Photo
Name

Adam Zbigniew Leon Stadnicki h. Drużyna (1882 - 1982)

Adam Zbigniew Leon Stadnicki (ur. 10 kwietnia 1882, zm. 10 marca 1982) – syn hrabiego Edwarda Adama Stadnickiego (1856–1885) herbu Szreniawa oraz Heleny z Sapiehów (1857–1947). Wychowywał się w Krasicz...

Adam Paweł Stadnicki h. Drużyna (c.1690 - 1757)

Adam Paweł Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (c.1690-1757) – prepozyt przemyskiej kapituły katedralnej. Wikipedia PL

Adam Stadnicki h. Drużyna (1867 - d.)

Adam Franciszek Stadnicki h. Drużyna (b. - 1774)

Aleksander Stadnicki h. Drużyna (c.1730 - 1767)

Aleksander Stadnicki h. Drużyna (b. - c.1640)

Andrzej Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Antoni Stadnicki h. Drużyna (1771 - 1836)

Antoni Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Antoni Walenty Stadnicki h. Drużyna (1737 - c.1790)

Antoni Stadnicki h. Drużyna (c.1710 - 1777)

Bernard Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Bronislaw Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Edward Adam Stadnicki h. Drużyna (1856 - 1885)

Edward Piotr Franciszek hr. Stadnicki ze Stadnik h. Drużyna (1817 - 1902)

Edward Maria Adolf Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (1817-1902) – polski ziemianin, członek Sejmu Stanowego, dożywotni Członek Izby Panów austriackiej Rady Państwa, poseł do Sejmu Krajowego Galicyj...

Feliks Stadnicki h. Drużyna (1742 - 1790)

Franciszek Stadnicki h. Drużyna (b. - c.1663)

Franciszek Ksawery Stadnicki h. Drużyna (b. - 1775)

Gustaw Antoni Stadnicki h. Drużyna (1839 - d.)

Dziedzic dóbr Skrzynki i Bilew.

Ignacy Stadnicki h. Drużyna (1777 - 1828)

Ignacy Stadnicki h. Drużyna, hrabia (1750 - 1815)

Ignacy Stadnicki h. Drużyna (1744 - 1818)

Ignacy Stadnicki h. Szreniawa (ur. w 1744, zm. 27 maja 1818 w Łaganowie) – polski ziemianin, sędzia ziemski w Krakowie, senator kasztelan Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

Jan Adam Stadnicki h. Drużyna (c.1610 - 1651)

Jan Adam Stadnicki – polski ziemianin, poseł na sejmy, podkomorzy sanocki. Wikipedia PL

? Jan Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Jan Stadnicki h. Drużyna (c.1553 - 1620)

Jan Nepomucen Rafał Stadnicki h. Drużyna (1751 - 1814)

Jan Stadnicki h. Drużyna (b. - 1740)

Jan Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Jan Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Jan Franciszek Stadnicki h. Drużyna (1656 - 1713)

Jan Stadnicki h. Drużyna (1636 - d.)

Jan Stadnicki h. Drużyna (c.1754 - c.1816)

Graf Jan Stadnicki h. Drużyna (1841 - 1919)

Jan Kanty Edward Stadnicki h. Drużyna (1765 - 1842)

Jan Kanty Edward Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża ze Stadnik (1765-1842) – polski ochmistrz wielki, austriacki radca Najwyższej Izby Sprawiedliwości w Wiedniu; prezes Forum Nobilium w Tarnowie; zas...

Jan Kazimierz Stadnicki h. Drużyna (c.1609 - 1645)

Jan Krzysztof Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Jan Seweryn Stadnicki h. Drużyna (1857 - d.)

Jan zwany Bochnia Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Jozef Ignacy Stadnicki h. Drużyna (1686 - c.1715)

Józef Marek Piotr Stadnicki h. Drużyna (1816 - 1893)

Józef Jan Stadnicki h. Drużyna (1879 - 1923)

hr. Józef Stadnicki h. Drużyna (c.1770 - d.)

Józef Antoni Stadnicki h. Drużyna (c.1690 - 1736)

Józef Antoni Stadnicki h. Drużyna (Józef Antoni Stadnicki h. Drużyna) (1690 - 1736)

Józef Stadnicki h. Drużyna (1750 - 1806)

Józef Stadnicki h. Drużyna (c.1690 - 1752)

Józef Stadnicki h. Szreniawa bez Krzyża (c.1690-1752) - kasztelan sanocki w 1750, chorąży sanocki w latach 1744–1750, podczaszy sanocki w latach 1732–1744, miecznik sanocki w latach 1725–1732. Wikipedi...

Józef Stadnicki h. Drużyna Stadnicki h. Drużyna (c.1710 - 1772)

Kazimierz Eustachy Stadnicki, h. Drużyn (1822 - 1885)

Kazimierz Stadnicki h. Drużyna (1870 - 1936)

Krzysztof Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Ksawery Franciszek Stadnicki h. Drużyna (1800 - 1857)

ks. Mikołaj Stadnicki h. Drużyna (b. - c.1506)

Michał Seweryn Stadnicki h. Drużyna (1871 - d.)

Mikołaj Piotr hr. Stadnicki h. Drużyna (c.1830 - d.)

Mikołaj Stadnicki h. Drużyna (deceased)

N Stadnickis (1754 - 1816)

Paweł Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Piotr (bezpotomny) Stadnicki h. Drużyna (b. - c.1446)

Piotr hr. Stadnicki h. Drużyna (c.1740 - 1819)

Piotr Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Seweryn Stadnicki h. Drużyna (1801 - 1862)

Dziedzic dóbr Skrzynki.

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (1782 - 1827)

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Stanisław Jan Kanty Stadnicki h. Drużyna (1848 - 1915)

Stanisław Jan Kanty Stadnicki (1848-1915) – hrabia, poseł na Sejm Krajowy Galicyjski, dożywotni członek austriackiej Izby Panów, historyk. Właściciel dóbr Krysowice koło Mościsk. Wikipedia PL

Stanisław Mateusz Stadnicki h. Drużyna (c.1510 - c.1564)

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (c.1582 - 1610)

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (b. - c.1777)

Teresa Stadnicka ze Stadnik h. Drużyna, 1749-1826, córka starosty balińskiego Stanisława i Marty Lanckorońskiej, żona Tadeusza Grabianki z Pankracewic h. Leszczyc (1740-1807), starosty liwskiego, misty...

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (1867 - d.)

Stanisław Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Stanisław Adam Stadnicki h. Drużyna (1878 - d.)

Stanisław z Kamyszowa Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Stefan Stadnicki h. Drużyna (1882 - 1882)

Szymon Stadnicki h. Drużyna (c.1720 - 1775)

Szymon Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (?-1775) – konfederat barski z województwa sandomierskiego, konsyliarz województwa sandomierskiego w konfederacji radomskiej 1767 roku. Poseł na Sejm Repnino...

Teresa Stadnicki h. Drużyna (Mniszech) (c.1693 - 1746)

Tomasz Stadnicki h. Drużyna (1838 - 1912)

Tomasz Stadnicki herbu Szreniawa – ziemianin, przedsiębiorca, poseł do Rady Państwa w Wiedniu. Wikipedia PL

Wiktoryn Stadnicki h. Drużyna (c.1640 - 1684)

Władysław Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Władysław Stadnicki h. Drużyna (1877 - d.)

Władysław Józef Stadnicki h. Drużyna (b. - 1737)

Wojciech Stadnicki h. Drużyna (deceased)

Zbyszek - Zbigniew Stadnicki h. Drużyna (deceased)