Surnames » Sixma » Profiles
Photo
Name

Anna Adriana Cornelia Sixma van Heemstra MP (1853 - 1903)

Adriana Agatha Geertruida Sixma van Heemstra MP (1840 - 1908)

Agatha Cornelia Sixma van Heemstra MP (1855 - 1856)

Age Ruurd van Sixma MP (1743 - 1795)

Age Tjepke Ruurd Sixma van Heemstra, baron MP (1801 - 1862)

1850 : Burgemeester KOLLUMERLAND~NIEUWKRUISLAND - Groningen * 1850-1861 : Burgemeester KOLLUMERLAND - Groningen Burgemeester NIEUWKRUISLAND - Groningen

Agge van Sixma MP (1636 - 1699)

Akke Sikkes Sixma MP (1817 - 1896)

Anna Agatha Geertruida van Sixma MP (1777 - 1855)

geneagraphie.com... ;

Anna Maria Sixma MP (c.1898 - d.)

Bartolt Douma van Sixma MP (1753 - 1809)

Bartolt was de laaste mannelijke Sixma. Het huwelijk met Fokel was kinderloos.

Bauck van Sixma MP (b. - 1608)

Baudina Lucia van Sixma MP (1739 - 1782)

Bottje Corrnelis De Jong (Sixma) MP (1819 - 1890)

Carel van Sixma MP (1671 - d.)

Cornelia van Sixma MP (1671 - 1688)

Cornelis Schelto Sixma van Heemstra MP (1879 - d.)

Douwe van Sixma MP (c.1517 - 1590)

Hij noemde zich van Sixma naar zijn moeder.

Douwe van Sixma MP (1597 - 1652)

Douwe van Sixma, jhr. MP (1634 - d.)

Duconia van Sixma MP (1713 - 1753)

Duconia Martina Dorothea van Sixma MP (1773 - d.)

Eelck van Sixma MP (c.1545 - 1603)

Eelck van Sixma MP (deceased)

Feyo Schelto Sixma van Heemstra MP (1916 - 1994)

kunsthistoricus, Fries schrijver "Homme Eerntsma"

Frederick Sixma MP (1944 - d.)

ds. Frederik Hendrik Sixma MP (1894 - 1958)

Gepke Sixma (Jonker) MP (1852 - 1903)

Hein Baukes Sixma MP (1876 - 1818)

overleed aan tbc

Henri Denis Francois Sixma van Heemstra MP (1837 - 1900)

Ida Maria van Sixma MP (1661 - 1705)

2 Ida Maria van Sixma, gedoopt Ried 7 apr 1661, overleden 26 aug 1705 ,in het 45e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift. Bij huwelijk in 1700 uit Minnertsga. Ida is in ondertrouw gegaan Leeu...

Ittie van Sixma MP (1668 - 1668)

Jacob Tjallings Sixma MP (deceased)

Jacob van Sixma MP (b. - 1585)

Jan Ulbes Sixma MP (1666 - 1696)

Jarich van Sixma MP (b. - 1507)

Jel van Sixma MP (b. - 1573)

Jelle Meintes Sixma MP (1851 - 1935)

Jeltje Baukes Sixma MP (deceased)

Jetske Meintes de Graaf-Sixma MP (deceased)

Julius Ritscke van Sixma MP (1662 - 1740)

Klaas Sixma MP (deceased)

Klaas Sixma MP (deceased)

Meint Sixma MP (deceased)

N.N. van Sixma MP (deceased)

N.N. van Sixma MP (deceased)

Sikke Meintes Sixma MP (deceased)

Sjoerdje Meints Oetsma (Sixma) MP (c.1763 - d.)

Sjouck van Sixma MP (1663 - d.)

Syds van Sixma MP (1670 - d.)

Syts Tjallingsdr van Sixma MP (deceased)

Tietje Sixma MP (1872 - 1950)

Tjalling van Sixma MP (1680 - 1714)

Tjalling van Sixma MP (1570 - 1599)

Tjalling van Sixma MP (b. - 1671)

Tjalling van Sixma was niet getrouwd.

Tjalling van Sixma MP (deceased)

Tjalling Aedo Andela van Sixma MP (1779 - d.)

Tjalling Douwe van Sixma MP (1734 - 1770)

Tjalling Douwe van Sixma MP (1660 - c.1755)

Tjalling Douwe van Sixma, gedoopt Ried 4 mrt 1660, overleden Sloten mei 1755 ,95 jaar, begraven Huizum. Tjalling was gehuwd met Cunigunda van Eybergen, begraven Huizum. “De Friesche Adelaar” 1887...

Tjalling Edo Hessel van Sixma MP (1707 - 1775)

Tjalling Ulbo Sixma van Heemstra MP (1924 - 2012)

Tjets van Sixma MP (b. - c.1677)

Tjets Jacobsdr van Sixma MP (b. - 1557)

Zij overleed als weduwe.

Ulbe Douwes Andela van Sixma MP (1630 - 1672)

Hij kwam bij huwelijk in 1658 uit Minnertsga. Ulbe was majoor in het leger. HvF 16820-41 (1685/1688):Ulbe had bezit te Ried.

Ulbe Julius Tjalling van Sixma MP (1737 - 1770)

Ulbe Julius Tjalling van Sixma , gedoopt Leeuwarden 5 apr 1737, overleden 22 okt 1770. Ulbe is getrouwd Cornjum 26 okt 1766 met zijn halfnicht Remia Juliana Arentzenia van Burmania, geboren Cornjum...

Ulbe Ulbes van Sixma MP (1673 - 1760)

genealogieonline.nl... ;