Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Barnmorskor i Sverige

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Elsa Stina Renberg (1877 - 1931)
  Barnmorskestuderande och samisk feministisk pionjär. Född i Norge men uppvuxen i i Gardfjäll, Tärnaby och Vilhelmina, Sverige. Elsa avlade realexamen i Örebro. Hon ...
 • Elisabet Wikblad (1844 - 1938)
  Barnmorska. I FB/1880. Står hon som ogift och ensamstående barnmorska, bosatt i Tjusta i Håtuna församling, Uppsala län. I FB 1900 noterad som barnmorska. Hon o...
 • Ester Elisabet Wennström (1881 - 1975)
  Barnmorska.
 • Kristina Norlin (1805 - 1869)
  Barnmorska.
 • Kristina Konkordia Westman (1843 - 1919)
  Barnmorska "Protocoll hållet i allmän och behörigen utlyst kommunalstämma med Åsele socknemän uti sockenstugan 18de Sep- tember 1886. ..... §:2. S...

En viktig funktion i alla samhällen är för människors fortbestånd de som hjälper till när en ny människa föds. För människan är födandet en komplicerad handling där den födande kvinnan i normalfallet behöver hjälp av andra. Traditionellt har kvinnor alltid varit andra kvinnor behjälpliga i samband med födande. Sedan reformationen har flera förändringar inträtt på detta mänsklighetens område, som vi kan kalla reproduktion. Även män har inträtt som kvinnors biståndspersoner vid födande. Den traditionellt kvinnliga yrkeskategorin har ändå bestått och i Sverige har vi fått yrkeskategorin barnmorskor, vanligen benämnda jordemödrar tidigare..

Literaturtips:


 • Höjeberg, Pia, Syster Stork. Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837-1912. Liv och skriftställning, Carlssons bokförlag, Stockholm, 2007.
 • Lindström, Sally, De vida viddernas kvinnor; Om starka kvinnor under 1900-talet i södra Lappland, (ISBN 91-631-4232-5, kapitel 12, sid. 109-120).
 • Thatcher Ulrich, Laurel En jordemoders berättelse. Barnmorskan Martha Ballards liv genom hennes dagbok 1785-1812, Tidens förlag, 1992. Svensk översättning av Cilla Ingvar. The original: A Midwife's Tale — The Life of Martha Ballard. Based on Her Diary 1785-1812.