Erik Christoffersen Løvenbalk - Erik Christoffersen Løvenbalk og Erik II Christoffersen

Started by Per Skulason on Sunday, June 10, 2012
Showing all 6 posts
6/10/2012 at 5:47 AM

Erik Chrisstoffersen Løvebalk skulle efter sigende være en ilegtim forbindelse med "En Jomfru" af de lunger : Inger Lunge Munk

http://www.geni.com/people/Erik-L%C3%B8venbalk/6000000004140735934#...

Erik II Christoffersen er søn efter Euphemia af Pommern

Erik II Christoffersøn af Danmark, Prins, med konge

Begge Erik'erne er øjensynligt skvattet af en hest i Kiel, der har forårsaget deres død.

Jeg er af den opfattelse at det nok ikke er sandsynligt at vi her har 2 Erik'er der er omkommet på den samme måde i den samme landsdel.

Erik II Christoferesen lyder sandsynligt og må betragtes som værende den korrekte udlægning.

Erik Chrisoffersen Løvenbalk af Lunge æten. Hvorfor skulle han være født i Slesvig ? Det giver ikke mening og hvorfor skulle han omkomme i Kiel på samme tid som Erik II Christoffersen?

Der må siges at foreligge en endog står sammenblanding.

Mvh
Per Skulason

6/11/2012 at 1:41 AM

Angående Erik Chrisstoffersen Løvebalk, der kendes ikke nogen primær kilde for en forbindelse til Christoffer d. II konge af Danmark.

http://www.geni.com/people/Erik-L%C3%B8venbalk/6000000004140735934

http://www.geni.com/people/Erik-Christoffersen-L%C3%B8venbalk/60000...

Man bliver så nødt til at finde ud af hvordan denne tese er opstået.

1. Er det godt nok at et gamle sagn siger at det skulle forholde sig således, at Erik Christoffersen Løvenbalk er frugten af "En Jomfru af de Lunger og Christoffer d. II ?

2. Vi har at gøre med en "Jomfru af de lunger", (helt jomfru kan hun så ikke have været) :-). Men det vil være en mulighed at finde hende, der må være et skifte fra en af hendes forældre hvor hun arver, eller skøder et gods bort.

3. Hvorfor omkommer han på samme tidspunkt som Erik II Christoffersen, er det i virkeligheden én og samme person? 1332 Kiel.

Erik II Christoffersøn af Danmark, Prins, med konge

4. Jeg ved udmærket det ikke var ualmindeligt at Konger dengang havde flere kvidelige forbindelser, så forbindelsen "til en Jomfru af de Lunger", behøves nødvendigvis ikke at være tvivlsom..

Inger Iversdatter Lunge, Jomfru

Her siger man så "Erik Christoffersøn LØVENBALK was born 1285, and died 1332 in Kiel."

Vi har her at gøre med en konge der er så tidligt udviklet at han kan reproducerer allerede som 9 årig "Stenene er vel knapt faldet på plads på det tidspunkt i en drengs udvikling"

5. Er der i virkeligheden tale om der ikke er forbindelse til en "Jomfru af de Lunger", men der er tale om en forveksling mellem de to Eriker og det er en og samme person?

Mvh
Per Skulason

6/11/2012 at 2:09 AM

Jeg vil nu lige smide en Bombe,

Er det ikke mere sandsynligt at Erik Christoffersen Løvenbalk er søn af Erik V "Klipping" Christoffersen og en tvivlsom forbindelse ?

Eric V Klipping, King of Denmark

At man af ren og skær misforståelse har kædet Erik Christoffersen løvenbalk sammen med Christoffer II. ?

Christopher II, King of Denmark

Det betyder så også at "Jomfruen af de lunger", så måske vedbliver af "Være en Jomfru af de lunger"

Det er min overbevisning at min Tese ikke er mere forkert end at knytte Erik Christoffersen Løvenbalk til Christoffer II, da man skal huske at der ikke findes en Primær kilde.

Det derfor mere sandsynligt at det forholder sig sådant at Erik V "Klipping" Christoffersen, er far til Erik Christoffersen Løvenbalk.

Man skal huske at der var adelsmænd der gjorde det af med Erik V, ikke nødvendigvis fordi man syntes han var en dårlig konge, men det kunne vel også skyldes, at han har været lidt for nærgående overfor adelslægternes kvindelige medlemmer, Kongens privelegier.

Mvh
Per

6/11/2012 at 3:34 AM

Her lidt om hvorfor Erik V ikke nødvendigvis måtte lade livet pga. sin politik

"Traditionen

Mordet på den danske kong Erik Klipping i Finderup Lade Sct. Cecilie Nat 1286 er en af de begivenheder i Danmarkshistorien, som har optaget eftertiden mest - både som mordgåde og som historisk drama.

Allerede ærkebisp Jens Grand antydede i 1297 i sin store retssag ved pavedomstolen, at kongen kunne takke sit syndige levned for sin skæbne - en synsvinkel som flere af de senere årbøger tog op med henvisning til vold mod stormændenes hustruer. Via folkeviserne opstod efterhånden en tradition om, at mordet skyldtes, at kongen havde forført eller voldtaget Marsk Stigs hustru - en tradition, som blomstrede under nationalromantikken med bl.a. et dusin sceneværker til følge. "

Kilde : http://www.gedevasen.dk/finderup.html

2/3/2013 at 1:08 AM

Hej

Jeg har lige læst lidt af de her debatter omkring Erik Christoffersen II og Erik Christoffersen Løvenbalk.
Det er min farfar der har undersøgt vores stamtræ - roden i det har været at vi stammer fra Løvenbalk slægten, og der siges det at Erik (en søn af Christoffer II) er stamfar til Løvenbalk slægten. Uanset hvem der er hans mor og hvem der er hans far, vil du så mene at han er stamfader til løvenbalk slægten eller ej? Det kan jeg nemlig forstå af hvad jeg selv har læst at der er stor uenighed om.

Mvh
Henriette

2/4/2013 at 2:28 AM

Der to Erik Christoffersen Løvenbalk, det er svært at nedstamme fra den Erik Christoffersen II der var medkonge sammen med Faren Christoffer d. II.
Grunde til det er at han ikke havde nogle børn og døde i 20 års alderen, det var ham der kom til skade i Kiel, og blev bragt til sønderjylland hvor han angiveligt døde kort tid efter af sine sår. Christoffer den II døde ligeledes i 1332 og dermed var kongemagten i Danmark ikke eksiterende i 8 års tid.

Erik af Jomfruen af de lunger og Christoffer d. II det er så ham du må er beslægtet med,man mangler bare lidt kilder, hans søster hed Regitze og er dokumneteret.

Der er efter min overbevisning sket en alvorlig sammenblanding af de 2 Eriker og denne sammneblanding gør tingene en smule vanskellige, så du skal bruge sund fornuft og se om ikke du kan udrede hvilken Erik der er den ægte.

Efter min overbevisning og den eneste plausible forklaring er Erik d. II Christoffersen døde barnløs han blev såret i kamp 1332 i Kiel og døde kort tid efter.

Så er der kun én Erik tilbage og det må være ham du skal have fat i.

Mvh
Per

Showing all 6 posts

Create a free account or login to participate in this discussion