kong...

Henning Pogwisch MP (c.1579 - d.)

Ida Frandsdatter Pogwisch MP (c.1500 - 1539)

Ida Frandsdatter Pogwischi en Forbindelse med Biskop Iver Munk død 9 Febr. 1539 (hvis Broderdatter Christine var gift m. Hr. Volf Pogwisch til Bukhagen), to Sønner, men da disse var mandsvoksne i 1520,...

Margrethe Pogwisch MP (deceased)

Abel Pogwisch (b. - c.1535)

Abel von der Wisch (Pogwisch) (c.1648 - d.)

Abel Pogwisch (1600 - 1680)

Adelheid von Pogwisch (N.) (c.1285 - d.)

Agathe Henningsdatter Pogwisch (deceased)

Agathe Hansdatter Pogwisch (b. - 1568)

Ejere af Randrup (Skibsted):(1490) Anders Jacobsen Bjørn(1490-1509) Jes Andersen Mus Bjørn(1509) Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld(1509-1521) Niels Jensen Munk(1521) Ingerd Andersdatt...

Anna Katharina Catharine von Ahlefelt (Pogwisch) (1633 - 1694)

Kilde: wwwfinnholbek.dk:Coat of arms:- Pogwisch - von der Wischen springende grå eller hvid ulv i blåt med eller uden rødt halsbånd og udspilet tunge; på hjelmen en af en grøn eller brun skansekurv ops...

Anna [matka Anny] von Pogwisch (deceased)

Anna Pogwisch (c.1454 - 1526)

Anna Pogwisch (b. - 1661)

Anna Pogwisch (1594 - 1623)

Anna Reventlow (Bertramsdatter Pogwisch) (1594 - 1623)

Anna Pogwisch (c.1369 - c.1424)

Anna Pogwisch (1579 - 1650)

Anna von Pogwisch (c.1453 - c.1504)

Anna von Pogwisch (c.1432 - 1495)

Anna Pogwisch (deceased)

Anna Pogwisch (deceased)

Anna von Pogwisch (von Ahlefeldt) (c.1465 - 1503)

references vbm: Moller, C.H.:Historische, genealogische und diplomatische Nachricht von dem uralten adelichen Geschlecht derer von Ahlefeldt überhaupt und verschiedenen Linien Desselben. Flensburg 1771...

Anna Pogwisch (c.1490 - d.)

Anna von der Osten (von Pogwisch) (deceased)

Anna Pogwisch (1498 - aft.1598)

Anna Pogwisch 'Notater * Var 1598 konventualinde i Itzehoe, da »hundredårig«, nævnes som søster til Markvard Rantzau til Neverstorfs frue.

Anna Pogwisch (c.1600 - 1683)

Anna Pogwisch (c.1478 - d.)

Anna von Buchwald (Pogwisch) (b. - 1516)

Anna Volfsdatter Pogwisch (c.1537 - 1609)

Anne Andersdatter Pogwisch, Lady of Grønholt (Friis af Haraldskær til Stolliggaard) (deceased)

Anne Henriksdatter Pogwisch (c.1460 - 1535)

Anne Johansdatter Von Pogwisch (von Limbeck) (c.1351 - c.1417)

Anna Limbek 'Notater * Datter af Johan Limbek til Søgaard (1379). Familie * Volf (III) Pogwisch, d. eft. 1411 Børn * + 1. Volf Pogwisch, d. før 1474genealogies of this family go directly from Volf +...

Beate Bennedictdatter Pogwich (Pogwisch) (1482 - 1545)

Beate Margrethe Pogwisch (1695 - aft.1705)

Beate Volfsdatter Pogwisch (c.1448 - c.1508)

Beke Pogwisch (b. - 1356)

Bendix von Pogwisch (1693 - 1750)

blev efter hjemmedåben fremstillet i Skibet kirke. Han var fra 1709 Musketer og underofficer og 1716 fænrik i 2. danske hvervede infanteri-regimen og samme år sekondløjtnant og 1722 til Prins Carls reg...

Bendix von Pogwisch (1600 - 1678)

Bendix Pogwisch (c.1645 - 1702)

Bendix Conrad Pogwisch (1738 - 1740)

Bendix Frederik Carl Pogwisch (1786 - 1786)

Benedict Pogwisch (deceased)

Benedict Pogwisch (b. - 1580)

Benedict Pogwisch, Lord of Grønholt (b. - c.1505)

◦til Grønholt (Svansø s.); forekommer tidligst 1460 som medlover for faderen, bekræftede 1462 hans afhændelsesbrev på Reinersvörden, medbeseglede 1469 adelsforbundet, indgik s.å. i Segeberg et mellem h...

Benedict von Pogwisch (b. - 1630)

Benedict Pogwisch (c.1578 - 1613)

Benedicth Pogwisch (1432 - d.)

Riddare Benedict I Wolfsen von Pogwisch (c.1378 - 1432)

Benedict II Pogwisch (1430 - 1499)

Benedict III Pogwisch (c.1440 - d.)

Benedict IV Bendix Pogwisch (1500 - c.1565)

Kilde: www.finnholbek.dk:Coat of arms - Pogwisch - von der Wisch:en springende grå eller hvid ulv i blåt med eller uden rødt halsbånd og udspilet tunge; på hjelmen en af en grøn eller brun skansekurv o...

Benedict V Pogwisch (b. - aft.1541)

vel den Benedict, der 1512 var hofjunker, på Gottorp, hyldede 1523 og sad da på Brunlund, fik 1525 (sal. Hans' Søn) Aabenraa i pant for 10.000 mk. med forpligt til at aflægge regnskab som en foged, afs...

