Surnames » Samulionis » Profiles
Photo
Name

? Samulionis (deceased)

? Samulionis (b. - bef.1773)

? Samulionis ? (deceased)

? Samulionis (deceased)

? Samulionis (deceased)

? Samulionis (deceased)

? Samulionis (deceased)

Adolfas Samulionytė (deceased)

Adomas Samulionis (c.1856 - 1916)

Adomas Samulionis (1834 - 1834)

Adomas Samulionis (c.1896 - d.)

Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1926 02 14

Adomas Samulionis (deceased)

Adomas Samulionis (deceased)

Adomas Samulionis (deceased)

Adomas Samulionis (deceased)

Adomas Samulionis (1828 - d.)

Adomas Samulionis (1802 - d.)

Kr. Elžbieta Samulionytė.

Albertas Samulionis (1922 - d.)

Aleksandras Samulionis (b. - 1979)

Gyveno Žvirblinių kaime.

Aleksandras Samulionis (c.1925 - d.)

Aleksandras Samulionis (1816 - d.)

Alfonsas Samulionis (1908 - 1987)

Alfonsas Samulionis (deceased)

Algimantas Samulionis (1940 - 1999)

Algis Samulionis (1936 - 1994)

Ambraziejus Samulionis (c.1884 - d.)

Ambraziejus Samulionis (1870 - d.)

Ambrozas Samulionis (1860 - 1962)

Andrius Samulionis (deceased)

Andrius Samulionis (deceased)

Andrius Samukaitis (Samulionis) (b. - c.1803)

Antanas Samulionis (1898 - 1973)

1929 m. gyveno Payslykio vienkiemyje.Ūkininkas.

Antanas Benediktas Samulionis (c.1858 - c.1934)

Minimas 1916 m.

Antanas Kazimieras Samulionis (1835 - 1864)

Krikštatėviai: Andrius Balčiūnas ir Eleonora Pakarnienė Andriaus žmona.Gyveno Saločių po to Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Minimas 1850 m., 1855 m., 1858 m.Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime...

Antanas Samulionis (deceased)

Antanas Samulionis (deceased)

Antanas Samulionis (1875 - d.)

Antanas Samukaitis (Samulionis) (1875 - d.)

Antanas Samulionis (1851 - d.)

Krikštatėviai: Antanas Gruzdas ir Elžbieta Vaitiekūnienė Tomo žmona.

Antanas Samulionis (c.1902 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Nečionėlių kaime.Vedė Vaškų bažnyčioje 1926 m. vasario 14 d.

Antanas Samulionis (deceased)

Antanas Samulionis (1866 - 1944)

Minima 1883 m.1888 m. gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1899 m. kovo 1 d.

Antanas Samulionis (1821 - d.)

Antanas Juozapas Samulionis (1882 - d.)

Antanas Samulionis (1875 - d.)

Minimas 1927 m.

Antanas Samulionis (1875 - 1875)

Antanas Samulionis (c.1876 - d.)

Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.

Antanas Samulionis (1878 - d.)

Antanas Samulionis (1883 - d.)

Antanas Samulionis (1840 - d.)

Antanas Samulionis (deceased)

Žadeikonių k.Santuoka Saločių b. 1854 m. spalio 24 d.

Antanas Samulionis (c.1893 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Namajūnų kaime. Santuoka Saločių bažnyčioje 1936 m. vasario 24 d. Namajūnuose

Antanas Samulionis (deceased)

1929 m. gyveno Payslykio vienkiemyje.

Antanas Samulionis (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Rimdaugų kaimo. Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1815 11 21

Antanas Samulionis (1905 - d.)

Vaškų valsčiaus ūkininkas. Gyveno Butniūnų kaime.Vedė 1932 m. kovo 28 d.

Antanas Samulionis (c.1864 - 1945)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis.1894 m. gyveno Brėklių kaime.Vedė 1894 m. vasario 8 d. Liudijo: Kazimieras Žandaras, Antanas Jarašūnas, Povilas Gervė, Baltramiejus Engelis.

Antanas Samulionis (c.1854 - 1937)

Gyveno Grūžių parapijos Devynergių kaime.Linkuvos valsčiaus žemdirbys. Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.Minimas 1858 m.Devynergių.Santuoka Linkuvos b. 1884 m. lapkričio 6 d.

Antanas Samulionis (1894 - d.)

[ ] [ ]

Antanas Samulionis (c.1826 - d.)

Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.Minimas 1850 m. 1854 m.Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.Vedė 1856 m. spalio 16 d. Liudijo: Povilas Pakarna, Ignacas Petrikonis, Povilas Motiejūnas.M...

Antanas Samulionis (1854 - 1854)

Antanas Samukaitis (Samulionis) (b. - c.1811)

Antanas Samulionis (deceased)

Augustinas Samulionis (c.1833 - d.)

Maždaug nuo 1843m. gyveno Pabiržės parapijos Butniūnų kaime.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1868 10 20

Baltramiejus Samulionis (1763 - d.)

Baltramiejus Samulionis (deceased)

Baltramiejus Samulionis (1811 - d.)

Baltramiejus Jonas Samulionis (1821 - d.)

Krikštatėviai Baltramiejus Pakarna ir Pranciška Pakarnaitė.

Benediktas Samulionis (1816 - 1877)

Gyveno Nemeikšiūnų kaime.Vedė 1857 m. spalio 8 d. Liudijo: Jonas Motiejūnas, Antanas Samulionis, Juozapas Paševeckas.

Benjaminas Samulionis (1905 - d.)

Boguslavas Samulionis (c.1796 - 1836)

Boguslavas Samulionis (1830 - d.)

Boleslovas Samulionis (c.1892 - 1896)

Bronislovas Samulionis (1884 - d.)

Vaškų valsčiaus darbininkas.1929 m. dirbo Švokštonių dvare.1937 m. gyveno Vaškuose.

Bronislovas Samulionis (1921 - d.)

145p

Bronislovas Samulionis (1917 - d.)

Bronislovas Samulionis (c.1934 - 2006)

Dominykas Samukaitis (Samulionis) (1801 - 1837)

Gyveno Devynergių kaime.Minimas 1832 m.

Dominykas Samulionis (c.1846 - d.)

Dominykas Samulionis (deceased)

Dominykas Samulionis (c.1837 - d.)

Dominykas Samulionis (1875 - 1944)

Dovydas Samulionis (deceased)

Egidas Samulionis (1943 - 2018)

Elisabeth Samulionis (Pavilauskas) (bef.1871 - d.)

See MEDIA TAB for documents and TIMELINE for links to Records DAUGHTER's Marriage Record #2 on sheet 75 of 144 (year 1910) St. Bartholomew Church, Waukegan, Illinois for: Stephan Eidikonis (Aidikonis...

Feliksas Samulionis (1912 - d.)

Gyveno Skrebotiškio parapijos Nemeikšiūnų kaime.Siuvėjas.Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1941 m. balandžio 20 d.

Feliksas Samulionis (1872 - 1873)

Feliksas Samulionis (deceased)

Feliksas Samulionytė (deceased)

Gaudentas Samulionis (c.1828 - 1887)

1873 m. tarnavo Didžiųjų Grūžių dvare.Našlys Gaudentas Samulionis vedė 1873 m. Liudijo: Jonas Morkūnas, Kazimieras Šimaitis, Hilarijus Miežinskas. Apklausos lape pasirašė Antanas Simonaitis.

Helen Malesh (Samulionis) (deceased)

Heva Jakubka (Samulionis) (deceased)

Ignacas Samulionis (c.1907 - d.)

Devynergių k.Santuoka Grūžių b. 1941 m. birželio 1 d..

Ignacas Samulionis (c.1833 - 1902)

Kilęs iš Linkuvos parapijos Devynergių kaimo.Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.1850 m. minimas Saločių parapijos Nemeikšiūnų kaime Jono Samulionio ūkyje.1855 m. tarnavo Vaškų parapijos Nakvosų...

Ignacas Samulionis (1904 - d.)

Gyveno Skrebotiškio parapijos Nemeikšiūnų kaime.Vedė Skrebotiškio bažnyčioje 1937 m. lapkričio 9 d.

Ignacas Samulionis (b. - 1926)

Ipolitas Samulionis (1936 - 1987)

Izidorius Samulionis (deceased)

Jackus Samulionis (1878 - d.)

Jeronimas Samulionis (c.1830 - 1892)

Minimas 1832 m.Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.1850 m. minimas Saločių parapijos Nemeikšiūnų kaime Jono Samulionio ūkyje.1852 m. atiduotas į rekrūtus.Atsargos kareivis.Gyveno Pasvalio parapi...

Jeronimas Kazimieras Samulionis (1824 - d.)

Krikštatėviai: Jonas Merkelis ir Petronelė Žukaitė iš Vienžindžių.