Surnames » Veshovde » Profiles
Photo
Name

Adam Gardsen Veshovde (1765 - d.)

Anders Asbjørnsen Veshovde (1830 - d.)

Anders Bertinus Asbjørnsen Veshovde (1833 - d.)

Anders Andersen Veshovde (1710 - d.)

Anna Larsdatter Veshovde (1672 - 1731)

Anna Henriksdatter Veshovde (1682 - 1758)

Anna Veshovde (Seglem) (1909 - d.)

Anna Torkildsdatter Veshovde (Sletteid) (1794 - 1869)

Anna Olsdatter Veshovde (Hetland/Helland?) (deceased)

Anna Rasmusdatter Veshovde (1663 - 1746)

Anna Mathiasdatter Veshovde (1690 - d.)

Anna Torbjørnsdatter Veshovde (Eikeli) (c.1710 - 1763)

Skifte 24.02.1763:

Anna Rasmusdatter Veshovde (1669 - d.)

Anna Andersdatter Veshovde (1698 - bef.1736)

Anne Børildsdatter Skåra (Veshovde) (1819 - d.)

Anne Berthine Omundsdatter Veshovde (Koldal) (1842 - d.)

Anne Bertine Berntsdatter Veshovde (1865 - d.)

Anne Gurine Hansdatter Veshovde (1800 - d.)

Asbjørn Veshovde (b. - c.1612)

Asbjørn Johannessen Veshovde (1804 - d.)

Asser Torsteinsen Veshovde (1671 - d.)

Asser Andersen Veshovde (1702 - d.)

Ved skifte etter faren i 1746 oppgis det at han antas å være i England.

Berete Nilsdatter Veshovde (Puntervold) (c.1642 - 1728)

Berete Torsteinsdatter Veshovde (1665 - d.)

Berit Nilsdatter Veshovde (deceased)

n. som enke med 2 barn 1711 n. som forarmet enke ekstraskatt 1713

Bernt Andreas Pedersen Veshovde (Sletteid) (1829 - d.)

Bertel Pedersen Veshovde (1894 - d.)

Berthe Asbjørnsdatter Veshovde (1841 - d.)

Berthe Reiarsdatter Egersund/Eie (Veshovde) (1657 - 1729)

22.04.1711: Åstedssak på Hafsøy om laksefiske,Berete Reiarsdatter, Anders Pålsens kone, sier hun bodde på Eie i 18 år og at hun flyttet derfra for 15 år siden.

Birgitta Nilsdatter Veshovde (1738 - d.)

Bjørn Børildsen Veshovde (c.1600 - c.1627)

Nevnt på Veshovde 1622-1626 så er enken nevnt 1627 til fastelavn 1628, til påske 1628 er "nye" Børild på plass, har han giftet seg med enken?

Børild Svendsen Veshovde (1599 - 1664)

Nevnt son "ung", "ny" eller "lille" Børild på Veshovde fra 1628-1664 Nevnt i 1645 med kone og 1 datter I drengemanntallet av 1659 står det at hans sønn Lars er hos ham og at han er gammel og syk.

Børild Bjørnsen Veshovde (Puntervold) (c.1575 - c.1633)

Nevnt på Veshovde først bare som Børild 1602-1627, så som "gamle" Børild etter at "nye" Børild kom i 1628-1633. Døde nok i 1633.

Børild Sigbjørnsen Veshovde (Vind Birkeland) (1798 - d.)

Børild Torsteinsen Veshovde (1667 - d.)

Dorthe Omundsdatter Veshovde (1760 - 1760)

Edvard Omundsen Veshovde (1835 - d.)

Elen Eriksdatter Veshovde (Møgedal) (1708 - 1765)

Skifte 26.09.1765: Ved skiftet lever enkemannen Omund Jonsen, 2 sønner og 2 døtre: Jon Omundsen 18 år Ole Omundsen 10 år Marthe Omundsdatter 16 år Torborg Omundsdatter 12 år

Elen Johannesdatter Veshovde (c.1792 - d.)

Elen Kirstine Gabrielsdatter Veshovde (Haugstad) (1901 - d.)

Elen Kristensdatter Veshovde (1744 - 1744)

Elen Omundsdatter Bergen (Veshovde) (1771 - d.)

Eli Omundsdatter Bergen (Veshovde) (1779 - d.)

Elisabeth Gurine Jakobsdatter Veshovde (1835 - d.)

Elisabeth Torgersdatter Egersund (Veshovde) (1705 - 1775)

Skifte: 29.08.1775: Enkemann Johannes Jansen Barn: Jan Johannessen, gift og boende i Riga Karen Malene Johannesdatter, 32 år og ugift.

Elling Henriksen Puntervold (Veshovde) (1672 - 1732)

n. 30 år i 1700 n. 31 år i 1701 n. med hustru og 6 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 50 år, bygslet jord 1694, 2 sønner, Tollef 21 og Henrik 14 På høsttinget 2.12.1720 uts...

Emma Pedersdatter Veshovde (1898 - d.)

Erik Matiasson Vigdel (Veshovde) (1685 - 1752)

Erik Matiasson var fra Veshovda i Egersund , tente på Stokkaland i Ogna i 1701,16 år, og kom til Vigdel eteter at Nils Olson flytte bort mellom 1706 og 1712. Vi kjenner ikke første kona hnas men ho dø...

Erna Strømstad (Veshovde) (1930 - d.)