Bertha Pogwisch (1600 - d.)

Bertram Pogwisch, ll (1540 - 1607)

Bertram Pogwisch, Jr. (1572 - 1615)

Bertram I Pogwisch, til Doberstorf (c.1462 - c.1496)

Bertram Pogwisch Ett 1495 til Doberstorf (opkaldt efter Morfaderen), nævnes 1462, beseglede 1469 Adelsforbundet og 1470 Kondortaterne, Kong Christiern i's Raad, fik af ham 1474 skænket hjemfaldet Gods ...

Birgitte Pogwisch (b. - aft.1550)

Birgitte Pogwisch

Bistikeske Pogwisch (deceased)

Cai von Pogwisch, til Kronborg (c.1640 - 1704)

Cay von Pogwisch (or Kay Powisch as the military records call him) served in the Danish army for 42 years and fought in some of Denmark's most important battles. He was wounded in the Battle of Lund in...

Carl Benedict von Pogwisch (c.1720 - 1778)

Caroline Wilhelmine von Müllenheim (1732 - c.1775)

Catharina Rantzau (Pogwisch) (c.1415 - d.)

Catherine Von Pogwisch Has A Catherine Pgswisch daughter of Emeke Pogwisch and N/N married to Detlev vam Damme-----------------------------------------Family search:* Birth name: Catherine Von Pogwisch...

Catharina Pogwisch (c.1500 - 1599)

references: Moller, C.H.:Historische, genealogische und diplomatische Nachricht von dem uralten adelichen Geschlecht derer von Ahlefeldt überhaupt und verschiedenen Linien Desselben. Flensburg 1771, Ta...

Catharina Benedictsdatter Pogwisch (b. - c.1525)

Levede Enke 1506 og 1545.

Catharine Pogwisch (van Damme) (deceased)

Catharine vam Damme

Catharine van Damme (Pogwisch) (deceased)

Catharine Pogwisch (deceased)

Catharine von Pogwisch (c.1495 - 1561)

skal ifølge adels aarboken i 1931 være inngått 1532 det stemmer ikke med barna's fødselsår. Antagelig skal det være 1523.[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsf...

Catharine Pogwisch (b. - aft.1579)

Konventualinde i Itzehoe (sal. Benedicts zu Itzehoe Dochter), gjorde 1579 sammen med søsteren Helvig krav på deres morbroder Ditlev vam Dammes arv.

Catharine Pogwisch (b. - bef.1599)

Catharine Pogwisch * Far Volf Pogwisch, til Bukhagen, f. ca. 1485, d. 2 feb. 1554 * Mor Christine Munk (Lange), til Daubjerggård, d. 1579 Familie * Benedict Sested, til Cronsburg, f. ca. 1520, d. eft....

Catharine Margrethe Christiane Pogwisch (1784 - 1837)

Cathrine Pogwisch (Heesten) (deceased)

Catharine Heesten[1, 2] i DAA 1897:207 nævnt som Konventualinde i Preetz Kloster 1491 og 1492, og ægteskabet med Bertram er ikke nævnt, men da hun er anført som "(4?" må man antage at der er kan være t...

Cathrine Margrethe Christiane Dorothea von Stricker (Pogwisch) (1784 - 1837)

Christiane Louise Amalie Pogwisch (1789 - 1789)

Christiane Margrethe Pogwisch (1743 - 1812)

Christian Pogwisch (c.1644 - 1716)

Christian Ludvig Frederik Pogwisch (1746 - 1806)

Christopher Pogwisch, til Doberstorf (b. - 1558)

Christopher Pogwisch, til Doberstorf

Christoph Pogwisch (1560 - 1636)

Clara Pogwisch (deceased)

Clara Von Pogwisch, a.d.h. Övelgünne (1503 - 1541)

Claus Pogwisch (c.1306 - c.1349)

Claus Pogwish (Pogwisch) (1650 - 1716)

Claus Pogwisch (c.1570 - c.1620)

Claus Pogwisch (c.1540 - 1592)

Kilde: www.finnholbek.dk:Coat of arms - Pogwisch - von der Wisch:En springende grå eller hvid ulv i blåt med eller uden rødt halsbånd og udspilet tunge; på hjelmen en af en grøn eller brun skansekurv o...

Daniel Pogwisch (c.1606 - 1640)

Ditlev Pogwisch, til Övelgönne (1608 - 1644)

Ditlev af Pogwisch (c.1242 - c.1284)

Ditlev af PogwischLed - Første Slægtled - [Pogwisch] Død Ett 1283 Nævnes 1283 i Kieler Stadbuch i Forbindelse med sine Børn: Pueri domini Thetlevi de Poggewisk - Marquardus et Alhed, soror ipsius.--Da...

Ditlev Pogwisch (b. - 1665)

Ditlev Pogwisch (b. - aft.1404)

In 1369 he sold to the monastery Bordesholm everything he and his parents had owned in the village Bissee Mentioned in the annals repeatedly with the brothers Volf and Hartvig. Last mention in 1404

Dorothea Emerentia von Wonsfleth (Pogwisch) (1688 - 1728)

Dorothea von Pogwisch (c.1470 - 1550)

Dorothea von Pogwisch (c.1560 - 1600)

Dorothea Pogwisch (1609 - 1635)

Dorothea Pogwisch (deceased)

Dorothea Pogwisch (von der Wisch) (deceased)

Dorthe Pogwisch (c.1410 - c.1474)

Dorte PogwischAdels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., (DAA 1892:113).

Drude Pogwisch (c.1620 - c.1680)