Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Barnmorskor i Sverige

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Gustava Amanda Holmgren (1877 - 1956)
  Barnmorska. Gustava Amandas liv och hennes barndomsfamiljs liv och hennes egen familjs liv beskrivs i ett kapitel i boken "De vida viddernas kvinnor; Om starka kvinnor under 1900-talet i södra...
 • Rosa Emilia Lybeck (1909 - 1987)
  Barnmorska.
 • Lovisa Sandberg (1853 - d.)
  Barnmorska.
 • Carl Daniel von Haartman (1792 - 1877)
  Professor i kirurgi. Utgav en Handbok för barnmorskor , Åbo, 1821. tryckt hos J.C. Frenckell & son. (På svenska, 184 sidor). 4.6.1805 Karl Daniel Haartman, vuodesta 1810 ...
 • Anna Svensson (deceased)

En viktig funktion i alla samhällen är för människors fortbestånd de som hjälper till när en ny människa föds. För människan är födandet en komplicerad handling där den födande kvinnan i normalfallet behöver hjälp av andra. Traditionellt har kvinnor alltid varit andra kvinnor behjälpliga i samband med födande. Sedan reformationen har flera förändringar inträtt på detta mänsklighetens område, som vi kan kalla reproduktion. Även män har inträtt som kvinnors biståndspersoner vid födande. Den traditionellt kvinnliga yrkeskategorin har ändå bestått och i Sverige har vi fått yrkeskategorin barnmorskor, vanligen benämnda jordemödrar tidigare..

Literaturtips:


 • Höjeberg, Pia, Syster Stork. Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837-1912. Liv och skriftställning, Carlssons bokförlag, Stockholm, 2007.
 • Thatcher Ulrich, Laurel En jordemoders berättelse. Barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812, Tidens förlag, 1992. Svensk översättning av Cilla Ingvar. The original: A Midwife's Tale — The Life of Martha Ballard. Based on Her Diary 1785-1812.