Surnames » Sixma » Profiles
Photo
Name

Anna Adriana Cornelia Sixma van Heemstra MP (1853 - 1903)

Adriana Agatha Geertruida Sixma van Heemstra (1840 - 1908)

Agatha Cornelia Sixma van Heemstra (1855 - 1856)

Age Ruurd van Sixma (1743 - 1795)

Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra, baron (1801 - 1862)

1850 : Burgemeester KOLLUMERLAND~NIEUWKRUISLAND - Groningen * 1850-1861 : Burgemeester KOLLUMERLAND - Groningen Burgemeester NIEUWKRUISLAND - Groningen

Agge van Sixma (1636 - 1699)

Anna Agatha Geertruida van Sixma (1777 - 1855)

geneagraphie.com... ;

Bartolt Douma van Sixma (1753 - 1809)

Bartolt was de laaste mannelijke Sixma. Het huwelijk met Fokel was kinderloos.

Bauck van Sixma (b. - 1608)

Baudina Lucia van Sixma (1739 - 1782)

Bottje Corrnelis De Jong (Sixma) (1819 - 1890)

Carel van Sixma (1671 - d.)

Cornelia van Sixma (1671 - 1688)

Cornelis Schelto Sixma van Heemstra (1879 - d.)

Douwe van Sixma, jhr. (1634 - d.)

Douwe van Sixma (c.1517 - 1590)

Hij noemde zich van Sixma naar zijn moeder.

Douwe van Sixma (1597 - 1652)

Duconia van Sixma (1713 - 1753)

Duconia Martina Dorothea van Sixma (1773 - d.)

Eelck van Sixma (c.1545 - 1603)

Eelck van Sixma (deceased)

Feyo Schelto Sixma van Heemstra (1916 - 1994)

kunsthistoricus, Fries schrijver "Homme Eerntsma"

Frederick Sixma (1944 - d.)

Gepke Sixma (Jonker) (1852 - 1903)

Hein Baukes Sixma (1876 - 1818)

overleed aan tbc

Henri Denis Francois Sixma van Heemstra (1837 - 1900)

Ida Maria van Sixma (1661 - 1705)

2 Ida Maria van Sixma, gedoopt Ried 7 apr 1661, overleden 26 aug 1705 ,in het 45e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift. Bij huwelijk in 1700 uit Minnertsga. Ida is in ondertrouw gegaan Leeu...

Ittie van Sixma (1668 - 1668)

Jacob Tjallings Sixma (deceased)

Jacob van Sixma (b. - 1585)

Jan Ulbes Sixma (1666 - 1696)

Jarich van Sixma (b. - 1507)

Jel van Sixma (b. - 1573)

Jelle Meintes Sixma (1851 - 1935)

Jetske Meintes de Graaf-Sixma (deceased)

Julius Ritscke van Sixma (1662 - 1740)

Meint Sixma (deceased)

N.N. van Sixma (deceased)

N.N. van Sixma (deceased)

Sjoerdje Meints Oetsma (Sixma) (c.1763 - d.)

Sjouck van Sixma (1663 - d.)

Syds van Sixma (1670 - d.)

Syts Tjallingsdr van Sixma (deceased)

Tietje Sixma (1872 - 1950)

Tjalling van Sixma (deceased)

Tjalling van Sixma (1570 - 1599)

Tjalling van Sixma (1680 - 1714)

Tjalling van Sixma (b. - 1671)

Tjalling van Sixma was niet getrouwd.

Tjalling Aedo Andela van Sixma (1779 - d.)

Tjalling Douwe van Sixma (1734 - 1770)

Tjalling Douwe van Sixma (1660 - c.1755)

Tjalling Douwe van Sixma, gedoopt Ried 4 mrt 1660, overleden Sloten mei 1755 ,95 jaar, begraven Huizum. Tjalling was gehuwd met Cunigunda van Eybergen, begraven Huizum. “De Friesche Adelaa...

Tjalling Edo Hessel van Sixma (1707 - 1775)

Tjalling Ulbo Sixma van Heemstra (1924 - 2012)

Tjets van Sixma (b. - c.1677)

Tjets Jacobsdr van Sixma (b. - 1557)

Zij overleed als weduwe.

Ulbe Douwes Andela van Sixma (1630 - 1672)

Hij kwam bij huwelijk in 1658 uit Minnertsga. Ulbe was majoor in het leger. HvF 16820-41 (1685/1688):Ulbe had bezit te Ried.

Ulbe Julius Tjalling van Sixma (1737 - 1770)

Ulbe Julius Tjalling van Sixma , gedoopt Leeuwarden 5 apr 1737, overleden 22 okt 1770. Ulbe is getrouwd Cornjum 26 okt 1766 met zijn halfnicht Remia Juliana Arentzenia van Burmania, geboren Cornjum...

Ulbe Ulbes van Sixma (1673 - 1760)

genealogieonline.nl... ;