Gabriel Kristensen Vestre Svanes (Veshovde) (1728 - 1762)

Mye som tyder på at han kan være den samme som er nevnt i Sjeleregisteret for Egersund prestegjeld. Men mangler å finne dåp som kan bekrefte de eldste barna som er nevnt.

Gitlaug Rasmusdatter Veshovde (Klungland) (1723 - d.)

Gullik Knutsen Veshovde (1749 - d.)

Gullik Kristensen Skåra (Veshovde) (1739 - d.)

n. Militærrull 1765, 28 år, bygsler gård

Gullik Omundsen Veshovde (1758 - d.)

Gunhild Torgersdatter Veshovde (b. - 1689)

20.11.1671 Stevnes Gunhild av fogden Christen Nilsen for en disputt om 1 pund saltet laks hun har i Årstad som han eier: 19.03.1675 Forkynnes det på tinget i Egersund et kjøpebrev dater 17.03.1675 at...

Gunhild Jødelsdatter? Veshovde (Årstad?) (1643 - 1709)

Det er ikke umulig at Gunhild er søster til Torger Jødelsen Årstad og at hun er oppkalt etter deres tante Gunhild Torgersdatter Veshovde som døde i 1689.

Gunhild Svendsdatter Veshovde (Røysland) (c.1726 - 1783)

Skifte 22.10.1783: og

Gunhild Olsdatter Veshovde (1710 - d.)

Gunnar Markussen Egersund (Veshovde) (1726 - 1765)

Er nevnt på Egersundsstranden i manntallet av 1758 som fører av en lidten åpen jakt, 30 år gammel

Guri Pedersdatter Veshovde (Årstad) (deceased)

Guri Larsdatter Veshovde (1747 - d.)

Guri Larsdatter Lomeland/Veshovde (Lomeland), d.e. (1757 - d.)

Guri Trondsdatter Veshovde (Frøytlog) (deceased)

Hans Knutsen Veshovde (deceased)

Henrik Nilsen Skjelbred (Veshovde) (1709 - 1750)

Skifte 08.01.1751: Enke Anna Jakobsdatter med verge Gunnar Torgrimsen Midbrød 3 første barn med første kvinne Maritte Didriksdatter, 2 siste med enken: Nils Henriksen 13 år verge søstermann Sive...

Henrik Ellingsen Veshovde (Hytland) (1635 - 1708)

n. 38 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 66 år i 1701 I følge fogdens manntall av 1664 var han da 38 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 9 år yngre Han leide jorden på Veshovde 28.02....

Ingeborg Henriksdatter Slettebø (Veshovde) (1665 - 1705)

Skifte 17.10.1719, kalles da Ingeleiv og enkemannen er Laurids Melhus Barn: Peder Slettebø Henrik 20 Malene g.m. Nils Torgersen Hafsøy Elen 30 Nevnt: Morbroder Peder Henriksen Slettebø og ...

Ingeborg Salvesdatter Veshovde (1712 - 1747)

Skifte 29.03.1747:

Ingeborg Reiarsdatter Veshovde (1651 - 1666)

Ingeborg Andersdatter Veshovde (Kvåle) (1801 - d.)

Ingeborg Olsdatter Veshovde (Tveida) (1714 - d.)

Ingeborg Larsdatter Veshovde (1755 - d.)

Ingeborg Tollefsdatter Veshovde (Hetland i Ogna) (1846 - 1913)

Ingeborg Torsteinsdatter Veshovde (1664 - 1708)

Skifte 24.01.1709:

Ingeborg Rasmusdatter Veshovde (1678 - 1708)

Ingeborg Andersdatter Veshovde (1715 - d.)

Ingeborg Torgersdatter Veshovde (1715 - d.)

Ingeborg Omundsdatter Veshovde (1751 - d.)

Inger Nilsdatter Løyning (Veshovde) (1703 - d.)

Inger Gunnarsdatter Veshovde (Øksnebø) (1684 - d.)

Ingrid Henriksdatter Veshovde (1669 - 1694)

Ingrid Rasmusdatter Veshovde (1672 - d.)

Jakob Salvesen Veshovde (1799 - d.)

Jakob Toresen Veshovde (1754 - d.)

Jakob Jakobsen Apeland/Veshovde (Lomeland) (c.1693 - d.)

Jakob Mikal Jakobsen Gimra (Veshovde) (1793 - d.)

Janna Pedersdatter Veshovde (1887 - d.)

Johan A Pedersen Veshovde (1906 - d.)

Johannes Asbjørnsen Veshovde (c.1761 - d.)

Johannes Asbjørnsen Veshovde (1827 - d.)

Johannes Omundsen Bergen (Veshovde) (1775 - d.)

Johannes Olsen Veshovde (1749 - d.)

Jon Omundsen Veshovde (1747 - d.)

n. Militærrull 1765, 19 år, hos sine foreldre

Joren Tollefsdatter Veshovde (Drange) (1805 - d.)

Jødel Helgesen Vind Birkeland/Koldal (Veshovde?) (c.1590 - c.1650)

Kan han være sønn av Helge Midbrød 1563? Det er både en Ole og en Ånon på Midbrød 1602/03, se under. Dessuten går navnet Joren igjen på Midbrød, blant annet Joren Ånonsdatter. n. på Vind Birkeland ...

Jødel Larsen Veshovde (1668 - 1695)

25.07.1694 stevner Jødel Veshovde Ole Svinland for retten:

Karen Mathiasdatter Veshovde (1678 - d.)

Karen Jødelsdatter Veshovde (1690 - 1691)

Karen Hansdatter Veshovde (1788 - d.)

Karen Pedersdatter Veshovde (c.1765 - d.)